Kan jag använda bilder till min självpublicerade bok eller on-demand-bok?

Print-on-demand-böcker 

Shutterstock-bilder kan användas för print-on-demand-publikationer.

Detta omfattar:

Böcker som du beställer som ska offentliggöras i liten upplaga 

Böcker som finns som digitala filer och publiceras när kunden beställer ett exemplar

Den Utökade licensen möjliggör obegränsat antal exemplar 

Standardlicensen tillåter 500 000 exemplar (On demand och prenumerationsplaner). Den Utökade licensen täcker obegränsat antal exemplar.

Print-on-demand-varor 

Shutterstock-bilder kan användas för print-on-demand-varor under den Utökade licensen.

  • Fick du hjälp av denna artikel?

Hittar du inte vad du söker?