Kan jag använda bilder för webb- eller trycksaksmallar?

Shutterstocks Utökade licens låter dig använda bilder för både trycksaks- såväl som för digitala produkter, så länge den faktiska bilden förblir oåtkomlig. Se de detaljerade beskrivningarna nedan för fler exempel. Denna typ av användning är inte tillåten med vår Standardlicens.

Observera att Shutterstocks licens förbjuder spridning av bilderna. Om du är den licensierade användaren av en bild (ägare av en mallskapare, till exempel), är det inte tillåtet att låta dina klienter få åtkomst till originalbilderna som använts i en mall. Bilderna måste skyddas så att de inte kan anpassas/återanvändas av klienter.

Digitala och webbaserade mallar
Bilder kan införlivas i tjänster för digitalmallar, såsom de som används för att skapa och sälja webbplatsdesign, e-kort etc. Användare kan bläddra bland bilderna och ladda ned den färdiga produkten, men den faktiska originalbilden måste förbli oåtkomlig. Till exempel ett skaparverktyg för mobila annonser som eporterar en enkellagersbild där Shutterstock-bilden är inkluderad.

Trycksaksmallar
Bilder kan införlivas i tjänster för trycksaksmallar, såsom flyers/broschyrer, bröllopsinbjudningar, och i verktyg för att skapa visitkort. Precis som för digitala mallar, får originalbilden inte göras åtkomlig för slutkund. Om exempelvis en flyer är slutprodukten, ska Shutterstock-bilden vara en del av en PDF-fil med ett enkelt lager.

För både typer av licensanvändning: Om en kund kan framställa originalbilden från slutprodukten, strider detta mot Shutterstock-licensen. En Shutterstock-bild i originalformat ska till exempel inte medfölja en nedladdningsbar eller zippad fil.

Om du har fler frågor gällande licensiering får du gärna kontakta oss.

  • Fick du hjälp av denna artikel?

Hittar du inte vad du söker?