แฟ้มผลงานของDja65

ช่างภาพ

ยูเครน แสดงเพิ่มเติม +

สไตล์
ภาพหุ่นนิ่ง

หัวเรื่อง
วัตถุ

อุปกรณ์
Sony A900, Sony Nex 5N

หน้าถัดไป