Så ritar du en prickad linje i Illustrator

Som standard är den förvalda streckade linjen i Adobe Illustrator rektangulär, vilket kanske inte  ger den flexibilitet eller stil du önskar i ett projekt. Som tur är finns det gott om inställningar i Illustrators ”Stroke Palette” som gör att du kan justera former och storlekar på dina linjer. 


Behöver du redigerbar vektorgrafik? Shutterstock har flera miljoner!
Vår samling väntar på dig – börja utforska nu.

Skapa en linje med fyrkantiga prickar

  1. Välj en linje: först öppnar du ”Stroke Palette” genom att klicka på ”Window” och sedan ”Stroke”, via menyfältet. En liten ruta visas med ett antal olika alternativ. Därefter ritar du den prickade linjen som du vill göra fyrkantig. Om du redan har ritat linjen kan du klicka på den för fortsatt redigering.
  2. Justera värden för ”Dash” och ”Gap”: din rektangulära linje kommer att ha större ”dash”-värde, vilket motsvarar längden på varje streck. Omvänt hänvisar ”gap”-värdet till det tomma utrymmet mellan strecken. För en fyrkantigt prickad linje anger du ett värde på 2 pt för ”dash” och ”gap”. Om du vill ha ett större avstånd mellan strecken ökar du ”gap”-värdet. Innan du sparar dina ändringar ser du till att ”dash”-värdet och vikten är identiska.

Skapa en linje med runda prickar

  1. Välj en linje: Öppna ”Stroke Palette” med hjälp av samma menyalternativ. Klicka sedan på den linje som du vill ha i runda prickar.  
  2. Justera värden: här är tricket för att skapa helt cirkelformade prickar. Först klickar du på ikonen ”Round Cap” bredvid inställningen för vikt. Därefter ändrar du streckvärdet till 0 pt. Om din linjevikt är 5 pt, anger du ett mellanrumsvärde som är två gånger så stort (t.ex. 10 pt). Lek med olika vikter och mellanrum tills du hittar en ideal storlek.
  3. Utför ytterligare justeringar: för att ändra den prickade linjens färg väljer du ”Object” och därefter ”Flatten Transparency” i menyfältet. Detta kommer att utöka dina linjer. Därifrån kan du sedan fylla i cirklarna med vilken färg eller vilket mönster du vill.

Skapa en egen linje med runda prickar

  1. Gör en form: använd verktyget ”Ellipse” — eller vilket ritverktyg du vill — först skapar du den form du vill ska vara en prickad linje. Kanske det är en oval, en romb, eller ett parallellogram. Var så kreativ och excentrisk som du själv vill. 
  2. Överför den till ”Brushes Palette”: Först öppnar du ”Brushes Palette” genom att klicka på ”Window” och sedan ”Brushes” via menyfältet (eller genom att trycka på F5). Dra din nya form till fönstret. Illustrator visar en textruta och frågar dig vilken typ av pensel du vill skapa. Välj ”Scatter Brush”, och klicka på OK.  
  3. Justera ”Brush”-inställningar: när du väljer ”Scatter Brush” visas en annan ruta. Här kan du ge din nya pensel ett namn, ändra storlek och mellanrum, och till och med ge linjemönstret ett slumpmässigt utseende. När du har provat några olika inställningar väljer du OK för att spara dem med penseln. Om du inte är nöjd med en viss parameter, kan du enkelt visa detta fönster vid ett senare tillfälle.  
  4. Tilldela den nya penseln: till sist utformar du en bana med verktyget ”Line Segment”. Se till att linjen är markerad, dubbelkolla att ”Stroke” är aktiverat i ”Tool Palette”, och välj sedan din nya pensel i ”Brushes Palette”. Likt trolleri kommer din egenhändigt skapade prickade linje att visas längsmed den valda banan.
  • Fick du hjälp av denna artikel?

Hittar du inte vad du söker?