แฟ้มผลงานของDmitry3D

นักวาดภาพประกอบ / ศิลปินวาดภาพเวกเตอร์

ยูเครน แสดงเพิ่มเติม +
I like 3d, I work in 3d, I live in 3d

สไตล์
ดิจิตอล, ภาพกราฟิก, ภาพพิมพ์แกะไม้

หัวเรื่อง
ทางสถาปัตยกรรม, ธุรกิจ, การดูแลสุขภาพ, อุตสาหกรรม, วัตถุ

อุปกรณ์
My computer, Digital camera, my imagination

หน้าถัดไป