Dataskyddspolicy

Visa våra användarvillkor

Denna översättning är endast i informationssyfte och är inte ett juridiskt bindande dokument. Se de ursprungliga villkoren på engelska.

 1. Privacy Shield Framework
 2. Insamling av personlig information
 3. Uppdatera din personliga information och sekretessinställningar
 4. Hur din personlig information används
 5. Juridiska grunder för behandling
 6. Informationsutbyte med tjänsteleverantörer/agenter
 7. Datalagring och dataportabilitet
 8. Dina val (välja bort)
 9. Skydd av din personliga information
 10. Cookie och spårningstekniker
 11. Ändringar i sekretesspolicyn
 12. Icke-diskriminering
 13. Länkar till tredjepartswebbplatser
 14. Widgetar för sociala medier
 15. Enkel inloggning
 16. E-postmeddelanden för hänvisningsprogram
 17. Barn
 18. Företag som samlar in personlig information
 19. Klagomål angående sekretess

Senast uppdaterad den 2 mars 2020.

Denna sekretessförklaring beskriver hur Shutterstock hanterar personlig information och respekterar din integritet. Policyn kan ändras då och då. Vi uppmuntrar besökare och användare av våra webbplatser att regelbundet se över vår sekretesspolicy.

All ”Personlig information” (vilken definieras som all information som identifierar eller kan användas för att identifiera, kontakta eller lokalisera den person som sådan information avser) som vi samlar in och behåller kommer att omfattas av denna sekretesspolicy, som då och då ändras. För att uppdatera dina uppgifter och preferenser, se avsnittet ”Uppdatera din personliga information och sekretessinställningar.”

Shutterstock består av olika juridiska personer. Detta sekretessmeddelande utfärdas på Shutterstock-koncernens vägnar. När vi hänvisar till ”Shutterstock”, ”vi”, ”oss” eller ”vår” i detta sekretessmeddelande, menar vi Shutterstock-entiteten som fungerar som ansvarig eller processor avseende din information, såsom förklaras mer detaljerat i avsnittet ”Entiteter som samlar in personlig information” nedan.

Privacy Shield Framework

Shutterstock deltar i och har certifierat sin överensstämmelse med EU-U.S. Privacy Shield Framework och Swiss-U.S. Privacy Shield. Shutterstock har åtagit sig att alla personuppgifter som erhållits från EU:s medlemsländer, Storbritannien och Schweiz, ska utgöra föremål för Privacy Shield Framework, i enlighet med ramverkets tillämpliga principer. För att läsa mer om Privacy Shield Frameworks, besök U.S. Department of Commerce’s Privacy Shield List. [https://www.privacyshield.gov/list]

Shutterstock ansvarar för behandlingen av personuppgifter som mottas av Shutterstock, i enlighet med Privacy Shield Framework, och därefter överförs till en tredje part som agerar som agent på dess vägnar. Shutterstock uppfyller kraven i enlighet med Privacy Shield Principles gällande all vidare överföring av personuppgifter från EU, Storbritannien och Schweiz, inklusive bestämmelser om överföringsansvar.

Med avseende till personuppgifter mottagna eller överförda i enlighet med Privacy Shield Frameworks, är Shutterstock föremål för den federala handelskommitténs (U.S. Federal Trade Commission) Federal Trade Commission. I vissa situationer kan Shutterstock vara skyldig att lämna ut personuppgifter som svar på lagenliga begäranden från myndigheter, bland annat för att uppfylla nationella säkerhets- eller brottsbekämpningskrav.

Om du har ett olöst problem angående sekretess eller dataanvändning som vi inte har tagit upp på ett tillfredsställande sätt bör du kontakta vår amerikanska tredjeparts tvistlösningsleverantör (kostnadsfritt) på https://feedback-form.truste.com/watchdog/request.

Under vissa omständigheter, såsom beskrivs mer fullständigt på Privacy Shield-webbplatsen [ https://www.privacyshield.gov/article?id=How-to-Submit-a-Complaint ], kan du ha rätt att påkalla bindande skiljedom när andra förfaranden för tvistlösning har uttömts.

Insamling av personlig information

Som besökare av webbplatsen kan du delta i många aktiviteter utan att ange någon personlig information.

