Så här gör man en gradient suddig i Photoshop.

Adobes främsta redigeringsprogram, Photoshop, har imponerande verktyg till att göra bilder suddiga eller få dem att smälta in. Ibland kan man vilja lägga en naturlig suddeffekt på en viss del av ett foto på ett sätt som gör att det suddiga blir starkare ju närmare man kommer till objektet. 

Nedan visar vi hur man skapar en suddig gradient med Photoshop. I detta exempel redigerar vi ett hypotetiskt foto av en solnedgång på en avlägsen horisont. 

  1. Starta först ett nytt Photoshop-projekt och läs in solnedgångsfotot som ditt huvudlager. För att kunna använda en suddig gradient i Photoshop måste man duplicera en bild och sedan skapa en Layermask. Gå till Layers-panelen, välj den översta fliken i "Layer" och högerklicka sedan på det tomma utrymmet i panelen för att visa några alternativ. Klicka sedan på "Duplicate layer".  
  2. I Layerpanelen, klicka på den ögonformade ikonen bredvid ditt ursprungliga lager för att gömma det i redigeringsrutan. Nu kan du skapa en lagermask genom att välja dupliceringslagret och sedan klicka på den rektangulära grå ikonen med en cirkel i den som finns längst ner på lagerpanelen. Du vet att en mask har använts när du ser en vit rektangel på ditt duplicate layer.  
  3. Nu när du har en lagerrmask är det dags att skapa en genomskinlig gradient. Tryck först på Gradientverktyget i verktygsfältet och titta sedan i gradientinställningarna närmare toppen på skärmen. Välj en gradient som går från svart till vitt och se till att den är av "linjär" typ och aktivera "Transparency".     
  4. Medan Gradient-verktyget är markerat, klickar du och drar från det övre vänstra hörnet på din bild till det nedre vänstra hörnet samtidigt som Skifttangenten hålls intryckt. En genomskinlig gradient kommer nu att läggas på hela ditt Layer med hjälp av de inställningar vi just valt. 
  5. I vårt solnedgångsfoto är solen på den högra sidan av fotot så nu ska vi använda en gradient som blir suddigare från vänster till höger. Gå först tillbaka till Layerpanelen och klicka på den ögonformade ikonen på ditt originallager för att ta fram den igen. Medan dupliceringslagret fortfarande markerat, hitta Filterfliken längst upp i menyn och tryck på "Blur" > "Gaussian blur". 
  6. En ny dialogruta kommer fram med en "Radius" inställning som avgör styrkan på din gaussian blureffekt. Experimentera gärna med några olika Radiusnivåer och se hur de ser ut i Previewrutan och väj den du gillar bäst. Den avlägsna solnedgången på ditt foto kommer nu att se suddig ut och suddgradienten kommer att bli mindre intensiv när du scannar mot förgrunden. 
  • Fick du hjälp av denna artikel?

Hittar du inte vad du söker?