แฟ้มผลงานของLauralight

นักวาดภาพประกอบ / ศิลปินวาดภาพเวกเตอร์

สหรัฐอเมริกา แสดงเพิ่มเติม +
I am a current Art illustrator since 2006, I once studied under someone taught by Ansel Adams.

สไตล์
ดิจิตอล

อุปกรณ์
Photoshop, Illustrator, Digital Camera

หน้าถัดไป