Följande licens gäller för dina inköp mellan 25 mars 2014 och 30 maj 2015. För att se de senaste användarvillkoren klicka här. För att se vilket licensavtal som gäller dig klicka här.
Den här översättningen till svenska är inte ett juridiskt bindande dokument. Se originalet på engelska. Genom att ladda ner bilder från Shutterstock, samtycker du till att följa villkoren som anges i den engelska versionen av användarvillkoren.
SHUTTERSTOCK, INC.
ANVÄNDARVILLKOR
STANDARDLICENS FÖR EN ANVÄNDARE

Bäste Shutterstock kund:

Följande är ett juridiskt avtal mellan dig, eller arbetsgivare eller annan enhet å vars vägnar du godkänner dessa användningsvillkor ("du" eller "kunden"), och Shutterstock, Inc, ett företag från Delaware med kontor i Shutterstock, Shutterstock, Inc., 350 Fifth Avenue, 21st Floor, New York, NY, 10118 som licensgivare härmed känd som ("Shutterstock"). Shutterstocks försäljningsagent för mottagande av betalningar i brittiska pund (GBP) eller euro är Shutterstock (UK) Limited, ett aktiebolag i England (registrerat företagsnummer 08443009) med registrerad kontorsadress på c/o Bryan Cave, 88 Wood Street, London ECV 7AJ ("Shutterstock UK").

Läs igenom användningsvillkoren noggrant innan du laddar ner några bilder och/eller innehåll ("bild" eller "bilder") på Shutterstock. Genom att ladda ner bilder, går du med på att vara bunden till villkoren i dessa användningsvillkor, Shutterstocks sekretesspolicy och Shutterstocks användningsvillkor för webbplatsen, vars dokument finns häri och som hänvisats till här. Genom att ingå i detta avtal, bekräftar du att landet du angett är detsamma som på din faktureringsadress.

Shutterstock förbehåller sig rätten att ändra i användningsvillkoren närsomhelst, och du samtycker till att vara bunden till sådana förändringar. Om och när ändringar görs i användningsvillkoren, kommer det tillkännages på din login-sida. Läs igenom dem och försäkra dig om att du förstår alla ändringar. Om du inte vill godkänna dessa användningsvillkor som kan ändras då och då, ladda inte ner och använd inte några bilder. Användningsvillkoren som är i kraft när du faktureras, är vad som kontrollerar dina rättigheter och skyldigheter med avseende till bilderna som du har laddat ner under varje faktureringscykel. Om du har valt en produkt med funktionen "Automatisk förnyelse", kommer giltighetsdatumet av varje förnyelse att avgöra vilka användningsvillkor som kontrollerar din bildanvändning. Om funktionen "Automatisk förnyelse" har valts för din produkt, kommer produktens giltighetstid förnyas automatiskt och du kommer att debiteras på summan som finns specificerad i produktbeskrivningen när du gör ditt första köp, såvida du inte avaktiverar "Automatisk förnyelse" innan nästa förnyelse sker.

Om användningen du tänker dig inte är tillåten enligt dessa Tjänstevillkor, läs Shutterstocks Utökade licens som ger vidare användningsrättigheter. Bilder nedladdade som en del av planen Standardlicens får endast användas enligt standardlicensens Tjänstevillkor, oavsett vilka andra produkter du har köpt.

DET HÄR ÄR ENDAST FÖR ENSKILD LICENS. DEN TILLÅTER EN FYSISK PERSON ATT LICENSIERA, LADDA NER OCH ANVÄNDA BILDER. Ditt Shutterstock-användarnamn och lösenord får endast användas av dig. Varje person som vill ha tillgång till Shutterstocks webbplatser måste ha sitt eget användarnamn och lösenord. Vi förbehåller oss rätten att övervaka konton och att införa åtgärder för att förhindra användare från att dela sina inloggningsuppgifter. Anpassade produkter för flera användare finns tillgängliga på Shutterstock. Kontakta Shutterstocks kundtjänst för detaljer eller se Shutterstocks produkter för flera användare.

