Dataskyddspolicy

Visa våra användarvillkor

Denna översättning är endast i informationssyfte och är inte ett juridiskt bindande dokument. Se de ursprungliga villkoren på engelska.

 1. Insamling av personlig information
 2. Uppdatera din personliga information och sekretessinställningar
 3. Hur din personlig information används
 4. Juridiska grunder för behandling
 5. Informationsutbyte med tjänsteleverantörer/agenter
 6. Datalagring och dataportabilitet
 7. Dina val (välja bort)
 8. Skydd av din personliga information
 9. Cookie och spårningstekniker
 10. Ändringar i sekretesspolicyn
 11. Icke-diskriminering
 12. Länkar till tredjepartswebbplatser
 13. Widgetar för sociala medier
 14. Enkel inloggning
 15. E-postmeddelanden för hänvisningsprogram
 16. Barn
 17. Företag som samlar in personlig information
 18. Klagomål angående sekretess

Senast uppdaterad den 15 mars 2021.

Denna sekretessförklaring beskriver hur Shutterstock hanterar personuppgifter och personlig information samt respekterar din integritet. Policyn kan ändras då och då. Vi uppmuntrar besökare och användare av våra webbplatser att regelbundet se över vår sekretesspolicy.

All ”Personlig information” (vilken definieras som all information som identifierar eller kan användas för att identifiera, kontakta eller lokalisera den person som sådan information avser) som vi samlar in och behåller kommer att omfattas av denna sekretesspolicy, som då och då ändras. För att uppdatera dina uppgifter och preferenser, se avsnittet ”Uppdatera din personliga information och sekretessinställningar.”

Shutterstock består av olika juridiska personer. Detta sekretessmeddelande utfärdas på Shutterstock-koncernens vägnar. När vi hänvisar till ”Shutterstock”, ”vi”, ”oss” eller ”vår” i detta sekretessmeddelande, menar vi Shutterstock-entiteten som fungerar som ansvarig eller processor avseende din information, såsom förklaras mer detaljerat i avsnittet ”Entiteter som samlar in personlig information” nedan.

Insamling av personlig information

Som besökare av webbplatsen kan du delta i många aktiviteter utan att ange någon personlig information.

Men när du registrerar dig för att använda en Shutterstock-webbplats och beställer produkter eller tjänster som Shutterstock-prenumerant, kan vi samla in följande personuppgifter om dig i syfte att tillhandahålla dessa tjänster till dig:

 • Kontaktinformation som namn, telefonnummer och faxnummer, adress och e-postadress; och
 • Faktureringsinformation som numret, utgångsdatumet, korttypen och faktureringsadressen för ditt kreditkort;
 • Demografisk information som din befattning, arbetsbeskrivning, företagsnamn och typ av företag; och
 • Profildata, inklusive ditt användarnamn och lösenord, detaljer om dina inköp och det innehåll du licensierar från oss.

Om du skickar innehåll till Shutterstock för licensiering, kan du bli ombedd att lämna följande information:

 • Kontaktinformation som namn, telefonnummer, huvudsakliga adress och e-postadress.
 • Betalnings- och medarbetarinformation, inklusive, men inte begränsat till, utbetalningsmetod, e-postadress för utbetalning, önskat visningsnamn, innehållsfokus, kamerautrustning och information om din kompetensnivå och kreativa process.

Beroende på aktiviteten är delar av den information som vi ber dig att ange obligatoriska och andra frivilliga. Om du inte anger den obligatoriska informationen för en särskild aktivitet, kommer du inte att kunna delta i den aktiviteten.

För de flesta webbplatser gäller villkoren att när du använder webbplatsen kan Shutterstock eller tredje parts delprocessorer som kontrakterats av Shutterstock också samla in viss teknisk information och routinginformation om datorn för att underlätta din användning av webbplatsen och dess tjänster. Till exempel kan vi logga miljövariabler som typ av webbläsare, operativsystem, processorhastighet och Internet Protocol (IP)-adressen till din dator. Vi använder dessa miljövariabler för att underlätta och spåra din användning av webbplatsen och dess tjänster. Shutterstock använder också sådana miljövariabler för att mäta trafikmönster på webbplatsen. För att bättre förstå behoven hos våra besökare på webbplatsen kan vi ibland matcha informationen med din personliga information.