Men när du registrerar dig för att använda en Shutterstock-webbplats och beställer produkter eller tjänster som Shutterstock-prenumerant, kan vi samla in följande personuppgifter om dig i syfte att tillhandahålla dessa tjänster till dig:

 • Kontaktinformation som namn, telefonnummer och faxnummer, adress och e-postadress; och
 • Faktureringsinformation som numret, utgångsdatumet, korttypen och faktureringsadressen för ditt kreditkort;
 • Demografisk information som din befattning, arbetsbeskrivning, företagsnamn och typ av företag; och
 • Profildata, inklusive ditt användarnamn och lösenord, detaljer om dina inköp och det innehåll du licensierar från oss.

Om du skickar innehåll till Shutterstock för licensiering, kan du bli ombedd att lämna följande information:

 • Kontaktinformation som namn, telefonnummer, huvudsakliga adress och e-postadress.
 • Shutterstock kan kontrollera den här informationen genom att be dig att antingen: a) ladda upp en inskannad bild av ett giltigt ID (som kommer att lagras på ett säkert sätt på våra servrar); eller b) tillhandahålla ett kreditkortsnummer. Om det används för att verifiera din identitet, kommer ditt kreditkortsnummer endast att användas för att verifiera ditt namn och din adress. Kreditkortsnumret kommer inte att sparas.
 • Betalnings- och medarbetarinformation, inklusive, men inte begränsat till, utbetalningsmetod, e-postadress för utbetalning, önskat visningsnamn, innehållsfokus, kamerautrustning och information om din kompetensnivå och kreativa process.

Beroende på aktiviteten är delar av den information som vi ber dig att ange obligatoriska och andra frivilliga. Om du inte anger den obligatoriska informationen för en särskild aktivitet, kommer du inte att kunna delta i den aktiviteten.

För de flesta webbplatser gäller villkoren att när du använder webbplatsen kan Shutterstock eller tredje parts delprocessorer som kontrakterats av Shutterstock också samla in viss teknisk information och routinginformation om datorn för att underlätta din användning av webbplatsen och dess tjänster. Till exempel kan vi logga miljövariabler som typ av webbläsare, operativsystem, processorhastighet och Internet Protocol (IP)-adressen till din dator. Vi använder dessa miljövariabler för att underlätta och spåra din användning av webbplatsen och dess tjänster. Shutterstock använder också sådana miljövariabler för att mäta trafikmönster på webbplatsen. För att bättre förstå behoven hos våra besökare på webbplatsen kan vi ibland matcha informationen med din personliga information.

För att minska antalet fel i vår databas, autentisera användarna och förhindra missbruk av systemet, kan vi ibland komplettera personuppgifter du lämnar till oss med information från tredjepartskällor. Till exempel kan vi komplettera dina kontaktuppgifter med adressinformation från USA:s posttjänst för att förbättra din information och förebygga att det blir fel uppgifter i vår databas. Vi kan även komplettera den information vi samlar in direkt från dig med information som lagrats i tredje parts databaser, såsom demografisk- och företagsinformation, för att säkerställa att marknadskommunikation vi skickar kommer att vara av intresse för dig. Du kan hitta en lista över de tredje parts delprocessorer som vi använder för att bearbeta information här.

När du hämtar och använder våra mobila appar eller tjänster samlar vi automatiskt in information om typen av enhet du använder samt operativsystemversionen. Vi ber inte om, får tillgång till eller spårar någon platsbaserad information från din mobilenhet när du hämtar något eller använder våra mobilappar eller tjänster.

Uppdatera din personliga information och sekretessinställningar

På begäran kommer Shutterstock att ge dig information om och tillgång till dina personuppgifter som vi behandlar. För att begära denna information, kontakta oss på privacy@shutterstock.com.

Du har rätt att få åtkomst till och korrigera eller ta bort din personliga information och sekretessinställningar när som helst. Gör det genom att klicka på länken Mitt konto. Där går det att omedelbart ändra det mesta av din personliga information. Om du vill ta bort ditt konto eller begära att vi inte längre använder informationen till att tillhandahålla tjänster går det att använda länken Mina kontoinställningar på webbplatsen och följa anvisningarna i avsnittet Radera mitt konto. Om du är bidragande går det att ändra profilen här. Av säkerhetsskäl kan viss personlig information endast ändras genom att kontakta support. Vi svarar på din förfrågan så snart som möjligt.

