รหัสภาพสต็อกปลอดค่าลิขสิทธิ์: 1058197559

Abandoned Haunted House - ภาพ

การปลดปล่อย การปลดปล่อยอารมณ์ ทิ้งขว้าง ทิ้งๆ ขว้างๆ ปล่อยตามอารมณ์ ไม่เอาธุระ ไม่เอาใจใส่ ไม่ไยดี ข้อคัดย่อ ความคิดในทางทฤษฎี คิดในเชิงทฤษฎี ทางทฤษฎี ทางหลักการ ทางหลักวิชา ที่เป็นนามธรรม นามธรรม บทคัดย่อ ลอบเอามา ล้วงเอา สาระสังเขป ซึ่งถูกกัดเซาะ ซึ่งมีอายุ หงำเหงอะ อยู่ในช่วงอายุ งานสถาปัตยกรรม สถาปัตยกรรม สถาปัตยกรรมศาสตร์ สถาปัตย์ งานศิลปะ ทักษะทางศิลปะ ที่เกี่ยวกับงานศิลป์ ผลงานทางศิลปะ ศิลป ศิลปะ ศิลป์ มีรสนิยม มีศิลปะ เกี่ยวกับศิลปะ ความเป็นมา ฉากหลัง ปูมหลัง พื้นหลังภาพ พื้นเดิม พื้นเพเดิม ภูมิหลัง รกรากเดิม หัวนอนปลายตีน เบื้องหน้าเบื้องหลัง เบื้องหลัง กาฬ คนผิวดำ ดำ ทำให้ดำ มืด สีดำ ไม่สว่าง ไร้ความหวัง กระจ่างแจ้ง งาม ฉาน ถ่อง นวลบาง บางๆ ผุดผ่อง ผ่อง มลังเมลือง มำเลือง รุจี รูจี วิโรจ วิโรจน์ สดใส สว่าง สีสดใส สีเจิดจ้า สุกใส หัวไว อำไพ เจิดจ้า เฉียบแหลม เมลือง เอี่ยม แจ่ม แจ่มใส ใย ไพโรจน์ ไม่ครบ ไม่ติดต่อ ไม่สมบูรณ์แบบ ก่อนถึงจุดสำคัญของเรื่อง ตัวตึก ตัวอาคาร ตึก ธุรกิจก่อสร้าง สิ่งก่อสร้าง สิ่งปลูกสร้าง อาคาร โรง โรงเรือน ความคิดรวบยอด มโนทัศน์ ที่เคลื่อนไหวช้า การปราศจากแสง คล้ำ ความมืดมิด ค่ำ ค่ำมืด ชอ่ำ ช่วงเวลาดึก ที่มืด ทึม ผิวคล้ำ พยับ มืดตึดตื๋อ มืดมน มืดมนอนธการ มืดสนิท สี แก่ เข้ม เวลาดึก แก่ แก่จัด ใจคอเหี่ยวแห้ง การดับ การดับชีพ การตาย การถึงแก่กรรม การถูกทำลาย การม้วยมรณ์ การสาบสูญ การสิ้นชีวิต การสิ้นสุด การสิ้นใจ การเสียชีวิต กาลกิริยา ความตาย ฆาต มรณกรรม มฤตยู อนิจกรรม อสัญกรรม อายุกษัย อาสัญ คนร่อนเร่ ถูกทอดทิ้ง ถูกทิ้งร้าง สิ่งที่ถูกทอดทิ้ง สิ่งที่ถูกทิ้งร้าง อาคารร้าง กระมอมกระแมม ซกมก ทำให้สกปรก ทำให้เปรอะเปื้อน มอมแมม สกปรก เปื้อน เปื้อนเปรอะ เลอะ เลอะเทอะ โสมม โสโครก ไม่สะอาด กริ่งเกรง กลัว กลัวเกรง ขยาด ครั่นคร้าม ความกลัวเกรง ความครั่นคร้าม ความหวั่นไหว ความเกรงกลัว ทดท้อ ทำให้กลัว