För att minska antalet fel i vår databas, autentisera användarna och förhindra missbruk av systemet, kan vi ibland komplettera personuppgifter du lämnar till oss med information från tredjepartskällor. Till exempel kan vi komplettera dina kontaktuppgifter med adressinformation från USA:s posttjänst för att förbättra din information och förebygga att det blir fel uppgifter i vår databas. Vi kan även komplettera den information vi samlar in direkt från dig med information som lagrats i tredje parts databaser, såsom demografisk- och företagsinformation, för att säkerställa att marknadskommunikation vi skickar kommer att vara av intresse för dig. Du kan hitta en lista över de tredje parts delprocessorer som vi använder för att bearbeta information här.

När du hämtar och använder våra mobila appar eller tjänster samlar vi automatiskt in information om typen av enhet du använder samt operativsystemversionen. Vi ber inte om, får tillgång till eller spårar någon platsbaserad information från din mobilenhet när du hämtar något eller använder våra mobilappar eller tjänster.

Uppdatera din personliga information och sekretessinställningar

På begäran kommer Shutterstock att ge dig information om och tillgång till dina personuppgifter som vi behandlar. För att begära denna information, kontakta oss på privacy@shutterstock.com.

Du har rätt att få åtkomst till och korrigera eller ta bort din personliga information och sekretessinställningar när som helst. Gör det genom att klicka på länken Mitt konto. Där går det att omedelbart ändra det mesta av din personliga information. Om du vill ta bort ditt konto eller begära att vi inte längre använder informationen till att tillhandahålla tjänster går det att använda länken Mina kontoinställningar på webbplatsen och följa anvisningarna i avsnittet Radera mitt konto. Om du är bidragande går det att ändra profilen här. Av säkerhetsskäl kan viss personlig information endast ändras genom att kontakta support. Vi svarar på din förfrågan så snart som möjligt.

Hur din personlig information används

Shutterstock samlar in din information för att tillhandahålla tjänster till dig, följa våra lagstadgade skyldigheter och förbättra våra produkter och tjänster. Vi varken säljer, hyr ut eller delar dina personuppgifter till eller med tredje part på något annat sätt än vad som beskrivs i denna sekretesspolicy. Shutterstock kan använda denna information i följande fall:

 • Godkänna och ge tillgång till Shutterstocks webbplatser, mobila applikationer och tjänster.
 • Behandla dina finansiella transaktioner.
 • Skicka din beställnings-/förnyelsebekräftelser.
 • Registrera din behörighet, om någon, för teknisk support eller andra förmåner som kan göras tillgängliga för registrerade användare.
 • Svara på kundserviceförfrågningar, frågor och funderingar.
 • Administrera ditt konto.
 • Skicka efterfrågad produkt- eller tjänstinformation till dig.
 • Meddela dig om speciella erbjudanden och tjänster från Shutterstock och utvalda tredje parter.
 • Administrera kampanjer och tävlingar du deltar i och informera dig om resultaten.
 • Undersöka, förhindra eller vidta åtgärder beträffande olaglig verksamhet och/eller brott mot våra användarvillkor.
 • Tillgodose våra forsknings- och utvecklingsbehov för produkter/tjänster och för att förbättra vår webbplats, våra tjänster och våra erbjudanden; och
 • Anpassa din upplevelse, inklusive inriktning av våra tjänster, sökresultat och erbjudanden till dig.

Vi lagrar information som vi samlar in genom cookies, loggfiler, transparenta bilder och/eller tredjepartskällor för att skapa en samlad bild av dina inställningar. Vi knyter dina personuppgifter och/eller användningshistoriken för ditt medlemskap till information i sammanfattningen, för att tillhandahålla skräddarsydda kampanjer och marknadsföringserbjudanden, för att förbättra innehållet på webbplatsen för dig och/eller för att avgöra dina inställningar.

I vissa situationer kan Shutterstock vara skyldig att följa lagstadgade skyldigheter ifråga om att lämna ut personuppgifter som svar på lagenliga begäranden från myndigheter, bland annat för att uppfylla nationella säkerhets- eller brottsbekämpningskrav.

