แฟ้มผลงานของTami Freed

ช่างภาพ

สหรัฐอเมริกา แสดงเพิ่มเติม +

สไตล์
ทางอากาศ, ภูมิทัศน์, ธรรมชาติ

หัวเรื่อง
สัตว์, อาหารและเครื่องดื่ม, อุตสาหกรรม, ธรรมชาติ, สัตว์ป่า

อุปกรณ์
EF 24-105mm, Canon 5D Mark II

1,622 ภาพสต็อก, เวกเตอร์, และภาพประกอบพร้อมใช้งานแบบปลอดค่าลิขสิทธิ์