Hur din personlig information används

Shutterstock samlar in din information för att tillhandahålla tjänster till dig, följa våra lagstadgade skyldigheter och förbättra våra produkter och tjänster. Vi varken säljer, hyr ut eller delar dina personuppgifter till eller med tredje part på något annat sätt än vad som beskrivs i denna sekretesspolicy. Shutterstock kan använda denna information i följande fall:

 • Godkänna och ge tillgång till Shutterstocks webbplatser, mobila applikationer och tjänster.
 • Behandla dina finansiella transaktioner.
 • Skicka din beställnings-/förnyelsebekräftelser.
 • Registrera din behörighet, om någon, för teknisk support eller andra förmåner som kan göras tillgängliga för registrerade användare.
 • Svara på kundserviceförfrågningar, frågor och funderingar.
 • Administrera ditt konto.
 • Skicka efterfrågad produkt- eller tjänstinformation till dig.
 • Meddela dig om speciella erbjudanden och tjänster från Shutterstock och utvalda tredje parter.
 • Administrera kampanjer och tävlingar du deltar i och informera dig om resultaten.
 • Undersöka, förhindra eller vidta åtgärder beträffande olaglig verksamhet och/eller brott mot våra användarvillkor.
 • Tillgodose våra forsknings- och utvecklingsbehov för produkter/tjänster och för att förbättra vår webbplats, våra tjänster och våra erbjudanden; och
 • Anpassa din upplevelse, inklusive inriktning av våra tjänster, sökresultat och erbjudanden till dig.

Vi lagrar information som vi samlar in genom cookies, loggfiler, transparenta bilder och/eller tredjepartskällor för att skapa en samlad bild av dina inställningar. Vi knyter dina personuppgifter och/eller användningshistoriken för ditt medlemskap till information i sammanfattningen, för att tillhandahålla skräddarsydda kampanjer och marknadsföringserbjudanden, för att förbättra innehållet på webbplatsen för dig och/eller för att avgöra dina inställningar.

I vissa situationer kan Shutterstock vara skyldig att följa lagstadgade skyldigheter ifråga om att lämna ut personuppgifter som svar på lagenliga begäranden från myndigheter, bland annat för att uppfylla nationella säkerhets- eller brottsbekämpningskrav.

Där så krävs enligt lag (t.ex. för att efterfölja en stämning, fullmakt, domstolsbeslut eller juridiska processer som delgivits Shutterstock) och när vi anser att utlämnandet är nödvändigt för att skydda våra rättigheter, undvika tvister, skydda din eller andras säkerhet, utreda bedrägerier och/eller svara på en begäran från myndighet. Vi kan även lämna ut information om dig i syfte att uppfylla våra lagstadgade skyldigheter om vi bedömer att ett sådant avslöjande bör göras med hänsyn till den nationella säkerheten, brottsbekämpning eller andra frågor av allmänintresse.

Informationsutbyte med tjänsteleverantörer/agenter

Shutterstock använder ett eller flera externa kreditkortsföretag för att fakturera dig för våra varor och tjänster. Så vitt vi vet varken behåller, delar, lagrar eller använder dessa företag personuppgifter för något annat ändamål.

Vi delar också personlig information med vissa företag som utför tjänster åt oss. Vi delar bara personlig information som är nödvändig för att de ska kunna utföra dessa tjänster. Vi kräver att alla företag som vi delar personlig information med skyddar dessa uppgifter på ett sätt som är förenligt med denna policy och att användningen av sådana personuppgifter för utförandet av tjänster för Shutterstock begränsas. Du kan hitta en lista över dessa tredje parts delprocessorer här.

Vi varken säljer eller tillhandahåller personlig information på annat sätt till andra företag för marknadsföringen av deras egna produkter eller tjänster.

Datalagring och dataportabilitet

Vi bevarar informationen så länge ditt konto är aktivt och informationen behövs för att tillhandahålla tjänster, nödvändigt för att validera eller genomdriva licenser att använda Innehåll eller enligt krav att uppfylla våra rättsliga skyldigheter. Om du vill ta bort ditt konto eller begära att vi inte längre använder informationen till att tillhandahålla tjänster går det att använda länken Mina kontoinställningar på webbplatsen och följa anvisningarna i avsnittet Radera mitt konto. Kontakta privacy@shutterstock.com om du inte har åtkomst till kontot. Vi svarar på din förfrågan inom 30 dagar. Vi bevarar och använder din information för att uppfylla våra rättsliga skyldighet, lösa tvister och genomdriva våra avtal.

Om du har licensierat innehåll från Shutterstock kan du komma åt din licenshistorik genom att besöka Licenshistorik.

Dina val (välja bort)

Shutterstock säljer inte dina personuppgifter eller personlig information till någon tredje part. Vi använder reklamtjänster från tredje parter för att hantera annonserna som vi placerar på andra webbplatser. Vår tredjepartspartner kan använda teknik som cookies och spårare för att samla in information om dina aktiviteter på denna webbplats och andra webbplatser för att ge dig reklam som bygger på dina surfningsaktiviteter och intressen. Om du inte vill att denna information ska användas i syfte att visa dig intressebaserade annonser kan du välja bort det genom att klicka här (eller inom Europeiska unionen, klicka här) Observera att detta inte betyder att du väljer bort visning av annonser. Du kommer fortsätta att få allmänna annonser.

Shutterstock kommer endast att använda dina personuppgifter för de syften som beskrivs i denna sekretesspolicy och kommer inte att använda dina personuppgifter för ett syfte som är väsentligt annorlunda utan ditt uttryckliga tillstånd.

Du kan ”välja bort” att ta emot Shutterstocks e-postuppdateringar, nyhetsbrev och/eller partners e-postmeddelanden genom att klicka på länken ”Mitt Konto” på webbplatsen och göra lämpliga val. Valet att välja bort sådana meddelanden kan också göras under registreringsprocessen. Shutterstock kommer fortfarande att kontakta dig när det sker förändringar i användarvillkoren eller medarbetares användarvillkor, i förekommande fall. Dessutom kommer vi fortfarande skicka servicerelaterade meddelanden inklusive, men inte begränsat till, ett e-postmeddelande vid registrering, e-postmeddelanden om förmåner, e-postmeddelanden som automatiskt triggas av åtgärder som du vidtog på webbplatsen och fakturarelaterade meddelanden. I allmänhet kan du inte välja bort dessa meddelanden som inte handlar om marknadsföring. Om du inte vill ta emot dem har du möjlighet att avaktivera ditt konto

Om du använder en Shutterstock-mobilapp kan vi skicka meddelanden till dig då och då för att uppdatera dig om eventuella händelser eller kampanjer som vi kanske kör. Om du inte längre vill få denna typ av kommunikation kan du stänga av det på din enhet.

Du kan begära att radera dina personuppgifter från våra system och/eller välja bort vidare bearbetning av personuppgifterna på sidan Mitt konto – Inställningar och följa anvisningarna i avsnittet Radera mina personuppgifter. Kontakta privacy@shutterstock.com om du inte har åtkomst till kontot.

Skydd av din personliga information

Personuppgifterna som du lämnar i samband med användning av webbplatsen skyddas på flera sätt.

 • Du kommer åt din kontoprofil via ett lösenord och unikt kund-ID som du själv väljer. Detta lösenord är krypterat. Du bör sträva efter att använda ett starkt, alfanumeriskt lösenord och inte dela det med någon.
 • Din personliga information finns på säkra servrar som endast delar av Shutterstocks personal och entreprenörer har tillgång till via lösenord.
 • Dina personuppgifter krypteras när den sänds till Shutterstock.
 • När du anger känslig information (som kreditkortsnummer) på våra registrerings- eller orderformulär, krypterar vi informationen med hjälp av transport layer security-teknik

Vi strävar efter att skydda den personliga information som lämnas till oss, både under överföringen och när vi får den. Ingen metod för elektronisk lagring eller överföring via internet är dock 100 % säker. Medan vi tar hänsyn till känsligheten i personuppgifterna som vi samlar in, bearbetar och lagrar, och det nuvarande tekniken för att använda dessa åtgärder till att skydda din personliga information, kan vi inte garantera absolut säkerhet.

Om du har några frågor om säkerheten på våra webbsidor kan du skicka e-post till oss på privacy@shutterstock.com.

Ändringar i sekretesspolicyn

Shutterstock förbehåller sig rätten att då och då ändra sekretesspolicyn efter eget gottfinnande och kommer att meddela, via e-post eller på webbplatsens hemsida, när vi gör väsentliga förändringar i denna sekretesspolicy innan ändringen träder i kraft. Om du till följd av sådana förändringar vill ändra det sätt som Shutterstock är tillåts att använda dina personuppgifter, kan du göra det genom att följa den metod som beskrivs i avsnittet ”Uppdatera din personliga information och sekretessinställningar.”

