ถ้าต้องการภาพสะดุดตาและสามารถใช้ได้ยาวๆ ในหลากหลายแพลตฟอร์ม ถ้าจะทำเช่นนี้ให้ถูกกฎหมาย คุณจะต้องใช้ภาพที่ปลอดค่าลิขสิทธิ์ Shutterstock พร้อมตอบโจทย์ของคุณ การที่เรามีช่างภาพนับพันๆ รายที่เพิ่มเนื้อหาคุณภาพเยี่ยมในไลบรารีของเราเป็นประจำ ทำให้ Shutterstock เป็นที่ดีที่สุดที่คุณจะได้พบเนื้อหาปลอดค่าลิขสิทธิ์เช่นภาพถ่าย ภาพประกอบ เวกเตอร์ และอีกมากมาย เรามีหมวดหมู่ภาพและหน้าหมวดหมู่ย่อยที่คัดสรรไว้เป็นอย่างดี เพื่อให้คุณได้สำรวจ คุณจะได้เห็นด้วยตนเองว่าโอกาสในการสร้างสรรค์ที่นี่ไร้ขีดจำกัดจริงๆ

เลือกภาพปลอดค่าลิขสิทธิ์ที่ขายดีที่สุด

How to find and use royalty free images creatively

Use royalty-free images on social media Social media research has shown that regularly posting content is one of the keys to audience engagement. Don’t have the time to walk around snapping photos for your Instagram? Don’t worry. Shutterstock’s immense library of royalty-free images is here to help. Say you want to post an inspirational quote, for example, and you think the words would pair best with a stunning sunrise shot. If you don’t want to wake up early to take the picture yourself, you can simply type “Sunrise” into Shutterstock’s search bar and take your pick. Do you have a specific color palette that you use on your Instagram but the photo you have found in our library doesn’t quite match? Use Shutterstock Editor to adjust the colors of your royalty-free image. Download your edited creation and share. Use royalty free images in marketing campaigns Add an authentic air to your next marketing campaign with royalty-free pictures. It should come as no surprise that consumers respond more positively to genuine-looking people in the ads they come across. Stiff, posed people with forced smiles won’t help sell your product. Fortunately, Shutterstock’s library is full to bursting with royalty-free photos of natural-looking people. By using Shutterstock’s filter options, you can specify the age, gender, ethnicity, and number of people in your image. Want to encourage consumers to book a trip through your travel agency? A royalty-free picture of a family laughing on a tropical beach or a man kicking up his feet as he sits back in a poolside lounger is sure to inspire the desire to take a vacation. Or perhaps the holidays are approaching and you want to gently remind consumers that the gift-giving season is upon them. In your next marketing email, try including a photo of a delighted child unwrapping a present beside the twinkling lights of a Christmas tree. Use royalty free visuals in website design Spice up your website design and stand out from the crowd with royalty-free visuals. Try exploring Shutterstock’s curated “Abstract” image page. Within that page you will even find a subcategory page for “Abstract Backgrounds” to further save you time on your image search. You can also check out the “Backgrounds/Textures” image category page or simply type a keyword into the main search bar to find any sort of background you may have in mind. Use Shutterstock’s filter options to select the main color you want featured in your image. Make sure the colors of your company logo and website background complement one another. This will help give your website a cohesive, professional look. Want a royalty-free visual to use as the backdrop for your product? Search “Product” and you will find a vast array of royalty-free podiums, sleek stone slabs, simple wooden tables, and more, just waiting to hold up an image of your product. Such visuals are an easy way to take your next slideshow presentation to the next level. Royalty free images for creative projects With millions of royalty-free visuals to choose from and an ever-growing image library, Shutterstock is sure to have the photo, illustration, or vector to meet your creative needs. Our images are perfect for a wide range of situations and projects, from website backgrounds to wedding invitations, Facebook cover photos to Instagram stories, and so much more. Get started today.