แฟ้มผลงานของDVARG

นักวาดภาพประกอบ / ศิลปินวาดภาพเวกเตอร์

ยูเครน แสดงเพิ่มเติม +
http://www.facebook.com/dvargg and http://www.facebook.com/vikjfox

สไตล์
ภาพล้อเลียน, การวาดการ์ตูน, ดิจิตอล

หัวเรื่อง
นามธรรม, วัตถุ, สัญญาณ, เวกเตอร์

อุปกรณ์
Photoshop, Adobe Illustrator, Nikon

หน้าถัดไป