Så böjer du text i Photoshop

Lär dig att böja text i Photoshop för att bli en mer anpassningsbar designer. Ord kan böjas runt former, passa in i trånga utrymmen, eller emulera naturlig skrivstil, vilket ger stil och komplexitet till ditt arbete. Du kan uppnå detta på två sätt: genom att böja eller tänja. Böjd text följer en förutbestämd väg, men själva bokstäverna förblir oförändrade. Text som tänjs kan å andra sidan blåsas upp, tryckas ihop och vridas till väldigt specifika former, men behöver inte nödvändigtvis vara rätt val för enkla tillämpningar. Här nedanför beskriver vi hur du böjer text i Photoshop med hjälp av verktygen ”Pen” (Ritstift) och ”Warp Text” (Tänj text).


Behöver du bilder till ditt projekt? Shutterstocks imponerande samling med över 70 miljoner bilder kan vara till hjälp! Se vad vårt bibliotek har att erbjuda.


Böja text

  1. Öppna först den bildfil du vill arbeta med i Photoshop. Om du endast vill skapa text, börjar du med en ny fil genom att klicka på Ctrl+N. 

  2. Därefter väljer du Pen i huvudverktygsfältet (eller trycker på P). När detta verktyg har valts, kommer det översta verktygsfältet att ändras och visa en serie ikoner för Pen. Välj ikonen Paths (Banor) — den ser ut som Pen-verktyget i en ruta. Detta alternativ gör att du kan ange start- och slutpunkter för din text. 

  3. Klicka var som helst på bilden för att skapa en startpunkt. Klicka sedan på den plats där du vill placera slutpunkten, så ritar Photoshop en rak linje mellan de två punkterna. Härifrån kan du vänsterklicka var du vill på linjen för att skapa en “ankarpunkt”, som avgör hur den böjda texten kommer att se ut. 

  4. Om du Ctrl-klickar och drar på ankarpunkten, börjar linjen att böja sig beroende på var ankarpunkten har placerats. Du kan lägga till fler än en ankarpunkt för mer komplexa kurvor. När du har skapat din önskade kurva kan du lägga till text. Välj Text-verktyget (eller tryck T) och klicka sedan på den plats på kurvan där du vill börja skriva. 

  5. Till sist skriver du in din text. Böjd text har samma funktionalitet som rak text, så du kan välja bland samma utbud av färger, typsnitt och storlekar.


Tänja text

  1. I vissa situationer är tänjd text ett bättre val än böjd text. För att komma igång väljer du verktyget ”Horizontal Type” genom att högerklicka på textverktyget och välja det från listan. Skapa sedan en ny textruta på din bild. 

  2. Innan du tänjer bör du skriva din text och välja en lämplig typsnittsstorlek för ditt projekt. När du har skrivit klart måste du klicka på den gröna bockmarkeringen längst upp till höger för att godkänna texten. Detta bekräftar typsnittsstorlek och stil, men du kan alltid gå tillbaka och ändra detta genom att dubbelklicka på texten. 

  3. Därefter väljer du verktyget ”Warp Text” (Tänj text) från verktygsfältet. Det ser ut som ett ”T” med en böjd linje strax under. En ny ”Warp Text”-ruta visas, med en rad olika stilinställningar. Välj hur du vill att din text ska tänjas. Du får se en liten visuell representation av varje tänjningsstil. Sedan kan du justera procenttalen för ”Bend”, ”Horizontal Distortion” och ”Vertical Distortion” för mer extrem tänjning. Klicka på OK så tillämpas inställningarna för tänjning. 

  • Fick du hjälp av denna artikel?

Hittar du inte vad du söker?