ทำให้หวั่นเกรง ประหวั่น พรั่น พรั่นพรึง พรั่นใจ ย่อแหยง ระย่อ หงอ หย็อง หวั่น หวาดกลัว หวาดหวั่น หวาดเกรง หัวหด เกรง แสยง ไม่สู้ ความงงงัน ทำให้คลุมเครือ ทำให้งงงวย ทำให้เป็นฝ้ามัว ปกคลุมไปด้วยหมอก หมอก ป่า ป่าดง ป่าดงพงพี ป่าไม้ ผืนป่า พงไพร พนา พนาเวศ วนาลัย อรัญ อรัญญิก ไพร ไพรวัน ไพรศรี นางพราย ปีศาจ ผี ผีพราย ผีสาง ผีโขมด ผีโพง พราย ภูตผี ภูตผีปิศาจ ภูตผีปีศาจ ภูติผี ภูติผีปีศาจ สาง โขมด โพง โหง ซึ่งมีลักษณะสถาปัตยกรรมแบบโกธิก ภาษากอธ สถาปัตยกรรมแบบโกธิก แบบโกธิก โกธิก วันฮาโลวีน ซึ่งสิงอยู่ ซึ่งหลอกหลอนอยู่ ที่มีผีสิงอยู่ พยับแดด สิ่งที่ทำให้คลุมเครือ สิ่งที่ทำให้ไม่แน่ชัด เงาแดด ก่อไฟ จุด จุดไฟ ติด ทำให้สว่าง ที่มีน้ำหนักน้อย ที่มีน้ำหนักเบา ที่ย่อยง่าย ที่ไม่หนักท้อง ธุมเพลิง ประภาส ฝน ภัสสร ภา ภาณุ ภาส รุม รุมๆ ลหุ อาภา อาภาส อาโลก อ่อนๆ เต็มไปด้วยแสงสว่าง เบา เบาเหวง เบาโหวง เบาโหวงเหวง แสง แสงสี แสงไฟ แหล่งกำเนิดแสง โอภาส ให้ความสว่าง ไฟรถยนต์ ไฟหน้ารถ ไฟแช็ค ไม่ยากเย็น ไม่หนักหนา ไม่เคร่งเครียด ซึ่งยุ่งยากใจ ซึ่งยุ่งเหยิง ซึ่งไม่เรียบร้อยและสกปรก ถูกบดบังด้วยหมอก ถูกปกคลุมด้วยหมอก ทำให้เป็นฝ้า ทำให้เลือนลาง สิ่งที่คล้ายหมอก สิ่งที่ทำให้มืดมน สิ่งที่ทำให้เคลือบแคลง สิ่งบดบังความเข้าใจ หมอกลง ความลี้ลับ ความลึกลับ ความเร้นลับ ศิลปะของการค้าขาย สิ่งลี้ลับ สิ่งลึกลับ สิ่งเร้นลับ สิ่งแปลกประหลาด อาถรรพณะ อาถรรพณ์ อาถรรพ์ กลางคืน คืน คืนวันหนึ่ง คืนหนึ่ง ค่ำคืน ตกดึก ยามค่ำคืน ยามวิกาล รัชนี รัต รัตติ ราตร วิกาล เวลามืด โต้รุ่ง ฝันน่ากลัว ฝันร้าย ชรา ที่ชำนาญ ที่ช่ำชอง ที่มีประสบการณ์ ที่มีอายุมาก ที่สูงอายุ ที่อยู่ในช่วงก่อน ที่อยู่ในช่วงแรก ที่อยู่ในอดีต พุฒ พ้นสมัย มีอายุ สมัยก่อน สูงอายุ หง่อม อายุมาก เก่า เก่าๆ เฒ่า เดิม เพรง แต่หนหลัง ไม้ใกล้ฝั่ง น่าหวาดกลัว เงา เงามืด แรเงา แลเงา กระดาษบุผนังหรือเพดาน ตกแต่งผนังด้วยกระดาษบุผนัง ปิดผนังด้วยกระดาษบุผนัง ภาพกราฟฟิกที่เป็นพื้นบนจอคอมพิวเตอร์