แฟ้มผลงานของStephen Griffith

ช่างวิดีโอ

แสดงเพิ่มเติม +
I am a videographer and pilot whose portfolio is mostly comprised of aerial stock clips, including buildings, cities, highways, schools, nature, etc.

สไตล์
ทางอากาศ, ภูมิทัศน์, การเดินทาง

หัวเรื่อง
อาคาร, อุตสาหกรรม, คำสำคัญที่เน้นปริมาณการใช้, ระบบขนส่ง, การเดินทาง

อุปกรณ์
Canon 60D, Canon 5D Mark ii