แฟ้มผลงานของPhilip Stridh

ช่างภาพ

สวีเดน แสดงเพิ่มเติม +
Still life/food photographer from Sweden

สไตล์
อาหาร, ภาพหุ่นนิ่ง

หัวเรื่อง
อาหารและเครื่องดื่ม

อุปกรณ์
D800

524 ภาพสต็อก, เวกเตอร์, และภาพประกอบพร้อมใช้งานแบบปลอดค่าลิขสิทธิ์