Såvida det inte uttryckligen anges häri, får du inte direkt eller indirekt använda, kopiera eller återskapa någon bild (helt eller delvis) mer än tvåhundra femtiotusen (250 000) gånger.

Om du bor i EU och avslutar ditt konto inom sju (7) dagar efter betalning till Shutterstock UK, kommer Shutterstock UK att återbetala betalningen som du gjort i samband med ditt avslutande av kontot, förutsatt att du inte har laddat ner några bilder. För att avsluta ditt konto, kontakta support@shutterstock.com.

  DEL I
  BEGRÄNSAD LICENS
 1. Alla bilder på Shutterstock.com och tillhörande Shutterstock webbsidor (gemensamt "Shutterstock Webbplatser") skyddas av amerikanska och internationella upphovsrättslagar och avtal. Shutterstock och/eller de många konstnärer som bidrar med innehåll och/eller bilder till Shutterstock ("fotografer/konstnärer") äger eller kontrollerar alla rättigheter i och för bilderna. Shutterstock och/eller fotograferna/konstnärerna förbehåller alla rättigheter i och för bilderna som inte uttryckligen beviljats dig genom dessa användningsvillkor. Dina rättigheter att använda valfri bild omfattas av användningsvillkoren och villkoras av din betalning till Shutterstock för din användning av dessa bilder. All utebliven betalning till Shutterstock vid förfallodatum, oavsett om det är p.g.a. tillbakadragna checkar eller nekade kreditkort, leder till att ditt konto förfaller. Om ditt konto var aktivt vid nedladdning av bilden, och du inte bröt mot några villkor häri (eller något av villkoren i andra avtal mellan dig och Shutterstock), har du rätten att använda bilden, dock under omfattning av användningsvillkoren. Om ditt konto anses vara förfallet, upphör din rätt att använda alla nedladdade bilder automatiskt, oavsett tidpunkt för nedladdning såvida inte alla betalningar tillsammans med pålagd ränta och Shutterstocks kostnader för insamling, bankavgifter och kreditkortsavgifter mottogs av Shutterstock senast femton (15) dagar från och med det datum som ditt konto stämplades som förfallet.

 2. Shutterstock beviljar dig härmed en personlig, icke-exklusiv, icke-överförbar, global, evig, rätt att använda, modifiera, och att reproducera bilder på följande sätt, med de begränsningar som anges häri och i del II:

  1. På webbplatser;

  2. I tryckta medier, digitala medier, produktens förpackning och programvara, inklusive tidskrifter, tidningar, böcker (inklusive print-on-demand böcker), e-böcker, reklamsäkerheter, brevpapper, visitkort, produktetiketter, CD- och DVD-omslag, applikationer (inklusive mobil "appar"), och val av e-postmarknadsföring, förutsatt att ingen bild återges mer än tvåhundrafemtiotusen (250 000) gånger sammanlagt, och att bilderna inte enkelt kan tas från sådana digitala medier eller programvara;

  3. Införlivad i film, video, multimediapresentationer, eller marknadsföring för utsändning, offentligt uppträdande, eller streaming, förutsatt att den avsedda målgruppen består av mindre än tvåhundrafemtiotusen (250 000) åskådare sammanlagt;

  4. Införlivad i tryck eller digitalt material avsett för offentlig visning, inklusive i bås på mässor, eller i försäljningsmaterial, exklusive så kallad "Utanför hemmet"-reklam, under förutsättning att den tänkta målgruppen består av färre än tvåhundrafemtiotusen (250.000) tittare sammanlagt ;

  5. Endast i dekorativt syfte för eget, icke kommersiellt bruk, inte för återförsäljning, nedladdning eller distribution, eller annan kommersiell användning

  6. Om din önskade typ av användning inte finns angiven ovan, eller om du behöver trycka en bild mer än 250 000 gånger, se vår utökade licens eller kontakta kundtjänst.

