รหัสภาพประกอบสต็อกปลอดค่าลิขสิทธิ์: 110530700

Image of DNA strand against colour background

S

โดย Sergey Nivens

คำค้นหาที่เกี่ยวข้อง

ที่จองจำหน่วยพื้นฐานของสิ่งมีชีวิตห้องขังห้องเล็กๆอาศัยอยู่ในห้องเล็กๆเซลล์เซลล์ไฟฟ้าโพรงหรือช่องเล็กๆก้านก้านดอกไม้ต้นการตรวจร่างกายการเช็คสุขภาพด้านการแพทย์ทางการแพทย์เกี่ยวกับการรักษาเกี่ยวกับการแพทย์สิ่งที่เป็นขดสิ่งที่เป็นเกลียวใบหูความเป็นมาฉากหลังปูมหลังพื้นหลังภาพพื้นเดิมพื้นเพเดิมภูมิหลังรกรากเดิมหัวนอนปลายตีนเบื้องหน้าเบื้องหลังเบื้องหลังการเพิ่มเป็นสองเท่าจำนวนสองเท่าทวีคูณทำเป็นสองเท่าสองเท่าสองเท่าตัวสิ่งที่ทำสำเนาสิ่งที่ทำเหมือนกันเป็นคู่กรดดีออกซีไรโบนิวคลิอิกดีเอ็นเอเชื้อโรคเชื้อไวรัสโรคที่เกิดจากไวรัสไวรัสbioการทดสอบการสอบย่อยคำถามหรือปัญหาที่ใช้ในการทดสอบทดลองทดสอบประลองลองดีลองทำวิธีที่ใช้ในการทดสอบเหตุการณ์ที่พิสูจน์คุณสมบัติของบุคคลเหตุการณ์ที่เป็นเครื่องพิสูจน์บุคคลแบบทดสอบการทดลองการทดลองทางวิทยาศาสตร์ยีนลักษณะที่ถ่ายทอดทางพันธุกรรมสายพันธุ์geneticallyการค้นคว้าการค้นคว้าวิจัยการวิจัยการศึกษาค้นคว้าค้นคว้างานค้นคว้างานค้นคว้าวิจัยงานวิจัยผลงานวิจัยวิจัยศึกษาค้นคว้าศึกษาวิจัยadenineชีวเคมีวิชาชีวเคมีชีววิทยาbiotechเทคโนโลยีชีวภาพไบโอเทคโนโลยีคุณสมบัติทางเคมีวิชาเคมีวิถีทางที่ทำให้เกิดความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลเคมีโครโมโซมทำให้กำเนิดมาจากเซลล์เดียวกันสิ่งมีชีวิตที่เกิดมาจากเซลล์เดียวกันcytosineความเจริญรุ่งเรืองวัฒนาการวิวรรธน์วิวัฒนาการวิวัฒน์พันธุศาสตร์กลุ่มยีนในเซลล์ของสิ่งมีชีวิตguanineสภาพร่างกายสุขภาพคนคนเรามนุษย์มนุษย์เรามานพเกี่ยวกับคนการแสดงด้วยตัวอย่างการใส่ตัวอย่างการให้ตัวอย่างประกอบภาพประกอบภาพอธิบายรูปประกอบชาติชีพชีวะชีวันชีวาชีวิตชีวิตินทรีย์ชีวีช่วงชีวิตของสิ่งมีชีวิตตั้งแต่เกิดจนตายปากท้องรูปแบบการดำเนินชีวิตอายุการใช้งานของสิ่งของการบำบัดโรคด้วยยาการรักษาโรคทางยายายารักษาโรคยาแก้โรควิชาแพทย์วิทยาศาสตร์แพทย์สิ่งที่ใช้ในการบำบัดโรคหยูกยาอายุรกรรมเภสัชเวชกรรมแพทยศาสตร์แพทย์ศาสตร์โอสถโอสถกรรมmicroจุลชีววิทยาซึ่งมีขนาดเล็กมากเกี่ยวกับกล้องจุลทรรศน์ซึ่งประกอบด้วยโมเลกุลซึ่งเกี่ยวกับโมเลกุลเกี่ยวกับโมเลกุลอณูอณูของสารประกอบโมเลกุลเกี่ยวกับยาเกี่ยวกับเภสัชกรรมเกี่ยวกับเภสัชศาสตร์การทำยาการปรุงยาการปรุงและจ่ายยาการศึกษาเกี่ยวกับการปรุงยาเภสัชกรรมโอสถศาลาrnaการศึกษาทางด้านวิทยาศาสตร์วิชาวิทยาศาสตร์วิทยาศาสตร์ศาสตร์ศาสตร์หรือสาขาทางวิทยาศาสตร์ซึ่งดำเนินการอย่างมีวิธีการและเป็นระบบตามหลักวิทยาศาสตร์ทางวิทยาศาสตร์ที่เป็นระบบเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์ก้นหอยวงก้นหอยหมุนเป็นขดเป็นขดเป็นวงก้นหอยทำให้อยู่ในสภาพลำบากทำให้อยู่ในสภาพไม่ได้รับการช่วยเหลือทำให้เกยตื้นทำให้เกยหาดฟั่นเกลียวเกยตื้นเกยฝั่งเกยหาดเกลียวเส้นเชือกการนำเอาวิทยาศาสตร์มาใช้ในการปฏิบัติวิทยาการผลิตเครื่องมือหรือเครื่องยนต์ที่สร้างขึ้นจากความรู้ทางเทคโนโลยีเทคโนโลยีthymine

หมวดหมู่: นามธรรมการดูแลสุขภาพ/การแพทย์

ภาพที่คล้ายคลึงกัน

อื่นๆ จากศิลปินคนนี้