หนังสือให้สิทธิ์เผยแพร่ภาพทรัพย์สินที่ลงลายมือชื่อซึ่งเก็บเข้าแฟ้มที่ Shutterstock,​ Inc

รหัสภาพประกอบสต็อกปลอดค่าลิขสิทธิ์: 401827843

Group of people on peak mountain climbing helping team work , success business concept - ภาพประกอบ

กรุ๊ป กลุ่มคนทำงานหรือเล่นกีฬาในกลุ่มเดียวกัน กลุ่มสัตว์ที่ใช้เทียมรถ ขนย้ายโดยใช้สัตว์หลายตัวลากไป ขับยานพาหนะที่ใช้กลุ่มสัตว์ลากไป จัดทีม ตั้งกลุ่ม ตั้งทีม ทีม สัตว์ตั้งแต่สองตัวขึ้นไปที่ใช้ในการลากยานพาหนะ กระทำการ การงาน การทำงาน กิจการงาน ความพยายามที่ใช้ไปในการทำงาน งานการ ชิ้นงาน ซึ่งเกี่ยวข้องกับงาน ดำเนินกิจการ ทำ ทำการ ทำการทำงาน ทำงาน ทำงานทำการ ทำงานได้ ทำให้ทำงานได้ ทำให้เป็นรูปร่าง ทำให้ใช้การได้ บริหาร ปฏิบัติการ ปฏิบัติงาน ประกอบการงาน ภารกิจ หน้าที่ อาชีพ เดิน เป็นผลสำเร็จ เวลางาน แรงงาน คนที่ช่วยเหลือ ช่วย ช่วยเหลือ ช่วยเหลือเกื้อกูล ช่วยเหลือเจือจาน บริการ พะยุพยุง ร่วมมือร่วมใจ ร่วมแรงร่วมใจ สิ่งที่ช่วยเหลือ อนุกูล อนุเคราะห์ อุดหนุน อุปการ เกื้อ เกื้อกูล เครื่องช่วย เมตตา เอื้ออารี เอื้อเฟื้อ เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ โปรด ความคิดรวบยอด มโนทัศน์ กองมหึมา กองใหญ่ คล้ายภูเขา คีรี ซึ่งตั้งอยู่บนภูเขา ซึ่งอาศัยอยู่บนภูเขา ซึ่งเกิดขึ้นบนภูเขา ดอย พนม ภู ภูธร 2 ภูเขา มหิธร ศิขริน ศิขรี ศิงขร ศิงขริน ศีขร ศีขริน สิงขร เขา การคลาน การปีน การไต่ ปีน ปีนป่าย ป่าย ป่ายปีน เลื้อย ไต่ ไต่ไม้ กลุ่ม กลุ่มก้อน กอง ก๊ก ขันธ์ คณะ คล่ำ ค่าย จับกลุ่ม ชุด ชุมนุม ทวย ฝักฝ่าย ฝูง ฝ่าย พรวน พวก รวมกลุ่ม ราสี หมวด หมู่ ี่รวมกลุ่ม เหล่า กลางเมือง คนในครอบครัว ชน ทวยราษฎร์ ประชา ประชาชน ประชาชนพลเมือง ประชาราษฎร์ ปวงชน ผู้คน พสก ราษฎร สมาชิกในครอบครัว หมู่คน หมู่ชน เข้าไปอยู่อาศัย ภาพสีดำบนพื้นสีขาว ภาพเงา วาดภาพโครงร่างสีดำ ช้างเท้าหน้า ตัวนำ ตัวยืน ตัวสำคัญ ธิบดี ประมุข ผู้นำ ผู้นำประเทศ ผู้นำฝูง ผู้อยู่เหนือ ผู้อาวุโส ผู้เป็นใหญ่ ผู้ใหญ่ หัวหน้า เท้าหน้า โจก โมกข์ ผู้ชนะ ผู้ชนะการแข่งกีฬา ผู้ชนะกีฬา ผู้มีชัย แชมป์ การชนะเลิศ คว้า ช่วงชิง มีชัย เฉือน เอาชนะ ความกล้า ความห้าวหาญ ความองอาจ ความเก่งกล้า วิกรม ความหวัง คาดหวัง คิดหวัง นึกหวัง มีความหวัง มีหวัง หวัง การดำเนินคดี การทำงานของเครื่องจักร ฉากในนิยายหรือภาพยนตร์ เหตุการณ์ในนิยายหรือภาพยนตร์ การกระทำร่วมกัน การร่วมมือกันทำเป็นกลุ่มหรือหมู่คณะ ทีมเวิร์ก กงการ การขาย การค้า การพาณิชย์ กิจการ กิจธุระ ธุรกิจ ธุรกิจการค้า ธุระ ยอดไปเลย วณิชยา วณิชย์ หน้าที่การงาน กร การปรบมือ ขาไพ่ ความมีส่วนร่วม พระหัตถ์ มือ หัตถ์ เข็มนาฬิกา ไพ่ที่ถืออยู่บนมือ การบรรลุผล การเกิดผล ความสำเร็จ ประสพ ประสิทธิ์ ผลงาน ผลสำเร็จ ผู้ประสบผลสำเร็จ ผู้ได้รับความสำเร็จ กลุ่มคน กลุ่มชน คละคล่ำ คลาคล่ำ ประดัง ประเดประดัง ผลักไปข้างหน้า ฝูงชน