Där så krävs enligt lag (t.ex. för att efterfölja en stämning, fullmakt, domstolsbeslut eller juridiska processer som delgivits Shutterstock) och när vi anser att utlämnandet är nödvändigt för att skydda våra rättigheter, undvika tvister, skydda din eller andras säkerhet, utreda bedrägerier och/eller svara på en begäran från myndighet. Vi kan även lämna ut information om dig i syfte att uppfylla våra lagstadgade skyldigheter om vi bedömer att ett sådant avslöjande bör göras med hänsyn till den nationella säkerheten, brottsbekämpning eller andra frågor av allmänintresse.

För personer som befinner sig inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES) och Storbritannien, åberopar vi följande rättsliga grunder för behandling av dina personuppgifter:

 • I de fall bearbetning är nödvändig för att genomföra vårt kontrakt med dig:
  • Tillhandahållande av tillgång till Shutterstocks webbplatser, mobila applikationer och tjänster för att uppfylla villkoren i ditt kontrakt;
  • Anpassa din upplevelse, inklusive inriktning av våra tjänster, sökresultat och erbjudanden till dig.
  • Tillhandahålla information så att du kan fatta beslut om Shutterstock-tjänster;
  • Behandla dina finansiella transaktioner och skicka beställnings-/förnyelsebekräftelser till dig;
  • Registrera din behörighet, om någon, för teknisk support eller andra förmåner som kan göras tillgängliga för registrerade användare;
  • Besvara dina kundserviceförfrågningar, frågor och funderingar;
  • Administrera ditt konto.
 • Bearbetning är nödvändig för att skydda den registrerades vitala intressen eller en annan person:
  • Undersöka och skydda mot intrång av immateriella rättigheter;
  • Bekräfta licensernas giltighet ifråga om Shutterstock-innehåll;
  • Undersöka, förhindra eller vidta åtgärder beträffande brott mot våra användarvillkor.
 • Bearbetning till förmån för Shutterstocks legitima intressen:
  • Tillhandahållande, förbättring och anpassning av vår webbplats och tjänster;
  • Administrera vår verksamhet och uppfylla våra avtalsförpliktelser gentemot våra kunder och medarbetare;
  • Analysera och förstå hur våra online-plattformar används;
  • Underhålla säkerheten och integriteten hos våra webbplatser, mobila applikationer och andra tjänster;
  • Skicka efterfrågad produkt- eller serviceinformation till dig och informera dig om specialerbjudanden och tjänster från Shutterstock och utvalda tredje parter;
  • Administrera kampanjer och tävlingar;
  • Forskning och utveckling avseende produkter/tjänster och för att förbättra vår webbplats, våra tjänster och våra erbjudanden.
 • Bearbetning är nödvändig för att uppfylla Shutterstocks lagstadgade skyldigheter, inklusive:
  • Undersöka och skydda mot intrång i immateriella rättigheter, bedrägerier, skräppost, trakasserier, brott och säkerhetsrisker;
  • Överensstämmelse med lagar och förordningar gällande penningtvätt, bestickning, korruption och tillämpliga sanktioner; och
  • Möta finansiella rapporteringskrav och övriga skyldigheter enligt gällande värdepapperslagstiftning.

Informationsutbyte med tjänsteleverantörer/agenter

Shutterstock använder ett eller flera externa kreditkortsföretag för att fakturera dig för våra varor och tjänster. Så vitt vi vet varken behåller, delar, lagrar eller använder dessa företag personuppgifter för något annat ändamål.

Vi delar också personlig information med vissa företag som utför tjänster åt oss. Vi delar bara personlig information som är nödvändig för att de ska kunna utföra dessa tjänster. Vi kräver att alla företag som vi delar personlig information med skyddar dessa uppgifter på ett sätt som är förenligt med denna policy och att användningen av sådana personuppgifter för utförandet av tjänster för Shutterstock begränsas. Du kan hitta en lista över dessa tredje parts delprocessorer här.

Vi varken säljer eller tillhandahåller personlig information på annat sätt till andra företag för marknadsföringen av deras egna produkter eller tjänster.

