แฟ้มผลงานของSucco Design

นักวาดภาพประกอบ / ศิลปินวาดภาพเวกเตอร์

อิตาลี แสดงเพิ่มเติม +
Visual and UI/UX Designer

สไตล์
ศิลปะการเขียนอักษร, ดิจิตอล, ภาพกราฟิก

หัวเรื่อง
นามธรรม, ตัวอักษร, ภาพพื้นหลัง, การออกแบบ, วัตถุ

อุปกรณ์
iMac, Wacom Tablet, Mac Book Pro

173 ภาพสต็อก, เวกเตอร์, และภาพประกอบพร้อมใช้งานแบบปลอดค่าลิขสิทธิ์