Hur kan jag få tillstånd att använda redaktionellt innehåll i kommersiellt syfte?

Redaktionellt innehåll är vanligtvis endast tillgängligt för användning i icke-kommersiella syften (nyhetsberättelser, tidningsartiklar, dokumentärer etc.). Vi kan dock utforska möjligheterna att godkänna redaktionellt innehåll för kommersiell användning.

Den här processen innebär att Shutterstock och vår branschpartner arbetar med den medverkande fotografen och rättighetsinnehavarna av det redaktionella innehåll som visas (t.ex. en kändis eller varumärkeslogotyp) för att erhålla de tillstånd som krävs.

En inledande avgift för att börja undersöka kommersiellt tillstånd påförs, och den slutliga kostnaden kan variera beroende på vilka typer av tillstånd som behövs och hur du ska använda innehållet.

Om du vill ställa frågor angående användning av en redaktionell bild i kommersiell syfte kan du kontakta oss med följande information:

  • bildens id-nummer
  • kort beskrivning av hur bilden kommer att användas
  • Fick du hjälp av denna artikel?

Hittar du inte vad du söker?