 3. I händelse av att du skapar ett härlett arbete som är baserat på eller innehåller en eller flera bilder, ska alla rättigheter till sådana bilder i fortsättningen ägas av Shutterstock eller dess fotografer/kostnärer, med förbehåll för dina rättigheter att använda (en) sådan(a) bild(er) enligt de villkor och begränsningar som anges häri.

 4. Alla andra rättigheter i bilder är uttryckligen reserverade av Shutterstock och dess fotografer/konstnärer.

 5. DEL II
  BEGRÄNSNINGAR

  DU FÅR INTE:

 6. Använda en bild på annat sätt än det som specificerats i DEL I.

 7. Att göra bilder tillgängliga på system med digitala tillgångar, delad hårddisk eller liknande, i syfte att dela eller överföra sådana bilder.

 8. Att återsälja, återdistribuera, ge tillgång till, dela eller överföra någon typ av bild bortsett från det som specifikt anges häri. Att ladda upp någon typ av bild till en webbplats med en upplösning som överstiger skärmupplösningen på den avsedda visningsapparaten kommer att anses vara ett försök till att återdistribuera bilden.

 9. Att visa en bild offentligt: (a) som en fristående fil oavsett digitalt format på internet, eller (b) i alla digitala format utan att ålägga tekniska eller skriftliga förbehåll avsedda för att förhindra användning av sådana bilder av tredje parter, såvida inte bilden finns införlivad i en design med text eller annat innehåll, och är täckt med inbäddad text eller att annat innehåll täcker minst 33 % av av bildens storlek. Ingen annan person får använda bilder som du har licensierat såvida det inte tillstånd uttryckligen ges i detta avtal.

 10. Producera eller på annat sätt skapa för återförsäljning eller distribution, tryckta reproduktioner av bilder som tapet eller väggkonst, på anslagstavlor eller på duk, papper, plast eller något annat material, såvida inte sådan kopiering uttryckligen tillåts i DEL 1.

 11. Använda eller visa bilder på webbplatser eller i samband med någon tjänst avsedd att sälja eller främja försäljning av kundanpassade on demand-produkter av olika slag, genom att använda eller införliva bilder, inklusive, och endast som exempel, vykort, muggar, T-shirts, affischer, gicléetryck, bakgrundsbilder, konstverk och andra saker.

 12. Använda en bild tillsammans med ett pornografiskt, kränkande eller på annat sätt olagligt eller omoraliskt innehåll.

 13. Använda en bild på ett sådant sätt att det inkräktar på tredje parts varumärke eller andra immateriella rättigheter, eller skulle ge upphov till en fordran för vilseledande reklam eller illojal konkurrens.

 14. Använda en bild på ett sätt som visar en person däri på något sätt som en förnuftig person kan anse vara stötande - detta inkluderar men är inte begränsat till användning av bilder: a) i pornografi, "vuxenfilmer" och dylikt; b) i annonser för tobaksprodukter; c) i annonser eller reklam för klubbar med vuxenunderhållning eller liknande platser, eller för eskort, dejting eller liknande tjänster; d) i samband med politiskt stöd; e) i annonser eller reklam för läkemedel, hälsovård, örter eller medicinska produkter och tjänster, inklusive men inte begränsat till kosttillskott, kost för matsmältning, örttillskott, hygienprodukter eller preventivmedel; och f) användningssätt som är nedsättande eller med olagligt, stötande eller omoraliskt innehåll. Du får inte använda en bild som liknar en person om den antyder att modellen ägnar sig åt omoraliska eller olagliga aktiviteter eller lider av fysisk eller mental svaghet eller sjukdom. Shutterstock erbjuder licenser som tillåter bildanvändning för vissa "känsliga" ämnen som inte tillåts under standardlicensen. Kontakta Shutterstocks kundtjänst för mer information.

 15. Använda bilder på en social mediaplattform eller annan tredje parts webbplats som hävdar rättigheter över bilden i motsats till dessa användningsvillkor som ett resultat av sådan användning. På Shutterstocks begäran ska du med omedelbar verkan ta bort bilder från sådana plattformer eller webbplatser. Om du behöver använda bilder på det viset kontakta Shutterstocks kundtjänst.