Du kommer att anses ha fått kännedom om, och kommer att påverkas av, eventuella väsentliga förändringar i sekretesspolicyn efter att ett sådant meddelande har lagts upp med följande undantag: Om du vid tidpunkten då du lämnar personuppgifter till Shutterstock ges möjlighet (som du nu görs) att begränsa hur sådan information kommer att användas för att kommunicera med dig, antingen genom Shutterstock eller av tredje part, kommer Shutterstock inte ändra dina önskemål angående detta utan ditt uttryckliga medgivande. Men om Shutterstock förvärvas av eller slås samman med ett annat företag, kan Shutterstock tillhandahålla sådant företag kundinformation som är relaterad till den del av vår verksamhet som såldes till eller slås samman med det andra företaget utan ditt medgivande. Shutterstock kommer dock att meddela dig om sådana försäljningar av tillgångar, förvärv eller fusioner på denna webbplats.

Icke-diskriminering

Shutterstock kommer inte att diskriminera någon användare som utövar rättigheter enligt California Consumer Privacy Act eller någon annan sekretess- eller dataskyddslag. Vi förvägrar inte tjänster från användare som utövar rättigheter enligt en sekretesslag och vi debiterar inte olika priser för användare som väljer att utöva rättigheter enligt tillämplig sekretesslag.

Widgetar för sociala medier

Våra webbplatser kan innehålla sociala media-funktioner, som Facebooks gilla-knapp och widgetar, som Dela den här knappen eller interaktiva mini-program som körs på vår webbplats. Dessa funktioner kan samla in din IP-adress, vilken sida du besöker på vår webbplats och kan sätta en cookie för att funktionen ska fungera korrekt. Sociala media-funktioner och widgetar finns antingen hos en tredje part eller direkt på vår webbplats. Dina interaktioner med dessa funktioner styrs av sekretesspolicyn för det företag som tillhandahåller dem.

Enkel inloggning

Du kan ha möjlighet att logga in på vår webbplats med hjälp av inloggningstjänster som Facebook Connect eller en öppen ID-leverantör. Dessa tjänster kommer att verifiera din identitet och ger dig möjlighet att dela viss personlig information med oss som t.ex. ditt namn och e-postadress för att i förväg fylla i vårt registreringsformulär. Tjänster som Facebook Connect ger dig möjlighet att publicera information om dina aktiviteter på denna webbplats till din profilsida för att dela med andra inom ditt nätverk.

E-postmeddelanden för hänvisningsprogram

Om du väljer att använda vår referenstjänst för att berätta för en kollega om vår webbplats, dela en samling eller bjuda in någon till ett teamkonto, kommer vi att be dig om din kollegas namn och e-postadress. Vi kommer automatiskt att skicka ett engångs-e-postmeddelande till din kollega för att bjuda in honom eller henne till webbplatsen. Shutterstock lagrar enbart denna information för att skicka detta e-postmeddelande för att spåra hur bra vårat hänvisningsprogram fungerar och hantera åtkomst till samlingarna.

Din kollega kan kontakta privacy@shutterstock.com och begära att vi tar bort denna information från vår databas.

Barn

Vi har inte för avsikt att värva eller samla personlig information från personer under 18 års ålder. Om du är under 18 ska du inte ange några uppgifter på denna webbplats eller använda våra tjänster. Om du tror att ett av dina barn under 18 år har angett personlig information kontaktar du support@shuttterstock.com för att ta bort informationen och avsluta barnets konto.

Företag som samlar in personlig information

Personlig information på denna webbplats samlas in av Shutterstock, Inc., Empire State Building, 350 Fifth Avenue, 21st Floor, New York, NY 10118, USA. Deras telefonnummer är 1-646-419-4452.