Datalagring och dataportabilitet

Vi bevarar informationen så länge ditt konto är aktivt och informationen behövs för att tillhandahålla tjänster, nödvändigt för att validera eller genomdriva licenser att använda Innehåll eller enligt krav att uppfylla våra rättsliga skyldigheter. Om du vill ta bort ditt konto eller begära att vi inte längre använder informationen till att tillhandahålla tjänster går det att använda länken Mina kontoinställningar på webbplatsen och följa anvisningarna i avsnittet Radera mitt konto. Kontakta privacy@shutterstock.com om du inte har åtkomst till kontot. Vi svarar på din förfrågan inom 30 dagar. Vi bevarar och använder din information för att uppfylla våra rättsliga skyldighet, lösa tvister och genomdriva våra avtal.

Om du har licensierat innehåll från Shutterstock kan du komma åt din licenshistorik genom att besöka Licenshistorik.

Dina val (välja bort)

Shutterstock säljer inte dina personuppgifter eller personlig information till någon tredje part. Vi använder reklamtjänster från tredje parter för att hantera annonser som vi placerar på andra webbplatser. Vår tredjepartspartners kan använda teknik som cookies och spårare för att samla in information om dina aktiviteter på denna webbplats och andra webbplatser i syfte att visa dig annonser som bygger på dina surfaktiviteter och intressen. Om du inte vill att denna information ska användas i syfte att visa dig intressebaserade annonser kan du välja bort det genom att klicka här (eller inom Europeiska unionen, klicka här) Observera att detta inte betyder att du väljer bort visning av annonser. Du kommer fortsätta att få allmänna annonser.

Shutterstock kommer endast att använda dina personuppgifter för de syften som beskrivs i denna sekretesspolicy och kommer inte att använda dina personuppgifter för syften som är väsentligt annorlunda utan uttryckligt tillstånd från dig.

Du kan ”välja bort” att ta emot Shutterstocks e-postuppdateringar, nyhetsbrev och/eller partners e-postmeddelanden genom att klicka på länken ”Mitt Konto” på webbplatsen och göra lämpliga val. Valet att välja bort sådana meddelanden kan också göras under registreringsprocessen. Shutterstock kommer fortfarande att kontakta dig när det sker förändringar i användarvillkoren eller medarbetares användarvillkor, i förekommande fall. Dessutom kommer vi fortfarande skicka servicerelaterade meddelanden inklusive, men inte begränsat till, ett e-postmeddelande vid registrering, e-postmeddelanden om förmåner, e-postmeddelanden som automatiskt triggas av åtgärder som du vidtog på webbplatsen och fakturarelaterade meddelanden. I allmänhet kan du inte välja bort dessa meddelanden som inte handlar om marknadsföring. Om du inte vill ta emot dem har du möjlighet att avaktivera ditt konto

Om du använder en Shutterstock-mobilapp kan vi skicka meddelanden till dig då och då för att uppdatera dig om eventuella händelser eller kampanjer som vi kanske kör. Om du inte längre vill få denna typ av kommunikation kan du stänga av det på din enhet.

Du kan begära att radera dina personuppgifter från våra system och/eller välja bort vidare bearbetning av personuppgifterna på sidan Mitt konto – Inställningar och följa anvisningarna i avsnittet Radera mina personuppgifter. Kontakta privacy@shutterstock.com om du inte har åtkomst till kontot.

Skydd av din personliga information

Personuppgifterna som du lämnar i samband med användning av webbplatsen skyddas på flera sätt.

 • Du kommer åt din kontoprofil via ett lösenord och unikt kund-ID som du själv väljer. Detta lösenord är krypterat. Du bör sträva efter att använda ett starkt, alfanumeriskt lösenord och inte dela det med någon.
 • Din personliga information finns på säkra servrar som endast delar av Shutterstocks personal och entreprenörer har tillgång till via lösenord.
 • Dina personuppgifter krypteras när den sänds till Shutterstock.
 • När du anger känslig information (som kreditkortsnummer) på våra registrerings- eller orderformulär, krypterar vi informationen med hjälp av transport layer security-teknik

Vi strävar efter att skydda den personliga information som lämnas till oss, både under överföringen och när vi får den. Ingen metod för elektronisk lagring eller överföring via internet är dock 100 % säker. Medan vi tar hänsyn till känsligheten i personuppgifterna som vi samlar in, bearbetar och lagrar, och det nuvarande tekniken för att använda dessa åtgärder till att skydda din personliga information, kan vi inte garantera absolut säkerhet.

Om du har några frågor om säkerheten på våra webbsidor kan du skicka e-post till oss på privacy@shutterstock.com.

