Så citerar du ett foto

Det finns ett antal sätt att citera fotografier på, beroende på deras ämne och ursprung. De tre vanligaste sätten är MLA, APA och CMS.

I allmänhet används MLA (eller ”Modern Language Association”) för akademiska handlingar inom det humanistiska området, och denna variant betonar författaren av ett specifikt verk. APA (eller ”American Psychological Association”) används oftare inom det samhällsvetenskapliga fältet och belyser det datum då verket skapades. Slutligen använder formatet CMS (eller ”Chicago Manual of Style”)  två olika stilsätt vid hänvisning: författare-datum (AD) och anteckningar-och-bibliografi (ND). Det senare alternativet används ofta i historiekurser, eftersom det låter författare citera sina källor med fotnoter på samma sida. Här nedanför beskriver vi de subtila skillnaderna inom formatering när det gäller fotografier, samt några exempelhänvisningar.


Behöver du bilder till ditt projekt?
Shutterstocks imponerande samling med över 70 miljoner bilder kan vara till hjälp! 
Se vad vårt bibliotek har att erbjuda.

Citera ett fotografi från en webbplats
MLA: Beroende på fotografiets källa (t.ex. ett museum, encyklopedi, eller arkiv fotoagentur), kommer information i en MLA-citering att ändras. För tydlighetens skull kan vi anta att alla dessa fotografier kommer från digitala källor. MLA lägger stor vikt vid författare, så du börjar alltid citeringen med fotografens namn (efternamn, följt av förnamn och initial). Därefter skriver du fotografiets titel. När du citerar en digital bild, behöver du även skriva ”Digital bild” i beskrivningen, och därefter webbplatsens namn. Här är en enkel mall och ett exempel på citering:

Efternamn, Förnamn M. Verkets titel. Digital bild. Webbplatsnamn. Webbplats Utgivare, datum, månad och år för publicering. Webb. Datum, månad och år för åtkomst.

Smith, Joe C. The Golfer’s Dream. Digital bild. GolferWeek. Golfer Inc, 4 januari 2002. Webb. 16 mars 2014. 

APA: Eftersom APA fokuserar på författare och datum, måste du först ange fotografens namn, därefter ursprungligt utgivningsdatum. När denna information har fastställts, kan du ange fotografiets titel och källwebbplats. En skillnad från MLA-stilen — du måste skriva ”(fotograf)” och ”[digital bild]” för att vara mer specifik. Här följer en mall och ett exempel:

Efternamn, Förnamn M. (Fotograf). (år, månad, datum för utgivning). Verkets titel [digital bild]. Hämtad från http://www.xyz.com

Ballard, Brenda D. (fotograf). (1972, juni 18). Talk to Your Neighbors [digital bild]. Hämtad från http://www.picketfencephotos.com/brenda-ballard

CMS: I likhet med andra citeringsstilar måste du ange författarens namn först. Därefter anger du fotografiets titel, datum då det togs och den institution eller det museum där detta inryms. Här är en mall och ett exempel:

Efternamn, Förnamn M. Verkets titel. Månad, datum och år skapat. Samling, institution/museum, plats. Åtkomst, månad, datum, år. www.xyz.com 

Burns, Cornelius F. Tribal Weaving. Augusti, 1967. Natural History Museum, Los Angeles. December 5, 2012. www.historicphotos.com

Citera ett fotografi från en databas
MLA: I stället för att märka upp citeringen med ”Digital bild”, använder du ”Fotografi”. Om det ursprungliga fotot lagras på ett särskilt museum eller institut, kan du även ange denna 
information.

Efternamn, Förnamn M. Verkets titel. År skapat. Fotograf. Museum/institution, plats. Databastitel. Webb. Åtkomst, datum, månad, år.

Smith, Joe C. The Golfer’s Dream. 2002. Fotograf. Shutterstock. Webb. 16 mars 2014. 

APA: Till skillnad från MLA eller CMS, kräver APA-stilen inte att du anger databaser i dess citeringar. Använd samma format vid citering av ett webbplatsfoto, men ange den specifika källan som hittats i databasen. Om den kommer från en annan webbadress (URL), anger du denna för ”Hämtad från http://”-sektionen. Om inte, kan du använda databas-URL:en. 

CMS: I allmänhet ska du använda en specifik URL när du citerar ett databasfoto. Om länken verkar vara flyktig kan du i stället endast citera databasnamnet.

Efternamn, Förnamn M. Verkets titel. Månad, datum och år skapat. Samling, museum/institution, plats. Åtkomst, månad, datum, år. URL/databas.

Burns, Cornelius F. Tribal Weaving. Augusti, 1967. Natural History Museum, Los Angeles. December 5, 2012. Shutterstock.

  • Fick du hjälp av denna artikel?

Hittar du inte vad du söker?