American Dollars in the Envelope on the Table closeup

รหัสภาพสต็อกปลอดค่าลิขสิทธิ์: 331298135

American Dollars in the Envelope on the Table closeup
ซอง ซองจดหมาย ตังค์ สตางค์ สิ่งที่ใช้แลกเปลี่ยน เงิน เงินตรา เงินทอง ขึ้นเงิน ตัวเงิน รับหรือจ่ายเงิน เงินสด การขนส่งทางไปรษณีย์ ของที่ส่งทางไปรษณีย์ ป้องกันร่างกายด้วยเกราะ พาหนะบรรทุกไปรษณียภัณฑ์ ระบบไปรษณีย์ ส่งทางไปรษณีย์ ส่งไปรษณียภัณฑ์ หุ้มเกราะ การจ่ายเงิน ควักกระเป๋า ค่าตอบแทน จ่าย จ่ายค่าตอบแทน จ่ายค่าแรง จ่ายเงิน ชำระ ออกเงิน ให้ความคิดเห็น ให้เงิน ค่าน้ำร้อนน้ำชา ซองขาว ติดสินบน น้ำร้อนน้ำชา ฟาดหัว สินบน ส่วย เงินสินบน เงินใต้โต๊ะ ให้สินบน กระแสเงิน การแพร่หลาย การใช้กันทั่วไป ช่วงเวลาที่แพร่หลาย สกุล เคาน์เตอร์บริการในโรงแรมหรือสนามบิน จ ม จดหมาย ตัวอักขระ ตัวอักษร ตัวเขียน หนังสือ เขียนตัวหนังสือ เขียนตัวอักษร จัดส่ง ทำให้ปิติยินดี นำส่ง ปล่อยออก ส่ง ส่งข่าว ส่งข่าวคราว ส่งข่าวสาร เปล่งออกมา แจ้งข่าว คนอเมริกัน คนอเมริกา ชาวอเมริกัน ชาวอเมริกา เกี่ยวกับชาวอเมริกา เกี่ยวกับภาษาหรือวัฒนธรรมอเมริกา เกี่ยวกับอเมริกา ความเป็นมา ฉากหลัง ปูมหลัง พื้นหลังภาพ พื้นเดิม พื้นเพเดิม ภูมิหลัง รกรากเดิม หัวนอนปลายตีน เบื้องหน้าเบื้องหลัง เบื้องหลัง นำมารวมเข้าด้วยกัน ปริมาณอาหารที่หุงต้มในหนึ่งครั้ง การแข่งขันเพื่อการกุศล การแสดงเพื่อการกุศล คุณประโยชน์ ประโยชน์ ผลประโยชน์ มีประโยชน์ต่อ เงินชดเชยการประกัน เงินที่ได้จากประกันชีวิต เงินสงเคราะห์ เงินส่วนเพิ่ม ได้รับประโยชน์ ได้รับผลดี บิล ปากนก ปากเป็ด ร่างกฎหมาย ร่างพระราชบัญญัติ วางบิล อธิบายหรือให้รายละเอียด แจ้งหนี้ ใบสำคัญเก็บเงิน ใบเก็บเงิน ใบแจ้งหนี้ ใบโฆษณา ความว่างเปล่าของจิตใจ ช่องว่าง เจิ่น เหลอ เหลอหลา ไม่แสดงความรู้สึก จำพวกกวาง ซักในน้ำยาเคมี น้ำยาเคมีที่ใช้ในการซักผ้า ผู้ชายรุ่นหนุ่ม ผ้าที่ซักในน้ำยาเคมี ฝ่าเข้าไป สัตว์ตัวผู้ สิ่งที่ทำจากหนังสัตว์ สู้โดยใช้หัวชน หนังสัตว์ แพะ โครงที่ใช้สำหรับยึดไม้ที่เลื่อย จับกันเป็นก้อน พวง กงการ การขาย การค้า การพาณิชย์ กิจการ กิจธุระ ธุรกิจ ธุรกิจการค้า ธุระ ยอดไปเลย วณิชยา วณิชย์ หน้าที่ หน้าที่การงาน ซึ่งมีจุดประสงค์เพื่อหวังกำไร ทางการค้า สำหรับนักธุรกิจ เกี่ยวกับการค้า เชิงการค้า เชิงพาณิชย์ เป็นการค้า โฆษณาทางโทรทัศน์หรือวิทยุ ความคิดรวบยอด มโนทัศน์ การติดต่อกันทางจดหมาย ความลงรอยกัน การกินสินบน การฉ้อราษฎร์บังหลวง การเน่า การเน่าสลาย การเน่าเปื่อย การไม่ซื่อสัตย์ คอรัปชั่น คอร์รัปชั่น ข้อปลีกย่อย จาระไน ชี้แจงรายละเอียด ทำโดยละเอียด รายละเอียด อธิบายโดยละเอียด เกร็ด เรื่องเบ็ดเตล็ด ดอลลาร์ สกุลเงินดอลลาร์ เก็บกิน ได้กำไร ได้รับรายได้ ได้เงินจากการทำงาน การคลัง การจัดการเงิน การเงิน จัดหางบประมาณให้ จัดหาเงินทุนให้ ไฟแนนซ์ ของกำนัล ของขวัญ ของฝาก ของเยี่ยม ของให้ ทักขิณา ทักษิณา พรสวรรค์ การตอน การติดตา การต่อกิ่ง การต่อตา การทาบกิ่ง การผ่าตัดปลูกอวัยวะ ตอนกิ่ง ติดตา ติดตาต้นไม้ ต่อกิ่ง ต่อตา ต่อตาต้นไม้ ทาบกิ่ง ปักชำ ธนบัตรของสหรัฐอเมริกา แบงค์ดอลลาร์ กองพูน กองสิ่งของที่ทับถมกัน กองไว้ วางกองไว้ สุม สุมไว้ โปะ ข้างในอาคาร ภายในบ้าน ภายในอาคาร ในบ้าน ในร่ม ไม่มีผู้ใด ไม่มีใคร กรรม กล่าวคำคัดค้าน ท้วง นามที่ทำหน้าที่เป็นกรรมของคำกริยา วัตถุ กระเป๋าสะพายหลัง ของจำนวนมาก ของที่กองรวมกัน ห่อ อัด เก็บของใส่กระเป๋า เสียด ใส่หีบห่อ กระดาษ กระดาษบุฝาผนัง ติดกระดาษบุฝาผนัง ติดวอลเปเปอร์ ปิดด้วยกระดาษ วอลเปเปอร์ ห่อด้วยกระดาษ แผ่นกระดาษ เงินตอบแทน การจ่ายเงินเดือน การติดสินบน ติดต่อกันด้วยสัญญาณ ธวัช ลงชื่อ ลงนาม ลงลายมือชื่อ ลาง วี่แวว เขียนชื่อ เค้า เซ็น เซ็นชื่อ เซ็นสัญญา แสดงอากัปกิริยา การบรรลุผล การเกิดผล ความสำเร็จ ประสพ ประสิทธิ์ ผลงาน ผลสำเร็จ ผู้ประสบผลสำเร็จ ผู้ได้รับความสำเร็จ ตาราง วางไว้บนโต๊ะ อาหารที่จัดเตรียมไว้อย่างดีในภัตตาคารหรือราชสำนัก เลื่อนออกไป ใส่ข้อมูลในตาราง การที่ต้องใช้ความพยายามอย่างมาก การเรียกร้องให้ใช้ความพยายามอย่างมาก ค่าภาษี ค่าใช้จ่ายสำหรับสมาชิก จังกอบ จำเป็นต้องใช้ความพยายามอย่างมาก ภาษี เก็บภาษี เงินภาษี เรียกภาษีจาก เรียกร้องให้ใช้ความอุตสาหะอย่างมาก การรับสินบน การให้เงินใต้โต๊ะ ค่าจ้าง ค่าแรง ค่าแรงงาน สินจ้าง เงินค่าจ้าง