Patent

Shutterstock har en portfolio full med branschledande, kunddrivna patenterade lösningar.

Den här listan tillhandahålls enligt märkningsbestämmelserna för virtuella patent i 35 U.S.C. § 287(a). Produkter, tjänster eller funktioner finns på sidan Patent Listings.

Patentprocessen är dynamisk och innehållet i den här listan och anknytning mellan produkter och egendomar kan förändras på grund av händelser inklusive, men inte begränsade till: ansökan, utfärdande, licensiering, ändringar i produkt eller funktion, förfallodatum, övergivande eller andra omständigheter.

Den här listans innehåll uppdateras ibland men är kanske inte uppdaterad när du besöker den. Patent kan vara utfärdade i USA och annorstädes utan att finnas på den här listan. Den här listan är ibland inte tillgänglig utan föregående meddelande på grund av underhåll eller oväntat avbrott. Ansträngningar görs för att aktivt underhålla den här sidan. Den här listan kanske inte innehåller allt och andra produkter som inte finns på den här listan kan vara anknuten till en eller flera egendomar i USA eller annorstädes. Frånvaron av någon egendom på den här listan förhindrar inte någon eller alla juridiska rättigheter associerade med egendomen.


Patentnummer i USAFunktion
9,183,215Ecommerce Images
9,582,517Ecommerce Images
9,652,558Ecommerce Images