Så här anpassar du bilder, former och text i Shutterstock Editor

Har du någonsin sett en bild som nästan var Pinterest-värdig, men ändå inte riktigt? Det kanske var en annons för sociala medier som verkade vara lite malplacerad? Mest troligt är att denna vaga känsla som sa att något med de här bilderna inte var rätt kom från en brist på symmetri eller från något element som inte var ordentligt justerat. Även om en erfaren designer kan justera visuella element med ögat, är användandet av ett verktyg för grafisk design ändå det bästa sättet att säkerställa korrekt anpassning i ditt projekt – som Shutterstock Editor.
 
Justera till arbetsduk
När du har lagt till en bakgrundsbild, några former och lite text i din bild, kommer du förmodligen att vilja leka med designen bara för att se vad som kan tänkas se bra ut. För att på ett enkelt sätt flytta runt objekt på duken, använder du fördelningsknappen (en vertikal linje och två vågräta linjer) i objektets verktygsfält högst upp på arbetsytan. Välj först objektet och klicka därefter fördela. Därifrån ser du en meny som låter dig flytta objektet åt vänster, höger eller centrera det horisontellt, samt justera det mot övre, nedre eller mittersta delen på det vertikala planet. Om du väljer att centrera det både horisontellt och vertikalt, flyttas objektet till dukens exakta mittpunkt.
 
Justera mot ett annat objekt
Vad händer om du vill centrera text på en form, men inte vill att formen ska centreras på duken? Det finns ett alternativ för detta också. Välj först både din form och din text genom att klicka på duken och dra markeringsrutan runt båda objekten. Hitta sedan fördelningsknappen på nytt. Den här gången, när du klickar för att centrera horisontellt och centrera vertikalt, kommer dina två valda objekt att centeranpassas till varandra i stället för till själva duken. Medan de två objekten fortfarande är markerade kan du sedan dra för att omplacera dem på duken utan att de avviker från sin anpassade position.
 
Manipulera flera objekt samtidigt
Du kan också använda flervalsfunktionen för att rotera eller storleksjustera flera objekt samtidigt som du behåller deras inbördes förhållande. Om du till exempel markerar två objekt samtidigt och sedan förstorar dem, ser du till att de båda ökar i storlek i samma takt. Du kan också använda den här funktionen om du på enkelt sätt vill få en exakt färgmatchning på flera objekt.
 
Lås ett objekt på plats
Vad händer om du vill justera ett objekt på ett visst sätt (centrerat eller inte) och sedan prova dig fram med andra element i din design? För att se till att du inte av misstag väljer och flyttar, eller ändrar storlek på ett objekt som du redan är nöjd med, väljer du det objektet och klickar sedan på låsknappen. Med den här funktionen kan du låsa det här elementet på plats och låsa upp det om du väljer att flytta det vid ett senare tillfälle.
 
Frigör din designlusta
Det bästa sättet att lära sig hur en bildredigerare fungerar är att experimentera med den. Prova ovanstående tips för att skapa medryckande visuella bilder med Shutterstocks verktyg för grafisk design och kolla in våra mallar och förinställningar anpassade för sociala medier, såväl som vår enorma samling av vackra bilder. Kom ihåg att du kan experimentera med våra bilder i Editor så mycket som du vill innan du köper en licens, eller så kan du ladda upp  dina egna bilder.

  • Fick du hjälp av denna artikel?

Hittar du inte vad du söker?