หนังสือให้สิทธิ์เผยแพร่ภาพนายแบบ-​นางแบบที่ลงลายมือชื่อซึ่งเก็บเข้าแฟ้มที่ Shutterstock,​ Inc.

รหัสภาพประกอบสต็อกปลอดค่าลิขสิทธิ์: 110530700

Image of DNA strand against colour background - ภาพประกอบ

ที่จองจำ หน่วยพื้นฐานของสิ่งมีชีวิต ห้องขัง ห้องเล็กๆ อาศัยอยู่ในห้องเล็กๆ เซลล์ เซลล์ไฟฟ้า โพรงหรือช่องเล็กๆ ก้าน ก้านดอกไม้ ต้น การตรวจร่างกาย การเช็คสุขภาพ ด้านการแพทย์ ทางการแพทย์ เกี่ยวกับการรักษา เกี่ยวกับการแพทย์ สิ่งที่เป็นขด สิ่งที่เป็นเกลียว ใบหู การเพิ่มเป็นสองเท่า จำนวนสองเท่า ทวีคูณ ทำเป็นสองเท่า สองเท่า สองเท่าตัว สิ่งที่ทำสำเนา สิ่งที่ทำเหมือนกัน เป็นคู่ ความเป็นมา ฉากหลัง ปูมหลัง พื้นหลังภาพ พื้นเดิม พื้นเพเดิม ภูมิหลัง รกรากเดิม หัวนอนปลายตีน เบื้องหน้าเบื้องหลัง เบื้องหลัง เชื้อโรค เชื้อไวรัส โรคที่เกิดจากไวรัส ไวรัส การค้นคว้า การค้นคว้าวิจัย การวิจัย การศึกษาค้นคว้า ค้นคว้า งานค้นคว้า งานค้นคว้าวิจัย งานวิจัย ผลงานวิจัย วิจัย ศึกษาค้นคว้า ศึกษาวิจัย กรดดีออกซีไรโบนิวคลิอิก ดีเอ็นเอ การทดสอบ การสอบย่อย คำถามหรือปัญหาที่ใช้ในการทดสอบ ทดลอง ทดสอบ ประลอง ลองดี ลองทำ วิธีที่ใช้ในการทดสอบ เหตุการณ์ที่พิสูจน์คุณสมบัติของบุคคล เหตุการณ์ที่เป็นเครื่องพิสูจน์บุคคล แบบทดสอบ ชีวเคมี วิชาชีวเคมี ชีววิทยา เทคโนโลยีชีวภาพ ไบโอเทคโนโลยี คุณสมบัติทางเคมี วิชาเคมี วิถีทางที่ทำให้เกิดความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล เคมี โครโมโซม ทำให้กำเนิดมาจากเซลล์เดียวกัน สิ่งมีชีวิตที่เกิดมาจากเซลล์เดียวกัน ความเจริญรุ่งเรือง วัฒนาการ วิวรรธน์ วิวัฒนาการ วิวัฒน์ การทดลอง การทดลองทางวิทยาศาสตร์ ยีน ลักษณะที่ถ่ายทอดทางพันธุกรรม สายพันธุ์ พันธุศาสตร์ กลุ่มยีนในเซลล์ของสิ่งมีชีวิต สภาพร่างกาย สุขภาพ คน คนเรา มนุษย์ มนุษย์เรา มานพ เกี่ยวกับคน การแสดงด้วยตัวอย่าง การใส่ตัวอย่าง การให้ตัวอย่างประกอบ ภาพประกอบ ภาพอธิบาย รูปประกอบ ชาติ ชีพ ชีวะ ชีวัน ชีวา ชีวิต ชีวิตินทรีย์ ชีวี ช่วงชีวิตของสิ่งมีชีวิตตั้งแต่เกิดจนตาย ปากท้อง รูปแบบการดำเนินชีวิต อายุการใช้งานของสิ่งของ การบำบัดโรคด้วยยา การรักษาโรคทางยา ยา ยารักษาโรค ยาแก้โรค วิชาแพทย์ วิทยาศาสตร์แพทย์ สิ่งที่ใช้ในการบำบัดโรค หยูกยา อายุรกรรม เภสัช เวชกรรม แพทยศาสตร์ แพทย์ศาสตร์ โอสถ โอสถกรรม จุลชีววิทยา ซึ่งมีขนาดเล็กมาก เกี่ยวกับกล้องจุลทรรศน์ ซึ่งประกอบด้วยโมเลกุล ซึ่งเกี่ยวกับโมเลกุล เกี่ยวกับโมเลกุล อณู อณูของสารประกอบ โมเลกุล เกี่ยวกับยา เกี่ยวกับเภสัชกรรม เกี่ยวกับเภสัชศาสตร์ การทำยา การปรุงยา การปรุงและจ่ายยา การศึกษาเกี่ยวกับการปรุงยา เภสัชกรรม โอสถศาลา การศึกษาทางด้านวิทยาศาสตร์ วิชาวิทยาศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ศาสตร์ ศาสตร์หรือสาขาทางวิทยาศาสตร์ ซึ่งดำเนินการอย่างมีวิธีการและเป็นระบบ ตามหลักวิทยาศาสตร์ ทางวิทยาศาสตร์ ที่เป็นระบบ เกี่ยวกับวิทยาศาสตร์ ก้นหอย วงก้นหอย หมุนเป็นขด เป็นขด เป็นวงก้นหอย ทำให้อยู่ในสภาพลำบาก ทำให้อยู่ในสภาพไม่ได้รับการช่วยเหลือ ทำให้เกยตื้น ทำให้เกยหาด ฟั่นเกลียว เกยตื้น เกยฝั่ง เกยหาด เกลียว เส้นเชือก การนำเอาวิทยาศาสตร์มาใช้ในการปฏิบัติ วิทยาการผลิต เครื่องมือหรือเครื่องยนต์ที่สร้างขึ้นจากความรู้ทางเทคโนโลยี เทคโนโลยี