Webbplatsen kan automatiskt samla in information när du surfar som t.ex. Internetleverantör, typ av webbläsare och version, operativsystem och enhetstyp, genomsnittlig tid som tillbringas på vår webbplats, besökta sidor, information som nås, IP-adressen som används för att ansluta datorn till internet och annan relevant statistik. Sådan information kallas ibland för webbanalys och/eller klickdata.

Vi kan kombinera denna automatiskt insamlade logginformation med annan information som vi samlar in om dig. Vi gör detta för att förbättra de tjänster vi erbjuder dig, för att förbättra marknadsföring, analys och tillföra webbplatsen funktionalitet.

Tekniker som: cookies, fyrar, taggar och skript används av Shutterstock och våra återförsäljare, analystjänster och tjänster för att tillföra webbplatsen egenskaper och funktionalitet. Dessa tekniker används för att analysera trender, administrera webbplatsen, spåra användarnas rörelser på webbplatsen och för att samla demografisk information om vår användarbas som helhet. Vi kan få rapporter baserade på användningen av dessa tekniker från dessa företag på både individuell och samanställd nivå.

 • En cookie är en liten, unik textfil som en webbplats kan skicka till din dator när du besöker en webbplats. Vi kan använda sessionscookies, som avslutas när en användare stänger ned sin webbläsare, och/eller permanenta cookies, som finns kvar på användarens dator tills de raderas manuellt. De flesta webbläsare kan antingen göra dig uppmärksam på användningen av cookies eller helt vägra att acceptera cookies. Om du inte vill att vi ska distribuera cookies till din webbläsare kan du ställa in din webbläsare att inte acceptera cookies eller informera dig när en webbplats försöker sätta en cookie på din dator. Att avvisa cookies kan påverka dina möjligheter att använda webbplatsen.
 • Vi samarbetar med en tredje part både för att visa reklam på vår webbplats och för att hantera vår annonsering på andra webbplatser. Vår tredjepartspartner kan använda teknik som cookies för att samla in information om dina aktiviteter på denna webbplats och andra webbplatser för att ge dig reklam som bygger på dina surfningsaktiviteter och intressen. Om du inte vill att denna information ska användas i syfte att visa dig intressebaserade annonser kan du välja bort det genom att klicka här (eller om de finns inom Europeiska unionen klickar du här) Observera att detta inte betyder att du väljer bort visning av annonser. Du kommer fortsätta att få allmänna annonser.

Det finns mer information om cookies och tredjeparts annonspartners i vår Sekretesspolicy för cookies

Vi ger dig möjlighet att skapa en profil för att få tillgång till bloggar och gemenskaper för att dela information såsom meddelanden, bilder och videor. Observera att vi inte kan kontrollera andras handlingar som du kan välja att dela dina sidor och information med. All information du lägger upp på en offentlig anslagstavla eller chattrum, såsom forumet för medarbetare (”Forum”), är tillgänglig för alla personer som finns på den platsen. För att begära borttagning av din personliga information från din blogg eller gemensamma forum kontaktar du oss på privacy@shutterstock.com. I vissa fall kan vi inte ta bort din personliga information och vi kommer då att tala om det för dig samt varför detta inte gick att utföra. Alternativt, om du använde en tredjepartsapplikation för att skicka sådan information, kan du ta bort den, antingen genom att logga in på nämnda applikation och ta bort informationen eller genom att kontakta lämplig tredjepartsapplikation.

Din e-postadress kommer inte automatiskt att publiceras på forumen om du inte själv ändrar standardinställningen för att tillåta det. Din e-postadress kommer då att vara tillgänglig för alla personer som finns på forumen. Dessutom kan all information som du väljer att inkludera i din profil ses av alla forumets besökare. Du kan ändra din profil här.

Vi använder mobilanalysprogramvara för att bättre förstå funktionaliteten i vår mobila programvara på din telefon. Den här programvaran kan registrera information som hur ofta du använder applikationen, händelser som uppstår inom applikationen, aggregerad användning, prestationsdata och var applikationen hämtades från. Vi länkar inte informationen vi lagrar inom analysprogramvaran till någon personligt identifierbar information du anger i mobilapplikationen.

