แฟ้มผลงานของArkadiusz Fajer

ช่างภาพ

โปแลนด์ แสดงเพิ่มเติม +

สไตล์
อาหาร, มาโคร

หัวเรื่อง
อาหารและเครื่องดื่ม, ธรรมชาติ, วัตถุ, บุคคล, เวกเตอร์

อุปกรณ์
Canon 5D Mark II, Canon 5D Mark IV, C 24-70/4, C 100/2.8, C 70-200/4

หน้าถัดไป