 16. Använda Shutterstocks bilder på ett sätt som konkurrerar med Shutterstocks verksamhet. Detta inkluderar, i belysande syfte och inte som en begränsning, att visa bilder i alla format (inklusive miniatyrer) för nedladdning på en webbplats, erbjuda Shutterstock-bilder för försäljning eller inkludera Shutterstock-bilder i en mall oavsett sort, inklusive mallar för webbplatser, dokumentmallar, projekt eller distribution och/eller försäljning till tredje part.

 17. Använda bilder som grund för någon enskild eller samling av fysiska eller digitala varor eller reklamartiklar som du erbjuder till försäljning, inklusive skapandet av en digital eller tryckt gratulationskortskollektion baserad på Shutterstock-bilder.

 18. Använd en bild märkt "Endast för redaktionell användning" för kommersiella syften.

 19. Använda bilder (helt eller delvis) som firmamärke, varumärke, logotyp eller annan ursprungsuppgift, eller som del därav, eller på annat sätt bekräfta eller antyda godkännande av varor och/eller tjänster.

 20. Felaktigt representera, uttryckligen eller rimligen underförstått, att någon bild skapades av dig eller en annan person än upphovsrättsinnehavare av den bilden.

 21. Stockpile eller andra affärsnedladdade bilder som inte används inom tolv (12) månader av första nedladdningsdatum för bilden. Om du inte har använt bilden inom tolv (12) månader från det första nedladdningsdatum för bilden, förlorar du alla rättigheter till att använda den bilden.

 22. Använda automatiska program, applets, bots eller liknande för att komma åt Shutterstocks webbplatser eller all typ av innehåll därpå oavsett syfte, inklusive, som exempel enbart, hämta bilder, indexering eller cachning av innehållet på Shutterstocks webbplatser.

 23. DEL III
  ÖVRIGT
 24. Shutterstock har ingen skyldighet att utföra återbetalningar oavsett omständigheter såvida det inte krävs enligt lag. I den händelse att Shutterstock fastställer att du har rätt till en återbetalning av hela eller delar av dina betalda avgifter, ska sådan återbetalning endast göras till det kreditkortskonto som ursprungligen användes av dig för att betala ditt köp eller produkt. Om ditt köp har betalats med check, kommer din återbetalning att göras med check.

 25. "Icke överförbar" så som det används häri betyder att såvida det inte anges i dessa användarvillkor, får du inte sälja, hyra ut, ladda, ge, vidarelicensiera, eller på annat sätt överföra bilder eller rätten att använda bilderna till någon. Du kan överföra bilder till tredje part för att den tredje parten ska kunna trycka och/eller tillverka dina varor med bilderna i enlighet med villkoren häri. Arbetet du producerar med bilden får dessutom bara användas för eget bruk, av din omedelbara chef, klient eller kund, som måste vara slutanvändaren av din produkt. Du samtycker till att ta alla kommersiellt rimliga steg för att förhindra tredje part från att duplicera dina bilder. Om du känner till obehörig kopiering av Shutterstock-bilder, underrätta oss via e-post på <a class="license-link" href="mailto:support@shutterstock.com">support@shutterstock.com</a>.

 26. Om du planerar att använda eller använder bilder som del i ett arbete för en klient eller kund måste du föra korrekt och detaljerad förteckning av användandet av varje bild. Dessa förteckningar måste innehålla namnet på klienten eller kunden, Shutterstocks bildnummer, samt datumet eller datumen då bilderna användes. Du ska skicka in kopior på sådana uppgifter till Shutterstock på Shutterstocks begäran.

