รหัสภาพสต็อกปลอดค่าลิขสิทธิ์: 640822006

Acne on the face - ภาพ

ผิวหนัง ฝ้าที่อยู่ลอยบนผิวของเหลว หนัง น้ำหน้า ประสบ ผิวสัมผัส พบหน้า พระพักตร์ พักตร์ มองสิ่งหนึ่งสิ่งใด ยัน รูปหน้า หน้า หน้าตา หันหน้าออกไปทาง หันหน้าไปทาง อานน เข้าหน้า เค้าหน้า เจอะเจอ เผชิญหน้า แพนก โครงหน้า โฉมหน้า ใบหน้า ขั้นกลางของการพัฒนา ช่วงวัยรุ่น ขวัญตา คนงาม คนสวย ความงดงาม ความงาม ความสวยงาม คุณสมบัติที่ดีที่สุด นงคราญ นงพะงา นงราม นวลลออ นวลละออ นวลหง พิศุทธิ์ รุจี รูจี รูปสมบัติ ลักษมี ลาวัณย์ วิภา วิสุทธิ์ สิ่งที่ดีงาม สิ่งที่ดีเด่นกว่าสิ่งอื่น สิ่งที่สวยงาม กระชั้น กระชั้นชิด การยกเลิก การล้มเลิก การเลิก การเลิกล้ม คับ คุ้น คุ้นเคย คู่คี่ งับ ชิด ชิดใกล้ ซี้ ติด ทำให้จบ ที่คล้ายกัน ที่มีความใกล้ชิดกัน ประชิด ปิด ปิดกล้อง สนิท สูสี หยุด หับ หุบ ใกล้ชิด ใกล้เข้ามา ฉวี ผิว ผิวกาย ผิวพรรณ พรรณ ลักษณะผิว วรรณ วรรณะ การศึกษาเกี่ยวกับโรคผิวหนัง ผิวหนังวิทยา ทำให้ระเบิด ปะทุ พุพอง การนวดหน้า การบำรุงผิวหน้า เกี่ยวกับใบหน้า ตัวเมีย ผู้หญิง หญิง เกี่ยวกับผู้หญิง เกี่ยวกับสตรี เกี่ยวกับเพศหญิง เกี่ยวกับเพศเมีย เพศเมีย สารเคมีในร่างกายที่กระตุ้นการทำงานของอวัยวะต่างๆ ฮอร์โมน สุขวิทยา สุขศึกษา การติดเชื้อ การติดโรค การระคายเคือง สิ่งที่สร้างความรำคาญ ความเจ็บปวด ใช้แรงงานมาก ตุ่ม ตุ่มสิว สิว เม็ดตุ่มหนอง ขุมขน จดจ่อหรือมีสมาธิกับบางสิ่ง รูขน รูขุมขน ตัวปัญหา ที่ยากจะแก้ไข ที่เสนอเกี่ยวกับปัญหาของสังคม ปัญหา อุปสรรค เรื่องยุ่งยาก เรื่องลำบาก กลายเป็นแผลเป็น ทำให้เกิดแผลเป็น รอยแผล หินผาสูงชัน แผล แผลเป็น จุด จุดด่างพร้อย ทำให้เป็นจุดด่าง รอยเปรอะ รอยเลอะ วัยจ๊าบ วัยรุ่น วัยโจ๋ หนุ่มสาว การทำให้คืนสภาพ การเจรจา วิธีแสดง ขี้ริ้ว ขี้ริ้วขี้เหร่ ขี้เหร่ ทรลักษณ์ น่าชัง น่าอันตราย น่าเกลียด รูปชั่วตัวดำ ลักษณะไม่ดี อัปลักษณ์ กะแอ กำดัด คนที่มีอายุน้อย คนหนุ่มคนสาว ดรุณ ตะกอ ถึก ระยะแรกเริ่ม รุ่น สะกอ สาว หนุ่ม หนุ่มแน่น อายุยังน้อย อ่อนวัย เปลี่ยว เพิ่งเริ่มต้น เยาว์วัย เล็ก เหน้า แอ