Så böjer du text i Illustrator

När du skriver text på en bana i Illustrator, kommer orden vanligtvis att ligga längsmed linjens kant. Om du använder dig av textverktyget kommer texten att följa baslinjen, med vertikal text, alla tecken kommer att vara vinkelräta. Oavsett vilket verktyg du använder, är det enkelt att skapa text som böjer sig längs med en bana, med ytterligare alternativ för att ändra texteffekter och mellanrum.


Behöver du redigerbar vektorgrafik? Shutterstock har flera miljoner!
Vår samling väntar på dig – börja utforska nu.

Placera text på en böjd bana

 1. Välj en textstil: i de flesta fall vill du att texten följer en utstakad bana, i stället för att den sticker ut vinkelrät. Om så är fallet väljer du verktyget Text/Text på en bana.  
 2. Välj en bana: Klicka på den bana som du vill att texten ska följa. När din text  är färdigskriven, klickar du på markeringsverktyget (dvs. den svarta pilen) för att fortsätta justera ditt nya objekt.   
 3. Gör justeringar: med markeringsvertyget aktiverat, har du möjlighet att flytta ankarpunkter och utöka banor, i de fall din text inte passar. Om du arbetar med en stängd bana, kan du även utöka eller dra samman hela formen. 

Flytta/vända text

 1. Välj en bana: klicka först på den text du vill flytta. Parenteser visas i banans båda ändar, samt en parentes i mitten. 
 2. Flytta texten: klicka på mittfästet och dra det längs med banan i valfri  riktning. Din text bör följa parentesen, men förbli centrerad. För att se till att texten inte skiftar läge till andra sidan, håller du nere Command (Mac) eller Ctrl (Windows).
 3. Vänd texten: banans mittfästpunkter pekar i den riktning där texten kommer att vara. För att vända den drar du bara fästet till andra sidan. 

Ändra textavstånd

 1. Alternativ för öppna banor: Ibland kommer banor med extreme kurvor att sprida ut texten på ett oönskat sätt, så du kan då behöva justera avståndsvärdet. Öppna först fönstret för banalternativ  genom att klicka på ”Type”, därefter ”Type On A Path”, och slutligen ”Type On A Path”. 
 2. Justera avstånd: Ange ett nytt avståndsvärde och se hur det förändrar texten. Ju högre värde, desto mindre ovidkommande utrymme mellan tecknen på en kurva.

Tillämpa effekter

 1. Markera texten: effekter för bantext är inte avsedda att ändra typsnitt eller färger, utan för att justera riktning och bredd på de tecken som redan finns där. För att visa alternativen för effekter, klickar du på den text du vill redigera och väljer sedan ”Type On a Path” från menyfliken ”Type” .
 2. Välj en effekt: på denna undermeny kan du välja mellan fem olika effekter — ”Rainbow”, ”Skew”, ”3D Ribbon”, ”Stair Step”, och ”Gravity”. 
 • Rainbow: kurva texten perfekt runt en bana.
 • Skew: vissa tecken kommer att sticka ut i en vinkel, beroende på var de befinner sig på den böjda banan.
 • 3D Ribbon: som Rainbow, men en böjd banas lutning kommer att finjustera texten i  samma grad. 
 • Stair Step: på en kurva kommer texten att vara rak, men enskilda tecken kommer att vara taggiga likt en trappa.
 • Gravity: extremt böjda banor får texten att se ut som om den faller.
 • Fick du hjälp av denna artikel?

Hittar du inte vad du söker?