Ändringar i sekretesspolicyn

Shutterstock förbehåller sig rätten att då och då ändra sekretesspolicyn efter eget gottfinnande och kommer att meddela, via e-post eller på webbplatsens hemsida, när vi gör väsentliga förändringar i denna sekretesspolicy innan ändringen träder i kraft. Om du till följd av sådana förändringar vill ändra det sätt som Shutterstock är tillåts att använda dina personuppgifter, kan du göra det genom att följa den metod som beskrivs i avsnittet ”Uppdatera din personliga information och sekretessinställningar.”

Du kommer att anses ha fått kännedom om, och kommer att påverkas av, eventuella väsentliga förändringar i sekretesspolicyn efter att ett sådant meddelande har lagts upp med följande undantag: Om du vid tidpunkten då du lämnar personuppgifter till Shutterstock ges möjlighet (som du nu görs) att begränsa hur sådan information kommer att användas för att kommunicera med dig, antingen genom Shutterstock eller av tredje part, kommer Shutterstock inte ändra dina önskemål angående detta utan ditt uttryckliga medgivande. Men om Shutterstock förvärvas av eller slås samman med ett annat företag, kan Shutterstock tillhandahålla sådant företag kundinformation som är relaterad till den del av vår verksamhet som såldes till eller slås samman med det andra företaget utan ditt medgivande. Shutterstock kommer dock att meddela dig om sådana försäljningar av tillgångar, förvärv eller fusioner på denna webbplats.

Icke-diskriminering

Shutterstock kommer inte att diskriminera någon användare som utövar rättigheter enligt California Consumer Privacy Act eller någon annan sekretess- eller dataskyddslag. Vi förvägrar inte tjänster från användare som utövar rättigheter enligt en sekretesslag och vi debiterar inte andra priser för användare som väljer att utöva rättigheter enligt tillämplig sekretesslag.

Vår webbplats innehåller länkar till andra webbplatser vars sekretesspraxis kan skilja sig från Shutterstocks. Om du skickar personlig information till någon av dessa platser styrs din information av deras sekretesspolicy. Vi uppmuntrar dig att noggrant läsa sekretesspolicyn för varje webbplats du besöker.

Widgetar för sociala medier

Våra webbplatser kan innehålla sociala media-funktioner, som Facebooks gilla-knapp och widgetar, som Dela den här knappen eller interaktiva mini-program som körs på vår webbplats. Dessa funktioner kan samla in din IP-adress, vilken sida du besöker på vår webbplats och kan sätta en cookie för att funktionen ska fungera korrekt. Sociala media-funktioner och widgetar finns antingen hos en tredje part eller direkt på vår webbplats. Dina interaktioner med dessa funktioner styrs av sekretesspolicyn för det företag som tillhandahåller dem.

Enkel inloggning

Du kan ha möjlighet att logga in på vår webbplats med hjälp av inloggningstjänster som Facebook Connect eller en öppen ID-leverantör. Dessa tjänster kommer att verifiera din identitet och ger dig möjlighet att dela viss personlig information med oss som t.ex. ditt namn och e-postadress för att i förväg fylla i vårt registreringsformulär. Tjänster som Facebook Connect ger dig möjlighet att publicera information om dina aktiviteter på denna webbplats till din profilsida för att dela med andra inom ditt nätverk.

E-postmeddelanden för hänvisningsprogram

Om du väljer att använda vår referenstjänst för att berätta för en kollega om vår webbplats, dela en samling eller bjuda in någon till ett teamkonto, kommer vi att be dig om din kollegas namn och e-postadress. Vi kommer automatiskt att skicka ett engångsmeddelande via e-post till din kollega för att bjuda in honom eller henne till webbplatsen. Shutterstock lagrar enbart denna information för att skicka detta e-postmeddelande, för att spåra hur bra vårt referensprogram fungerar och för att hantera åtkomst till samlingarna.

Din kollega kan kontakta privacy@shutterstock.com och begära att vi tar bort denna information från vår databas.

Barn

Vi har inte för avsikt att värva eller samla personlig information från personer under 18 års ålder. Om du är under 18 ska du inte ange några uppgifter på denna webbplats eller använda våra tjänster. Om du tror att ett av dina barn under 18 år har angett personlig information kontaktar du support@shuttterstock.com för att ta bort informationen och avsluta barnets konto.

