รหัสภาพประกอบสต็อกปลอดค่าลิขสิทธิ์: 1132511687

3d printed gun rifle manufactured using FLM and SLA processes 3d illustration - ภาพประกอบ

ปืน ยิงด้วยปืน ข้างหน้า ภาคหน้า ภายภาคหน้า ภายหน้า วันข้างหน้า วันข้างหลัง วันหน้า วันหน้าวันหลัง วันหลัง อนาคต อนาคตกาล เบื้องหน้า โอกาสหน้า โอกาสหลัง ในภายหน้า ในอนาคต ช่างพิมพ์ ช่างแท่น เครื่องพิมพ์ ผู้ชายที่มีความประพฤติไม่ดี ปืนไฟ อาวุธปืนขนาดเล็ก ความอิสระ ความเป็นไท นิพพาน อิสรภาพ อิสระเสรี เสรี เสรีภาพ โมกข์ ไทย การแสดงด้วยตัวอย่าง การใส่ตัวอย่าง การให้ตัวอย่างประกอบ ภาพประกอบ ภาพอธิบาย รูปประกอบ กว้างขวาง คนที่มีแนวคิดเสรีนิยม นักเสรีนิยม นิยมลัทธิเสรีนิยม เกี่ยวกับลัทธิเสรีนิยม เผื่อแผ่ เวลา ควรถือเป็นเยี่ยงอย่าง ต้นแบบ ทำแบบ นั่งเป็นแบบ นางแบบ นายแบบ น่าถือเป็นแบบอย่าง น่าเอาอย่าง วางท่าเป็นแบบ สร้างแบบจำลอง สิ่งจำลอง หุ่นจำลอง เป็นนางแบบ เป็นนายแบบ แบบ แบบจำลอง แบบฉบับ แบบอย่าง แม่แบบ แสดงแบบ สารโพลีเมอร์ ผ้าพิมพ์ พิมพ์ พิมพ์หนังสือ ภาพพิมพ์ รูปถ่ายที่อัดออกมาจากฟิล์ม รูปถ่ายที่อัดออกมาจากฟิล์มหรือกระจก วิธีการพิมพ์ สิ่งที่ใช้พิมพ์ เขียนด้วยตัวพิมพ์ ทำเป็นเกลียวร่องในลำกล้องปืน ปืนมณฑก ปืนยาว ปืนเล็กยาว ปืนไรเฟิล มณฑก รื้อค้น การนำเอาวิทยาศาสตร์มาใช้ในการปฏิบัติ วิทยาการผลิต เครื่องมือหรือเครื่องยนต์ที่สร้างขึ้นจากความรู้ทางเทคโนโลยี เทคโนโลยี จัดหาอาวุธ จัดหาอาวุธยุทโธปกรณ์ ศาสตราวุธ สิ่งที่ใช้ต่อสู้กับคู่อริ อาวุธ เตรียมอาวุธให้ใช้ต่อสู้กับคู่อริ