Tar Shutterstock ut några avbokningsavgifter?

Shutterstocks produkter är utformade att erbjuda dig oavbruten åtkomst till det material du behöver. Vi har månatliga planer som gör att du kan avbryta när som helst genom att stänga av den automatiska förnyelsen, vilket ger dig flexibilitet under planens löptid. Vi erbjuder också ett alternativ med bindningstid på ett år, vilket ger lägre månatliga betalningar så länge du behåller planen i ett helt år.

Kunder som behöver avbryta en plan innan bindningstiden löpt ut kan debiteras en planjustering motsvarande den hittills erhållna besparingen. Om du behöver avbryta en årlig plan innan bindningstiden har löpt ut så ber vi dig kontakta oss.

  • Fick du hjälp av denna artikel?

Hittar du inte vad du söker?