แฟ้มผลงานของagsandrew

นักวาดภาพประกอบ / ศิลปินวาดภาพเวกเตอร์

สหรัฐอเมริกา แสดงเพิ่มเติม +
Born in 1964 Odessa, Ukraine. Live in Port Angeles, WA, USA. Interests: Poetry, Philosophy, Art, Science.

สไตล์
ดิจิตอล, ภาพบุคคล, สื่อผสม

หัวเรื่อง
วิจิตรศิลป์, การศึกษา, วิทยาศาสตร์, เทคโนโลยี, บุคคล

อุปกรณ์
Photoshop, Illustrator, Wacom Tablet

หน้าถัดไป