Kan jag använda bilder på reklamaffischer och affischtavlor?


Du kan använda bilder på både affischer och affischtavlor; men licensen du behöver kan vara annorlunda.

Affischer: Du kan använda bilder på affischer för reklam och marknadsföring för produkter och försäljningsställen. Standardlicenserna (Prenumeration och På begäran) gäller för upp till 500 000 exemplar, medan den utökade licensen tillåter ett obegränsat antal exemplar.  
Reklamskyltar: Skyltarna skiljer sig från affischer på det sättet att reklamskyltar är byggnader eller annan egendom, som till exempel ett fordon, som används för att nå ut till fler människor.  Reklamskyltar (både i tryck och digital form) och liknande skyltning omfattas av den utökade licensen och gäller för obegränsade visningar. Standardlicensen har en övre gräns på 500 000 visningar.
Välj din licenstyp på http://www.shutterstock.com/subscribe.mhtml. Behöver du en skräddarsydd licens? Ring 1-888-286-3823 eller mailacorporateaccounts@shutterstock.com för dina multianvändar-, företagsmässiga eller utökade beställningsbehov.

  • Fick du hjälp av denna artikel?

Hittar du inte vad du söker?