Enskild användare-konton kontra Multianvändare-konton

Om du för närvarande har en prenumeration för enskild användare, innebär detta att endast den personen som anges på kontot har inloggningstillgång till kontot och nyttjanderätter till bildfilerna. Kontoinnehavaren kan använda bilder för sin arbetsgivare och för personliga projekt men får inte dela bilder eller inloggningsuppgifter med andra.

Om du behöver åtkomst för flera användare och licensiering för ditt team, finns Shutterstocks anpassade konton. Denna typ av konto ger åtkomst till inloggning och nyttjanderätt till så många användare som du behöver. Anpassade konton erbjuder ett exceptionellt värde, god vinstmarginal för dina projekt, och nedladdningsflexibilitet som hjälper team att arbeta effektivt.

Om du bestämmer dig för att ett anpassat konto är den rätta lösningen för ditt team, kontakta oss  med följande information:

1. Hur många personer måste licensiera och använda bilder?
2. Hur kommer bilderna att användas (till exempel på webb eller som utskrift, på förpackningar, upplagor, etc.)?
3. Hur många bilder kommer din grupp att behöva för kommande projekt?

  • Fick du hjälp av denna artikel?

Hittar du inte vad du söker?