รหัสภาพประกอบสต็อกปลอดค่าลิขสิทธิ์: 196519370

Portugal High Resolution Learn Concept - ภาพประกอบ

ความเป็นมา ฉากหลัง ปูมหลัง พื้นหลังภาพ พื้นเดิม พื้นเพเดิม ภูมิหลัง รกรากเดิม หัวนอนปลายตีน เบื้องหน้าเบื้องหลัง เบื้องหลัง ที่ดีหรือเด่นเป็นพิเศษ ที่ประสบผลสำเร็จ ผืนธง ร่มธง ชั้นเรียน ห้องเรียน คนฝึก ครูฝึกกีฬา ครูพิเศษ ครูส่วนตัว ตู้โดยสารในขบวนรถไฟ ทำหน้าที่เป็นครูฝึก ผู้ฝึก ฝึกกีฬาให้ รถม้าสี่ล้อขนาดใหญ่ รถยนต์ขนาดเล็กราคาถูก สอนกีฬาให้ เครื่องบิน โค้ช วิทยาลัย โรงเรียนเฉพาะสาขาวิชา ความคิดรวบยอด มโนทัศน์ ชาติ ชาติบ้านเมือง บ้านนอก บ้านป่า บ้านเมือง ประชาชนในประเทศ ประเทศ พื้นที่ทำการเกษตร ลูกทุ่ง เกี่ยวกับชีวิตชนบท แคว้น ซึ่งรับส่งข้อมูลด้วยการใช้ตัวเลข ดิจิตอล ระบบดิจิตอล การศึกษา การศึกษาเล่าเรียน การหาความรู้ การเรียน การให้ความรู้ สิกขา ที่เกี่ยวกับการศึกษา ที่เกี่ยวกับการเรียนการสอน ชาติพันธุ์ เกี่ยวกับชาติพันธุ์ เกี่ยวกับเผ่าพันธุ์ เชื้อสาย ทวีปยุโรป ยุโรป ชาวยุโรป ภาษาและวัฒนธรรมยุโรป เกี่ยวกับยุโรป เกี่ยวกัสหภาพยุโรป ธง ธงสัญญาณ ธงเรือ ธวัช ธุช ประดับด้วยธง ปูด้วยแผ่นหินแบน พืชที่มีใบยาวคล้ายดาบ อ่อนกำลังลง แขวนธง แผ่นหินปูพื้น โบกธง ให้สัญญาณด้วยธง เกี่ยวกับการเขียน เกี่ยวกับภาพ เกี่ยวกับเส้นกราฟ แสดงชัดเจน แสดงด้วยภาพ ผู้มีชื่อเสียงและเป็นสัญลักษณ์แทนบางสิ่ง ภาพบูชา รูปสัญลักษณ์บนจอคอมพิวเตอร์ ไอคอน การแสดงด้วยตัวอย่าง การใส่ตัวอย่าง การให้ตัวอย่างประกอบ ภาพประกอบ ภาพอธิบาย รูปประกอบ ข่าว ข่าวสาร สนเทศ สารสนเทศ อินเตอร์เนต อินเทอร์เน็ต เครือข่ายคอมพิวเตอร์ที่เชื่อมโยงระหว่างองค์กรต่างๆ คำหลัก ความตรัสรู้ ความรู้ ความรู้แจ้ง พิทย พิทยา ภูมิ ภูมิรู้ วิชชา วิชาความรู้ วิทยา ท่องหนังสือ เรียน การว่ากล่าวเพื่อสั่งสอนให้ดีขึ้น ชั่วโมงเรียน ตอนหนึ่งในพระคัมภีร์ ตัวอย่างสอนใจ บทเรียน บทเรียนในชีวิต สิ่งที่เรียนรู้จากประสบการณ์ ส่วนหรือบทในคัมภีร์ ของชาติ ประจำชาติ ระดับชาติ ระดับประเทศ แห่งชาติ ข่ายงาน ติดต่อกับเครือข่าย ระบบเครือข่าย วงจรข่าย สิ่งที่คล้ายร่างแหหรือตาข่าย เครือ เครือข่าย เชื่อมโยงเครือข่าย เน็ตเวิร์ก เน็ตเวิร์ค โครงข่าย การเชื่อมต่อผ่านระบบเครือข่ายทางคอมพิวเตอร์ ขณะเชื่อมต่อกับอินเตอร์เนต ประเทศโปรตุเกส โปรตุเกส ชาวโปรตุเกส ภาษาโปรตุเกส กวี จัดให้ ทำให้เป็น ให้ความช่วยเหลือ ฝูงปลาหรือสัตว์ทะเลอื่น พิทยาคาร ร ร วิทยาคาร สถานที่เรียน สถานศึกษา สำนัก โรงเรียน น ศ นักศึกษา นักเรียน นิสิต นิสิตนักศึกษา ผู้เรียน ศิษย์ การเรียนหนังสือ การเล่าเรียน พิทยาคม รายงานการค้นคว้า รายงานการศึกษา ร่ำเรียน ศึกษา ศึกษาเล่าเรียน ห้องค้นคว้า ห้องศึกษาเล่าเรียน ห้องเขียนหนังสือ เรียนรู้ เรียนหนังสือ เล่าเรียน สัญลักษณ์ เครื่องแสดง ครู ครูบาอาจารย์ ครูผู้สอน คุณครู ซินแซ ซินแส ผู้สอน ผู้สั่งสอน พ่อพิมพ์ ศาสก สิ่งที่ทำให้ได้เรียนรู้ อ จ อจ อาจารย์ อาจารย์ผู้สอน แม่พิมพ์ แม่พิมพ์ของชาติ การอบรม การอบรมสั่งสอน การอบรมเลี้ยงดู คำสอน คำอบรม ที่เป็นผู้สอน ที่ใช้ในการสอน วิชาชีพการสอน สิ่งที่สอน เรื่องที่สอน การกระทำร่วมกัน การร่วมมือกันทำเป็นกลุ่มหรือหมู่คณะ ทีมเวิร์ก การนำเอาวิทยาศาสตร์มาใช้ในการปฏิบัติ วิทยาการผลิต เครื่องมือหรือเครื่องยนต์ที่สร้างขึ้นจากความรู้ทางเทคโนโลยี เทคโนโลยี การนึก ความนึกคิด คาดคะเนล่วงหน้า คิด คิดว่า คิดเชื่อมโยง ตริ ตรึก นึกขึ้นมาได้ มองว่า มีความคิดเห็น มุ่งความสนใจไปยัง รู้จักคิด เห็นว่า การฝึก การฝึกซ้อม การฝึกฝน การฝึกหัด การฝึกอบรม เกี่ยวกับการฝึก คำ คำซุบซิบ คำบอกรหัส คำยินยอมให้ผ่าน คำรับประกัน คำๆ ถ้อยคำ น้ำคำ พจน์ พจี พาท อธิบายโดยใช้คำพูด การประชุมเชิงปฏิบัติการ