ANAHEIM CALIFORNIA, May 25, 2016: Protesters yell argue with supporters, wave signs and cause trouble for the police at the Republican Presidential Candidate Donald J. Trump rally 5.25.2016
ใช้งานด้านบทความข่าวเท่านั้น
เครดิตสำหรับบทความข่าว mikeledray / Shutterstock.com

รหัสภาพสต็อกปลอดค่าลิขสิทธิ์: 426936247

ANAHEIM CALIFORNIA, May 25, 2016: Protesters yell argue with supporters, wave signs and cause trouble for the police at the Republican Presidential Candidate Donald J. Trump rally 5.25.2016
ต้านไว้ ทักท้วง ประกาศยืนยัน ประท้วง คนที่ดี ชุดไพ่ที่เอาชนะชุดอื่นได้ ปล่อยตด เก่งกว่า เสียงแตร การลงคะแนนเสียง คะแนนเสียง จำนวนคะแนนเสียง ผู้ที่มีสิทธิออกเสียง มีมติ ลงคะแนน ลงคะแนนเสียง ลงบัตร ลงมติ สิทธิในการออกเสียงเลือกตั้ง ออกเสียง เลือกตั้ง เสียง โหวต โหวตเสียง ชาวโรมันโบราณ ภาษาละติน ภาษาโรมันโบราณ ละติน ลาติน เกี่ยวกับภาษาละติน การชุมนุมกัน ด้านสังคม ทางสังคม สังคม เกี่ยวกับการอยู่ร่วมกัน เกี่ยวกับสังคม เกี่ยวกับสังคมนิยม กลุ่มคน กลุ่มชน คละคล่ำ คลาคล่ำ ประดัง ประเดประดัง ผลักไปข้างหน้า ฝูงชน มหาชน มัดรวมกัน ยัดเยียด ยัดเยียดเข้าไป รวมกลุ่ม รุม หมู่คน หมู่ชน ออ เกาะกลุ่ม เบียด เบียดเสียด เบียดเสียดเข้ามา เบียดเสียดเยียดยัด เยียดยัด แออัด โขยง ไทยมุง กลางเมือง คนในครอบครัว ชน ทวยราษฎร์ ประชา ประชาชน ประชาชนพลเมือง ประชาราษฎร์ ปวงชน ผู้คน พสก ราษฎร สมาชิกในครอบครัว เข้าไปอยู่อาศัย คนเถื่อน คนอเมริกัน คนอเมริกา ชาวอเมริกัน ชาวอเมริกา เกี่ยวกับชาวอเมริกา เกี่ยวกับภาษาหรือวัฒนธรรมอเมริกา เกี่ยวกับอเมริกา ชาวเม็กซิกัน ชาวเม็กซิโก เกี่ยวกับคนเม็กซิกัน เกี่ยวกับเม็กซิกัน เม็กซิกัน ทวีปอเมริกา รัฐที่อยู่ทางตะวันตกของประเทศสหรัฐอเมริกา รัฐแคลิฟอร์เนีย แคลิฟอร์เนีย การกระทำการหรือวางแผนเพื่อให้บรรลุตามเป้าหมาย การต่อสู้ การรณรงค์ การรบ การหาเสียง การหาเสียงของพรรคการเมือง ณรงค์ รณรงค์ รณรงค์หาเสียง ศึก หาเสียง ผู้สมัครรับเลือกตั้ง การส่งเสียงเชียร์ ความสดชื่นรื่นเริง ทำให้มีกำลังใจ ทำให้สดชื่น ทุ่มเทใจ มีกำลังใจขึ้น รื่นเริงขึ้น เชียร์ เทใจ เปล่งเสียงแสดงความยินดี ให้แรงใจ การปกครองแบบประชาธิปไตย ประชาธิปไตย ประเทศที่ปกครองด้วยระบอบประชาธปไตย ระบบประชาธิปไตย ระบอบประชาธิปไตย