แฟ้มผลงานของStephen Mcsweeny

ช่างภาพ

แคนาดา แสดงเพิ่มเติม +
shooting seriously for over 8 years and particularly enjoy shooting sports and nature. I like to keep my portfolio versatile, Much more challenging.

สไตล์
อาหาร, ธรรมชาติ, รูปแบบการใช้ชีวิต

หัวเรื่อง
สัตว์, อาหารและเครื่องดื่ม, วัตถุ, บุคคล, กีฬา

อุปกรณ์
Canon 5DMKII, Canon 1dMKIII, various lenses, studio

หน้าถัดไป