Vanliga bildfilsformat

Att välja en bild handlar inte bara om att hitta ett vackert foto. Det krävs en kombination av kreativ och teknisk förmåga att förstå inte bara vad man ska välja, utan vilken typ av bild som passar dina behov. Därför har vi sammanställt den här guiden för att hjälpa dig att förstå skillnaden mellan fröjd och förödelse inför ditt nästa projekt.


Behöver du bilder till ditt projekt? Shutterstocks imponerande samling med över 70 miljoner bilder kan vara till hjälp! Se vad vårt bibliotek har att erbjuda.

Bildtyper
Alla bilder hamnar i en av två huvudkategorier: raster och vektor.

Rasterbilder
Rasterbilder gäller för fotografier och skannade dokument. 

Rasterbildernas kvalitet kallas upplösning. Upplösning mäts i ppi (pixels per inch) eller dpi (dots per inch). PPI mäter antalet pixlar på en skärm, medan dpi mäter bläckdroppar på en tryckt sida. Ju högre ppi eller dpi, desto bättre kvalitet. 

Medan dpi uttrycks som ett enda nummer (de flesta foton är minst 300 dpi), skrivs ppi vanligtvis som en uppsättning dimensioner (400 x 1080 ppi).

Kommersiella utskrifter för projekt som läroböcker eller marknadsföringsmaterial kräver högupplösta bilder på 300 dpi eller mer. I webb- och mobilapplikationer är upplösningskraven mycket lägre. Eftersom högupplösta bilder har större filstorlekar, använder webb- och mobilapplikationer bilder med lägre upplösning för snabbare inläsningstider. 

När du ökar den fysiska storleken på en rasterbild, förlorar du kvalitet. När du minskar storleken ökar kvaliteten. 

Till exempel:
Om du gör en bild på 2 x 2 tum och 300 dpi dubbelt så stor, blir den 150 dpi.  Om du minskar dess storlek till hälften, blir den 600 dpi.

Dessa bilder är mycket svårare att manipulera än vektorbilder.

De färglägen som är tillgängliga för rasterbilder varierar, men de vanligaste är CMYK, RGB och Index-färg.

Photoshop är det mest populära programmet för manipulering av rasterbilder.  

Vektorbilder
Vektorbilder används främst i kommersiella utskrifter och lämpar sig väl för illustrationer, logotyper,  grafik med mycket text, tabeller och diagram.

Till skillnad från rasterbilder är vektorbilder inte beroende av upplösning för sin kvalitet.  De bibehåller sin kvalitet oavsett storlek, vilket gör dem till ett populärt val för storformatsutskrifter.

Filtyper:

Windows Bitmap (BMP): Raster
Utvecklat av Microsoft för deras operativsystem. De håller hög kvalitet och är okomprimerade, vilket innebär större filstorlekar som inte lämpar sig för webben. De fungerar inte på webben, och kvaliteten försämras när du ändrar deras storlek.

Joint Photographic Expert Group (JPG): Raster
Det vanligaste formatet som många kameror använder sig av. Kompression innebär att du förlorar kvalitet varje gång du manipulerar och sparar bilden.

Graphic Interchange Format (GIF): Raster
All webbgrafiks urfader. Detta format har funnits sedan 1989. Dess blygsamma filstorlek och  stöd för både genomskinlighet och animering gör att de är populära på webben. Det har nyligen vunnit ny popularitet med hjälp av animerade gif:s av populära filmklipp från Will Ferrell och många andra. En 8-bitars färgpalett begränsar formatet till enbart 256 färger. Möjligheten att spara med interlacing innebär snabbare inläsningstider online. Bilden visas snabbt med reducerad detaljrikedom, men när den väl har lästs in finns alla detaljer med.

Tagged Image File Format (TIF) Raster
Ett äldre filformat utvecklat 2009 av Aldus för användning vid avancerade utskrifter. Även populärt för kommersiella utskrifter, skanning och datorfax. Det förlorar inte kvalitet på det sätt som jpg gör, och har flera komprimeringsalternativ. Dess starka sida sägs vara flexibiliteten, trots att det inte kan användas för webbgrafik.

Encapsulated Postscript (EPS): Raster eller vektor
Skarpa linjer som fungerar bra för text, informationsgrafik och linjeteckningar. Kan enkelt manipulera vektorbilder och tillämpa PANTONE eller andra punktfärger för kommersiella utskriftsändamål. Undantaget är Photoshop EPS, vilket i allt väsentligt är en TIF-fil med ett EPS-tillägg.

RAW: Raster
Utmärkt för fotografi eftersom det kan ta upp mest mängd data från din kamera, vilket innebär att du får bästa möjliga bild. En nackdel är att alternativen för manipulering av fotoformat är begränsade till Photoshop och den programvara som medföljer din kamera.

Portable Network Graphics (PNG): Raster
Liten filstorlek som är väl lämpad för internetuppdrag. Stöd för genomskinlighet och använder endast indexerad färg.

Portable Document Format (PDF): Raster eller vektor
Även om PDF inte är ett bildformat i sig, är det ett universellt filformat som är huvudvalet för dagens yrkesverksamma. En PDF-fil skapas vanligtvis i ett annat format och konverteras sedan. Formatet hindrar de flesta användare från att kunna redigera filerna, vilket gör det till förstahandsvalet för e-böcker, blanketter och stora bilder. Kvaliteten kan vara låg hög beroende på hur filen skapas.

  • Fick du hjälp av denna artikel?

Hittar du inte vad du söker?