ลัทธิประชาธิปไตย การประท้วง การสาธิต การเดินขบวน การแสดงให้เห็น สาธิต การเลือกตั้ง การณ์ การแข่งขันกีฬา ผลที่ได้ สภาพการณ์ สภาวะการ เหตุการณ์ เหตุการณ์สำคัญ ธง ธงสัญญาณ ธงเรือ ธวัช ธุช ประดับด้วยธง ปูด้วยแผ่นหินแบน พืชที่มีใบยาวคล้ายดาบ อ่อนกำลังลง แขวนธง แผ่นหินปูพื้น โบกธง ให้สัญญาณด้วยธง คณะผู้ปกครอง รัฐบาล เกี่ยวกับคนพูดภาษาสเปนหรือวัฒนธรรมของคนพวกนี้ เกี่ยวกับประเทศ การย้ายไปตั้งรกรากใหม่ กองทัพมด งานกินเลี้ยง งานปาร์ตี้ งานสังสรรค์ งานเลี้ยงสังสรรค์ จัดงานสังสรรค์ จัดงานเลี้ยง พรรค มีงานเลี้ยง เกี่ยวกับพรรคการเมือง ทางการเมือง เกี่ยวกับการปกครอง เกี่ยวกับการเมือง เกี่ยวกับพลเมือง เกี่ยวกับรัฐ เกี่ยวกับรัฐบาล การบ้านการเมือง การเมือง กิจกรรมทางการเมือง ข้อคิดเห็นทางการเมือง วิชาการเมือง ศิลปะการปกครองโดยรัฐ หลักการทางการเมือง เล่ห์เหลี่ยมทางการเมือง ้อุบายทางการเมือง ป้ายโฆษณา ม้าด่วน แผ่นประกาศ แผ่นป้ายโฆษณา โปสเตอร์ ใบประกาศ ใบปิดประกาศ เกี่ยวกับประธานาธิบดี คนคัดค้าน คนประท้วง ผู้ต่อต้าน ผู้ประท้วง กองกลาง ที่รู้กันโดยทั่วไป ที่เกี่ยวข้องกับส่วนรวม สาธารณชน สาธารณะ ส่วนรวม หลวง การแข่งขันด้านความเร็ว วิ่งอย่างเร็ว วิ่งแข่ง เชื้อชาติ แข่ง แข่งขัน การเหยียดเชื้อชาติ การชุมนุม การชุมนุมแข่งรถยนต์ทางไกล การตีลูกกลับ การตีโต้ การหายดีขึ้น ตีลูกกลับ หายเป็นปกติ กลับตัว การปฏิรูป ปฏิรูป สมาชิกพรรครีพับริกันของสหรัฐอเมริกา เกี่ยวกับสาธารณรัฐ ติดต่อกันด้วยสัญญาณ ลงชื่อ ลงนาม ลงลายมือชื่อ ลาง วี่แวว เขียนชื่อ เค้า เซ็น เซ็นชื่อ เซ็นสัญญา แสดงอากัปกิริยา คำขวัญ คำโฆษณา สโลแกน การกล่าว การบอก การพูด ภาษณ์ ภาสน์ เกี่ยวกับการพูด การประดุง การผดุง การหนุน การเกื้อหนุน ความช่วยเหลือเกื้อกูล ความอุดหนุน ค้ำ ค้ำจุน ค้ำชู จุนเจือ ชุบชีวิต ดัน ดุน ถือท้าย ประกอบ ประคอง ประคับประคอง ผดุง พยุง ภร รองรับ สงเคราะห์ สนับสนุน สิ่งค้ำ สิ่งที่หนุนอยู่ ส่งเสีย หนุน หนุนหลัง อุดหนุน อุปการ อุปการะ อุปการะคุณ อุปถัมภ์ อุปถัมภ์ค้ำชู อุ้มชู เข้าข้าง เผื่อแผ่ เลี้ยงดู เสริม แหย่ง โอบอุ้ม กล่าวคำ การถกเรื่อง การสนทนา การแสดงปาฐกถา คำพูดนินทา คุย จ้อ ถกเรื่อง พิจารณากันในเรื่อง พูด พูดถึงเรื่อง วิธีการพูด สนทนา สิ่งที่กล่าวถึง สิ่งที่พูดถึง อภิปรายกันในเรื่อง แสดงปาฐกถา ผู้ลงคะแนนเสียง ผู้ออกเสียง