แฟ้มผลงานของNagy-Bagoly Arpad

ช่างภาพ

แสดงเพิ่มเติม +
Coming from an engineering and computer programming background I try not to confine myself into strict boundaries of any kind in photography ...

สไตล์
รูปแบบการใช้ชีวิต

หัวเรื่อง
นามธรรม, ธุรกิจ, การเงิน, บุคคล, เทคโนโลยี

อุปกรณ์
Canon 5D mkII, 50 and 100mm lenses

หน้าถัดไป