แฟ้มผลงานของJoseph Sohm

ช่างภาพ

สหรัฐอเมริกา แสดงเพิ่มเติม +
Americas Photo-Historian, Joseph Sohm, tells the American Story with his camera. Published 500,000 times including NY LA Times, CNN, NBC, London Times

สไตล์
ภูมิทัศน์, ธรรมชาติ, บทความข่าว

หัวเรื่อง
อาคาร, การศึกษา, จุดสังเกต, ระบบขนส่ง, การเดินทาง

อุปกรณ์
Canon 6D and panoramic photography on Fuji 6 x 17 medium format film and Noblex.

23,894 ภาพสต็อก, เวกเตอร์, และภาพประกอบพร้อมใช้งานแบบปลอดค่าลิขสิทธิ์