Så tonar du en bild i Photoshop

Med den kraft som finns i Adobe Photoshops lagerverktyg är det enkelt att skapa en naturlig blandning mellan bilder. Nedan beskriver vi hur du tonar en bild i Photoshop, om du vill låta den smälta in i bakgrunden, använda en övertoningseffekt för att blanda två bilder, eller bara göra en bild lite mer genomskinlig.


Behöver du bilder till ditt projekt? Shutterstocks imponerande samling med över 70 miljoner bilder kan vara till hjälp! Se vad vårt bibliotek har att erbjuda.


Tona ut en sektion av en bild

 1. Öppna först din bild i Photoshop. Med hjälp av ”Lasso”- eller ”Quick Selection”-verktyget i huvudverktygsfältet ska du nu rita runt den sektion av bilden du vill tona. Med Lasso kan du rita den här sektionen helt fritt, medan Quick Selection-verktyget (som ser ut som en pensel och en streckad linje) försöker matcha bildens närliggande kanter. Klicka på det verktyg du föredrar, och börja sedan rita runt din bild.  

 2. När du har ritat klart går du huvudmenyn för lager, väljer ”New", och sedan ”Layer Via Cut”. Detta skapar ett nytt lager för valt område. Gå därefter till lagerpanelen (den ska finnas i nedre högra hörnet i Photoshop) och se till att ”Screen” är aktiverat som ”Layer Mode”. Det här alternativet finns i en listmeny nära toppen av panelen.  

 3. Bredvid alternativet ”Layer Mode” ska det finns ett reglage för opacitet. Om du ökar procenttalet för opacitet blir valt område mer genomskinligt. Du kan också använda ”Gaussian Blur” om du hellre föredrar en gradvis övertoning. Gå till huvudfiltermenyn, välj ”Blur”, och därefter ”Gaussian Blur”. I den nya dialogrutan kan du öka radiusvärdet för att göra ditt markerade område mer suddigt. När du är nöjd med resultatet klickar du på OK.


Tona ut en bild i bakgrunden

 1. När du har öppnat en bild i Photoshop, bör den visas som ett bakgrundlager i lagerpanelen. I förebyggande syfte låter Photoshop dig inte flytta en bild på detta lager, men det kan enkelt åtgärdas. Skapa bara ett annat lager genom att klicka på ikonen ”New Layer” längst ner på panelen (den ser ut som ett litet papper format som ett hundöra). Kopiera sedan bilden i bakgrundslagret och klistra in den på ”Layer 1”.

 2. Klicka sedan på ikonen ”New Adjustment Layer” (den ser ut som en halvfylld cirkel) längst ner på lagerpanelen och välj därefter fyllnadstypen ”Solid Color”. Detta lager kommer att vara din nya bakgrund, så välj en färg som smälter in väl med befintlig bild.

 3. Slutligen, när du ska tona ut din bild i bakgrunden, väljer du ”Gradient”-verktyget (i svartvit inställning), håller ned Skift-tangenten och drar över hela det område du vill tona.


Tona samman två bilder

 1. På samma sätt som du kan låta en bild smälta in i ett bakgrundslager, är det enkelt att blanda samman två bildlager. Öppna först din bild i Photoshop, klicka sedan på ikonen ”New Layer” längst ner på lagerpanelen. Här klistrar du in den andra bilden. 

 2. Skapa sedan en lagermask på den andra bilden genom att klicka på ikonen ”Add Layer Mask” på samma panel (den ser ut som en liten fyrkant med en cirkel inuti). Välj ”Gradient”-verktyget i huvudverktygsfältet, håll ned Skift-tangenten , och dra en linje över det område du vill tona ut. En längre linje skapar en mer gradvis effekt. 

 3. Slutligen kan du omplacera någon av de två bilderna, även efter att du har tillämpat en övertoning. Om du vill flytta den första bilden och den fortfarande finns på bakgrundslagret, håller du bara Alt-tangenten nedtryckt och dubbelklickar på ”Background” för att ändra den. För ökad kontroll över toningen kan du även justera opacitetsreglaget på lagerpanelen. Detta gör dock att hela lagret blir mer genomskinligt. 

 4. När du är nöjd med övertoningen, genomskinligheten och kompositionen, går du till huvudfilmenyn och väljer ”Save as” för att spara en ny kopia av ditt projekt. Kom ihåg att du alltid kan gå tillbaka och ändra alla dessa inställningar. 

 • Fick du hjälp av denna artikel?

Hittar du inte vad du söker?