แฟ้มผลงานของmarekusz

ช่างภาพ

โปแลนด์ แสดงเพิ่มเติม +

สไตล์
ภาพหุ่นนิ่ง, บทความข่าว

หัวเรื่อง
ทางสถาปัตยกรรม, อาคาร, จุดสังเกต, วัตถุ, การเดินทาง

อุปกรณ์
Canon

หน้าถัดไป