Företag som samlar in personlig information

Personuppgiftsansvarig (Placering av inkorporering eller organisation)

För personer i USA, Kanada och Indien:

Shutterstock, Inc. (US)
350 Fifth Avenue, 21st Floor
New York, NY 10118
Telefon: 1-646-419-4452
E-post: privacy@shutterstock.com

För personer som befinner sig utanför USA, Kanada och Indien är den personuppgiftsansvarige:

Shutterstock Ireland Limited
6th Floor, South Bank House, Barrow Street,
Dublin 4, Ireland
E-post: privacy@shutterstock.com

Vi har utsett en dataskyddsansvarig (Data protection officer, DPO) för Shutterstock Group som ansvarar för att övervaka frågor gällande detta sekretessmeddelande. Om du har några frågor, problem eller förfrågningar gällande detta sekretessmeddelande, hur vi hanterar din personliga information eller något annat problem som rör din personliga information, kontakta vår DPO på privacy@shutterstock.com.

Andra medlemmar i Shutterstock-koncernen kan vara involverade i behandlingen av personuppgifter enligt beskrivning i vår information om bearbetning av underentreprenörer inom Shutterstock-koncernen.

Klagomål angående sekretess

Personer som befinner sig i vissa länder, inklusive Europeiska ekonomiska samarbetsområdet, har vissa lagstadgade rättigheter i förhållande till deras personuppgifter. Med förbehåll för eventuella undantag enligt gällande lagstiftning, kan du ha rätt att begära tillgång till dina personuppgifter, begära uppdatering, radering eller korrigering av denna information och begära begränsande av vidare behandling av dina personuppgifter.

I den utsträckning Shutterstocks behandling av dina personuppgifter omfattas av EU:s allmänna dataskyddsförordning, förlitar sig Shutterstock på sina legitima intressen, såsom beskrivs ovan, avseende behandlingen av dina uppgifter. Då Shutterstock behandlar vissa personuppgifter för Shutterstocks egna direkta marknadsföringsändamål har du rätt att invända mot Shutterstocks användning av dina personuppgifter för detta ändamål när som helst genom att klicka på länken ”Mitt konto” och välja bort mottagandet av alla e-postmeddelanden. Om du är en medarbetare kan du ändra din profil här.

Du kan begära radering av dina personuppgifter från våra system och/eller välja bort vidare behandling av dina personuppgifter genom att besöka sidan ”Mitt konto – Inställningar” och följa anvisningarna i avsnittet ”Radera mina personuppgifter”

Om du vill lämna in någon annan invändning till processorn för dina personuppgifter, kan du även lämna in invändningar mot bearbetning genom att skicka e-post till privacy@shutterstock.com

Shutterstock tar sina användares integritetsfrågor på allvar. Om du har några frågor om denna sekretesspolicy, eller om du tror att Shutterstock inte har uppfyllt denna sekretesspolicy när det gäller din personliga information, kan du kontakta DPO på privacy@shutterstock.com

Personuppgiftsansvarig (Placering av inkorporering eller organisation)

För personer i USA, Kanada och Indien:

Shutterstock, Inc. (US)
350 Fifth Avenue, 21st Floor
New York, NY 10118
Telefon: 1-646-419-4452
E-post: privacy@shutterstock.com

För personer som befinner sig utanför USA, Kanada och Indien är den personuppgiftsansvarige:

Shutterstock Ireland Limited
6th Floor, South Bank House, Barrow Street, Dublin 4, Ireland
E-post: privacy@shutterstock.com

Med förbehåll för gällande lagstiftning har du även rätt att lämna in ett klagomål till din lokala dataskyddsmyndighet eller Irish Data Protection Commissioner, som är Shutterstocks ledande tillsynsmyndighet i Europeiska unionen. Om du är bosatt inom det Europeiska ekonomiska samarbetsområdet och anser att vi behåller dina personuppgifter inom ramen för GDPR, kan du ställa frågor eller lämna in klagomål till din lokala dataskyddsmyndighet eller vår ledande tillsynsmyndighet:

Irish Data Protection Commissioner
Office of the Data Protection Commissioner
Canal House, Station Road, Portarlington, Co. Laois, R32 AP23, Ireland
Telefon: +353 57 868 4757
Fax: +353 57 868 4757
E-post: info@dataprotection.ie