Hur kan jag "vektorisera" en bild?

Bitmappsbilder kontra vektorbilder 
De flesta bilder i sitt ursprungstillstånd är rasterbilder, eller bitmappsbilder. Dessa bilder använder rader och kolumner av pixlar av olika färger för att visa bilden. Bitmappsbilder är ganska vanliga (.JPEG, .PNG, etc.) och är tämligen lätta att begripa.
 
Bitmappsbilder är, på grund av deras sammansättning via bitmapp, upplösningsberoende. Om du behöver ändra storlek på en bitmappsbild reducerar du även bildens kvalitet. Att ändra storlek på bilden så att den blir mindre tvingar dig att bli av med pixlar, och om du ökar storleken framträder en tydlig lutning och övertoning som gör linjerna och kurvorna taggiga och definierade.


Behöver du redigerbar vektorgrafik? Shutterstock har flera miljoner!
Vår samling väntar på dig – börja utforska nu.

Vektorbilder lös problemet med att ändra bildstorlek. Vektorbilder är banbaserade – de består av matematiska ekvationer så att själva bilden enkelt blir skalbar. På grund av detta anses vektorbilder vara upplösningsoberoende. Vektorbilder har ett särskilt konstgjort utseende, eftersom de är helt datorgenererade. De ser aldrig ut som ett fotografi. Men man kan individuellt ändra storlek och göra om specifika former och komponenter i vektorgrafik utan att förstöra själva bilden. Detta gör att vektorbilder är särskilt lämpade för grafiska designers.
 
Vektorisering 
På grund av dessa faktorer, väljer designers ofta att vektorisera en bild, eller konvertera den från bitmappsformat till en vektorbaserad bild. Den motsatta processen, dvs. att omvandla en bild till bitmappsformat kallas rastrering. De två mest använda programmen för att konvertera bitmappsbilder till vektorbilder är Photoshop och Illustrator.
 
Så vektoriserar du en bild i Photoshop
När du använder Adobe Photoshop, är de bilder du manipulerar i bitmappsformat som standard. Följ dessa steg för att konvertera bitmappsbilder i Photoshop till vektorbilder. 

 1. Öppna menyn ”Window” och välj ”Paths” för att visa motsvarande panel. De har tre val i alternativfältet: välj standardverktyget ”Pen” för att skapa raka linjer och Bezier-kurvor över bilden. Välj alternativet ”Freeform” för mer organisk och fristående teckning som du drar över bilden. Välj verktyget ”Magnetic Pen” för att följa övergångarna för färg och ljusstyrka i bilden.

 2. Dra dina vektorbanor över bilden tills du har en markerad konvertering av de banor och bilder som finns i din bild. Tryck ”Enter” när du har ritat klart en bana för att markera banans slut.

 3. Välj fler banor med hjälp av markeringsverktygen ”Lasso”, ”Marquee” och ”Magic Wand”. Klicka på menyknappen längst upp till höger på panelen ”Paths” och markera ”Make Work Path” för att omvandla varje markering till en vektorbana.

 4. Ange toleransnivå för banorna. Lägre nivåer gör att banan i större utsträckning följer det du har ritat, medan högre nivåer ger smidiga övergångar mellan ankarpunkter på din bana.

 5. När du skapar en ny arbetsbana ser du till att dubbelklicka på banans namn som visas på panelen ”Paths”. Godkänn det förvalda namnet eller namnge varje bana. Annars kommer nya åtgärder att ersätta vektorritningar på arbetsbanan med nya data.

 6. Exportera vektorbanor från Photoshop till Illustrator så att du kan använda dem i flera program. Klicka på ”File” à ”Export” à ”Paths to Illustrator”.

Vektorisera en bild i Illustrator 
Illustrator är ett program från Adobe som används för att skapa vektorbilder. Eftersom vektorbilder är det ursprungliga formatet, är det ganska enkelt att vektorisera bilder i Illustrator. Du kommer att använda ”Live Trace”-funktioner för att skapa banor.

 1. Öppna bilden i Illustrator och se till att den är markerad.

 2. Navigera till alternativet ”Live Trace” på kontrollpanelen. Klicka på menyikonen ”Tracing Presets and Options” strax intill.

 3. Bläddra bland de befintliga förinställda alternativen och välj ett av dem för att vektorisera bilden. Till exempel kommer valet ”16 Colors” att vektorisera bilden i 16 separata färger.

 4. För att skapa en separat bana för varje färg klickar du på ”Expand” under alternativmenyn.

 5. Om du vill anpassa inställningarna för varje bana, navigerar du till menyn ”Tracing Presets and Options” och klickar på ”Tracing Options”. Härifrån kan du redigera inställningar såsom ”Mode”, ”Blur” och ”Threshold”.

 6. Klicka på ”Preview” för att visa resultatet. Med hjälp av det här verktyget kan du ändra banorna efter behov och experimentera med inställningarna innan du sparar bilden.

 • Fick du hjälp av denna artikel?

Hittar du inte vad du söker?