Kan jag förvärva användarrättigheter till ett foto/videoklipp av mig själv som finns tillgängligt på Shutterstock?

Om du hittar en bild eller ett videoklipp av dig själv som finns tillgängligt på Shutterstock och vill använda den (även om endast för strikt personligt bruk), måste du licensiera innehållet i enlighet med den avsedda användningen. Detta beror på att Shutterstock inte äger upphovsrätten till innehållet – upphovsrätten till innehållet ägs av bidragsgivaren, vilket innebär att vi därför inte kan ge bort innehållet, även om du är dess huvudobjekt. Om du har möjlighet, rekommenderar vi att du kontaktar bidragsgivaren direkt för att få behörighet att använda det aktuella innehållet.
  • Fick du hjälp av denna artikel?

Hittar du inte vad du söker?