ใช้งานด้านบทความข่าวเท่านั้น
เครดิตสำหรับบทความข่าว milosk50 / Shutterstock.com

รหัสภาพสต็อกปลอดค่าลิขสิทธิ์: 518330266

ANNECY,FRANCE - SEPTEMBER 2,2016 - In the streets of Annecy. Annecy is the largest city of Haute Savoie department in the Auvergne Rhone Alpes region in southeastern France. - ภาพ