มหาชน มัดรวมกัน ยัดเยียด ยัดเยียดเข้าไป รุม ออ เกาะกลุ่ม เบียด เบียดเสียด เบียดเสียดเข้ามา เบียดเสียดเยียดยัด เยียดยัด แออัด โขยง ไทยมุง ธรรมชาติ ธาตุแท้ นิสัย นิสัยถาวร ลักษณะที่แท้จริงของสิ่งต่างๆ วิสัย สภาพธรรมชาติ สันดาน สันดานเดิม หลักธรรมชาติ เทพนิรมิต แก่นแท้ โฉมหน้า กลุ่มควัน ก่อให้เกิดปัญหา ก้อนเมฆ ขี้เมฆ ทำให้มืด ปกคลุมด้วยเมฆ ปุยเมฆ มีเมฆมาก ละอองหมอก สิ่งของจำนวนมากที่อยู่รวมกัน อัมพุท เกิดปัญหา เมฆ เมฆหมอก เมฆา เมฆินทร์ เมฆี ไอหมอก คนหรือสิ่งที่รุ่งโรจน์ ดวงตะวัน ดวงอาทิตย์ ตะวัน ตากแดด ทินกร ทิพากร ทิวากร ประภากร ผึ่งแดด ผู้นำแสง พระอาทิตย์ พระอาทิตย์ขึ้นหรือพระอาทิตย์ตก พันแสง ภากร ภาณุ ภาณุมาศ ภาสกร รพิ รพี รวิ รวี รำไพ สุริยง สุริยน สุริยะ สุริยัน สุริยา สุริเยนทร์ สุริเยนท์ สุริเยศ สุรีย์ อักกะ อาทิตย์ อาภากร ให้ถูกแสงแดด ไถง คนนั้น คนนี้ พ่อหนุ่ม หมอนั่น เจ้านั่น เชือกรัด กลางหาว กลางเวหา คคนางค์ คัคนัมพร คัคนางค์ คัคนานต์ ดาราบถ ตีหรือโยนให้สูง ทิฆัมพร ท้องฟ้า นภดล นภมณฑล นภา นภากาศ นภาลัย นักษัตรบถ พื้นฟ้า ฟากฟ้า ฟ้า ส่วนแห่งฟ้า หาว อัมพร เวหะ เวหา เวหาส โพยม ตะวันตก พระอาทิตย์ตก พระอาทิตย์ตกดิน พระอาทิตย์ลับฟ้า คนงานชาย คำเรียกผู้หญิงหรือผู้ชาย คู่นอนชาย จัดกำลังคน จัดคนเข้าประจำตำแหน่ง ชาย ทหารชาย บรรจุคน บุรุษ ผู้ชาย ลูกจ้างชาย เตรียมกำลังคน ซึ่งเป็นของผู้ชาย ตัวผู้ เกี่ยวกับผู้ชาย เพศผู้ การผจญภัย การเสี่ยงภัย การเสี่ยงอันตราย ประสบการณ์ที่น่าตื่นเต้น ภาพภูมิประเทศ ภูมิทัศน์ ภูมิภาพ ความเป็นมา ฉากหลัง ปูมหลัง พื้นหลังภาพ พื้นเดิม พื้นเพเดิม ภูมิหลัง รกรากเดิม หัวนอนปลายตีน เบื้องหน้าเบื้องหลัง เบื้องหลัง คนที่ต้องการก้าวหน้าในธุรกิจหรือในสังคม เครื่องมือสำหรับติดที่รองเท้าหรือขาเพื่อใช้ในการปีนเสา ไม้เลื้อย ความสามารถพิเศษที่ฝึกฝน งานที่ทำสำเร็จ กรณีย์ การกระตือรือร้น การกระทำอย่างมีชีวิตชีวา การวัดความสามารถในการเกิดปฏิกริยาเคมี กิจกรรม ฮอร์โมนจากต่อมหมวกไต นักธุรกิจ นักธุรกิจชาย พาณิช ผา หน้าผา เขาหิน พวกพ้อง มิตรสหาย เพื่อนฝูง เพื่อนพ้อง ความสัมพันธ์อย่างเพื่อน ความเป็นมิตร ความเป็นเพื่อน มิตรภาพ มิตรสัมพันธ์ สันถวไมตรี สัมพันธไมตรี ไมตรี ไมตรีจิตร ซ้อน ยื่นมือเข้ามายุ่ง เข้าขวาง เสียดแทรก แทรก การให้แรงจูงใจ การให้แรงบันดาลใจ มูลเหตุจูงใจ สิ่งเร้า แรงกระตุ้น แรงจูงใจ แรงหนุน คน นรชน นรชาติ นิติบุคคล บุคคล พระองค์ เอกชน การกีฬา ประสบชัยชนะ มีผลสำเร็จ ตอนรุ่งเช้า ตะวันขึ้น บรรยากาศยามพระอาทิตย์ขึ้น พระอาทิตย์ขึ้น ยามรุ่งอรุณ เวลาที่พระอาทิตย์ขึ้น แสงอรุโณทัย แสงเรืองรองยามพระอาทิตย์ขึ้น การฉลองชัยชนะ ความยินดีจากชัยชนะ ฉลองชัยชนะ ยินดีจากชัยชนะ ได้รับชัยชนะ การรอ การรอคอย คอย คอยท่า ถูกเลื่อนออกไป ทำงานเป็นบริกร ทำงานเสิร์ฟอาหาร รอคอย รออยู่ เดี๋ยวก่อน เผ้าคอย เฝ้าคอย เฝ้ารอ เวลาที่ใช้ในการรอคอย