ใช้งานด้านบทความข่าวเท่านั้น
เครดิตสำหรับบทความข่าว Mike Trukhachev / Shutterstock.com

รหัสภาพประกอบสต็อกปลอดค่าลิขสิทธิ์: 1018905625

Vladimir Putin. Portrait Drawing Illustration. January 20, 2018 - ภาพประกอบ

ปูติน ความเป็นมา ฉากหลัง ปูมหลัง พื้นหลังภาพ พื้นเดิม พื้นเพเดิม ภูมิหลัง รกรากเดิม หัวนอนปลายตีน เบื้องหน้าเบื้องหลัง เบื้องหลัง คณะผู้ปกครอง รัฐบาล นายก บุคคลสำคัญขององค์กร ปธน ประธาน ประธานาธิบดี ผู้มีอำนาจในการบริหาร สภานายก สภาบดี หัวหน้า รัสเซีย คนรัสเซีย ชาวรัสเซีย ภาษารัสเซีย วลาดีมีร์ ขาว ชาวผิวขาว ผิวขาว สิ่งที่มีสีขาว สีขาว หงอก ีขาว เกือบไม่มีสี เศวต การ์ตูน ภาพการ์ตูน ภาพตลก วาดการ์ตูน เหมือนการ์ตูน ชาติ ชาติบ้านเมือง บ้านนอก บ้านป่า บ้านเมือง ประชาชนในประเทศ ประเทศ พื้นที่ทำการเกษตร ลูกทุ่ง เกี่ยวกับชีวิตชนบท แคว้น การระบายสี การวาดเขียน จิตร รูปวาด วาดเขียน วิชาวาดเขียน เกี่ยวกับการแก้ไขข้อผิดพลาด เกี่ยวกับบรรณาธิการ น้ำหน้า ประสบ ผิวสัมผัส พบหน้า พระพักตร์ พักตร์ มองสิ่งหนึ่งสิ่งใด ยัน รูปหน้า หน้า หน้าตา หันหน้าออกไปทาง หันหน้าไปทาง อานน เข้าหน้า เค้าหน้า เจอะเจอ เผชิญหน้า แพนก โครงหน้า โฉมหน้า ใบหน้า ขึ้นชื่อ ขึ้นหน้าขึ้นตา ชื่อดัง ดัง มีชื่อ มีชื่อเสียง มีหน้ามีตา ลือชื่อ วิศรุต วิสสุต ศรุต อุโฆษ เป็นรู้จักกันดี เรืองนาม เลื่องชื่อ โด่งดัง สมาพันธ์ สหพันธ์ สหรัฐ เครือรัฐ กบาล กระบาล จุดวิกฤต จ่า ต้น มัตถก มัตถกะ มัสดก มุทธา มุ่งหน้าไป วรงค์ ศิระ ศีรษะ สำคัญที่สุด ส่วนยอด หัว หัวหน้ากลุ่ม หัวหน้าทีม เกล้า เกศ เกศา เศียร การแสดงด้วยตัวอย่าง การใส่ตัวอย่าง การให้ตัวอย่างประกอบ ภาพประกอบ ภาพอธิบาย รูปประกอบ ช้างเท้าหน้า ตัวนำ ตัวยืน ตัวสำคัญ ธิบดี ประมุข ผู้นำ ผู้นำประเทศ ผู้นำฝูง ผู้อยู่เหนือ ผู้อาวุโส ผู้เป็นใหญ่ ผู้ใหญ่ เท้าหน้า โจก โมกข์ ความสามารถในการเป็นผู้นำ ความเป็นผู้นำ ตำแหน่งผู้นำ ผู้นำของกลุ่ม ภาวะผู้นำ คนงานชาย คำเรียกผู้หญิงหรือผู้ชาย คู่นอนชาย จัดกำลังคน จัดคนเข้าประจำตำแหน่ง ชาย ทหารชาย บรรจุคน บุรุษ ผู้ชาย ลูกจ้างชาย เตรียมกำลังคน มอสโก การทาสี การทาสีบ้านหรืออาคาร จิตรกรรม ภาพลายเส้น ภาพวาด ภาพเขียน รูปเขียน กลางเมือง คนในครอบครัว ชน ทวยราษฎร์ ประชา ประชาชน ประชาชนพลเมือง ประชาราษฎร์ ปวงชน ผู้คน พสก ราษฎร สมาชิกในครอบครัว หมู่คน หมู่ชน เข้าไปอยู่อาศัย คน นรชน นรชาติ นิติบุคคล บุคคล พระองค์ เอกชน ซึ่งมีไหวพริบ ทำการรณรงค์ทางการเมือง ทางการเมือง เกี่ยวกับการปกครอง เกี่ยวกับการเมือง เกี่ยวกับพรรคการเมือง เกี่ยวกับพลเมือง เกี่ยวกับรัฐ เกี่ยวกับรัฐบาล นักการเมือง ผู้ดำรงตำแหน่งหน้าที่ทางการเมือง ผู้เล่นการเมือง ผู้แสวงตำแหน่งอำนาจเพื่อประโยชน์ส่วนตน การบ้านการเมือง การเมือง กิจกรรมทางการเมือง ข้อคิดเห็นทางการเมือง วิชาการเมือง ศิลปะการปกครองโดยรัฐ หลักการทางการเมือง เล่ห์เหลี่ยมทางการเมือง ้อุบายทางการเมือง ภาพบุคคล ภาพเหมือน กำลัง ความมีอำนาจ ทำให้ทำงาน ประภาพ พลัง พลังงานกล พลังอำนาจ พิษสง ภาม ฤทธิ์ ฤทธิ์เดช ศักดา ศักดิ ศักดิ์ อานุภาพ อานุภาวะ อำนาจ อำนาจศักดิ์สิทธิ์ อิทธิ อิทธิพล เดช เดชะ เติมพลัง เพิ่มพลัง เรี่ยว แรง ให้พลังงาน ไอศวรรย์ ที่มีประสิทธิภาพ ที่มีอิทธิพล ที่โน้มน้าวเก่ง บุญหนักศักดิ์ใหญ่ มีอำนาจ วิภู เกรียงไกร ใหญ่ยิ่ง คอขาดบาดตาย ฉกรรจ์ ฉกาจฉกรรจ์ ซีเรียส มหันต์ ร้ายแรง หวะ อุกฉกรรจ์ เครียด เคร่งเครียด