Vi har utsett en dataskyddsansvarig (Data protection officer, DPO) för Shutterstock Group som ansvarar för att övervaka frågor gällande detta sekretessmeddelande. Om du har några frågor, problem eller förfrågningar gällande detta sekretessmeddelande, hur vi hanterar din personliga information eller något annat problem som rör din personliga information, kontakta vår DPO:

Shutterstock, Inc.
Att.: Dataansvarig (Data Protection Officer)
privacy@shutterstock.com
350 Fifth Avenue, 21st Floor, New York, NY 10118
Telefon: 1-646-419-4452
https://www.shutterstock.com/sv/help

Personuppgiftsansvarig (Placering av inkorporering eller organisation)

Personuppgiftsansvarig (Placering av inkorporering eller organisation)

Shutterstock, Inc. (US)
350 Fifth Avenue, 21st Floor
New York, NY 10118
Telefon: 1-646-419-4452
E-post: privacy@shutterstock.com

Shutterstock-gruppen huvudkontor i EU är Shutterstock Ireland Limited:

Shutterstock Ireland Limited
34-37 Clarendon St, 2nd floor
Dublin 2, D02 DE61
Ireland
E-post: privacy@shutterstock.com

Andra medlemmar i Shutterstock-koncernen kan vara involverade i behandlingen av personuppgifter beskrivs i vår information om delbearbetning inom Shutterstock-koncernen.

Klagomål angående sekretess

Personer som befinner sig i vissa länder, inklusive Europeiska ekonomiska samarbetsområdet, har vissa lagstadgade rättigheter i förhållande till deras personuppgifter. Med förbehåll för eventuella undantag enligt gällande lagstiftning, kan du ha rätt att begära tillgång till dina personuppgifter, begära uppdatering, radering eller korrigering av denna information och begära begränsande av vidare behandling av dina personuppgifter.

I den utsträckning Shutterstocks behandling av dina personuppgifter omfattas av EU:s allmänna dataskyddsförordning, förlitar sig Shutterstock på sina legitima intressen, såsom beskrivs ovan, avseende behandlingen av dina uppgifter. Då Shutterstock behandlar vissa personuppgifter för Shutterstocks egna direkta marknadsföringsändamål har du rätt att invända mot Shutterstocks användning av dina personuppgifter för detta ändamål när som helst genom att klicka på länken ”Mitt konto” och välja bort mottagandet av alla e-postmeddelanden. Om du är en medarbetare kan du ändra din profil här.

Du kan begära radering av dina personuppgifter från våra system och/eller välja bort vidare behandling av dina personuppgifter genom att besöka sidan ”Mitt konto – Inställningar” och följa anvisningarna i avsnittet ”Radera mina personuppgifter”

Om du vill lämna in någon annan invändning till processorn för dina personuppgifter, kan du även lämna in invändningar mot bearbetning genom att skicka e-post till privacy@shutterstock.com

Shutterstock tar sina användares integritetsfrågor på allvar. Om du tror att Shutterstock inte har uppfyllt denna sekretesspolicy när det gäller din personliga information, kan du kontakta Data Protection Officer (dataskyddsansvarige) på Shutterstock, Inc., Empire State Building, 350 Fifth Avenue, 21st Floor, New York, NY 10118, USA. I ditt brev beskriver du så detaljerat som möjligt på vilket sätt du anser att Shutterstocks sekretesspolicy inte har följts. Vi kommer att utreda ditt klagomål omgående. Om du inte får någon bekräftelse på din anmälan eller om din anmälan inte besvarats på ett tillfredsställande sätt bör du kontakta vår amerikanska tredjeparts tvistlösningsleverantör (kostnadsfritt) på https://feedback-form.truste.com/watchdog/request

Om du har några frågor om denna sekretesspolicy, bruket av denna webbsida eller dina förbindelser med denna webbsida, kan du kontakta vår Data Protection Officer (dataskyddsansvarige) på privacy@shutterstock.com.

Shutterstock, Inc.
Att.: Dataansvarig (Data Protection Officer)
privacy@shutterstock.com
350 Fifth Avenue, 21st Floor, New York, NY 10118
Telefon: 1-646-419-4452
https://www.shutterstock.com/sv/help

Med förbehåll för gällande lagstiftning har du även rätt att lämna in ett klagomål till din lokala dataskyddsmyndighet eller Irish Data Protection Commissioner, som är Shutterstocks ledande tillsynsmyndighet i Europeiska unionen. Om du är bosatt inom det Europeiska ekonomiska samarbetsområdet och anser att vi behåller dina personuppgifter inom ramen för GDPR, kan du ställa frågor eller lämna in klagomål till din lokala dataskyddsmyndighet eller vår ledande tillsynsmyndighet:

Irish Data Protection Commissioner
Office of the Data Protection Commissioner
Canal House, Station Road, Portarlington, Co. Laois, R32 AP23, Ireland
Telefon: +353 57 868 4757
Fax: +353 57 868 4757
E-post: info@dataprotection.ie