 27. . Kunden samtycker till att gottgöra och hålla Shutterstock, och dess styrelseledamöter, anställda, aktieägare, direktörer, chefer, medlemmar och leverantörer skadeslösa för skador eller ansvar av något slag som härrör från all användning av innehåll utom den användning som uttryckligen tillåts i användningsvillkoren. Kunden samtycker också till att gottgöra Shutterstock för alla kostnader och utgifter som Shutterstock ådrar sig i händelse av att kunden bryter mot något av villkoren i avtalet eller något annat avtal med Shutterstock.

 28. Garantier och representationer

  1. Shutterstock garanterar och framhåller att:

   1. Oförändrade bilder nedladdade och använda i full överensstämmelse med dessa villkor och tillämplig lag, kommer inte att inkräkta på upphovsrätt, varumärke eller annan immateriell rättighet, och inte heller kommer sådana oförändrade bilder bryta mot tredje parts rätt till privatliv eller offentlighet;

   2. Oförändrade bilder ska inte och kommer inte att: (i) bryta mot amerikansk lag, författning, förordning eller föreskrift;

   3. Obearbetade bilder är inte och kommer inte att vara nedsättande, ärekränkande, pornografiska eller obscena.

  2. Medan Shutterstock gör kommersiellt rimliga åtgärder för att säkerställa riktigheten i bildens nyckelord och beskrivningar, samt integriteten i Shutterstocks redaktionella bilder, ger Shutterstock inga garantier och/eller utfästelser om sådana sökord, bildbeskrivningar eller bilder avsedda för "endast redaktionellt bruk".

  3. SHUTTERSTOCK GÖR VARKEN REPRESENTATIONER ELLER GARANTIER SOM INTE UTTRYCKLIGEN STÅR I DENNA PARAGRAF.

 29. I enlighet med villkoren härav, och förutsatt att du inte har brutit mot villkoren i detta eller något annat avtal med Shutterstock ska Shutterstock försvara, skydda och hålla dig skadeslös upp till ansvarsgränserna (som definieras nedan). Sådan ersättning ska endast tillämpas på ersättningskrav direkt hänförbara till Shutterstocks brott mot de föregående garantierna och utfästelserna, tillsammans med utgifter (inklusive rimliga advokatkostnader) som uppkommer på grund av eller i direkt anslutning till en faktisk eller hotande rättegång, anspråk, eller rättsligt förfarande som hävdar att innehavet, distributionen eller användningen av bilderna som laddats ner och använts av dig i enlighet med dessa villkor bryter Shutterstocks garantier häri. Den här ersättningen villkoras av att du meddelar Shutterstock, i skrift, om alla anspråk eller hot om anspråk, inte senare än fem (5) arbetsdagar från det datum som du vet eller rimligen borde veta om anspråket eller hotet om anspråk. Sådana meddelanden måste innehålla alla detaljer om anspråket som du vet om (d.v.s. Shutterstocks bildnummer, en kopia av bilden som använts, namn- och kontaktinformation för personen och/eller enheten som gör anspråket, karaktär och datum för det påstådda anspråket, kopior av all korrespondens mottagen och/eller skickad i samband med anspråket). Meddelandet måste e-postas eller faxas till Shutterstock till <a class="license-link" href="mailto:counsel@shutterstock.com">counsel@shutterstock.com</a> eller 1-646-786-4782 med en hårdkopia till Shutterstock, Shutterstock, Shutterstock, Inc., 350 Fifth Avenue, 21st Floor, New York, NY, 10118, Attention: General Counsel, via rekommenderad försändelse, mottagningskvitto krävs, eller expressbud, mottagarens underteckning krävs. Shutterstock har rätt att anta hanteringen, regleringen eller försvaret av den fordran eller den tvist som denna ersättning omfattar. Du samtycker till att samarbeta med Shutterstock i försvaret av alla typer av anspråk och har rätten att deltaga i alla rättsliga förfaranden på din egen bekostnad. Shutterstock ska inte hållas ansvarig för avgifter och/eller andra kostnader som skedde innan mottagandet av det fullständiga meddelandet av anspråket som anges häri.

 30. Oaktat allt som strider mot det som står häri, är inte Shutterstock ansvariga för eventuella skador, kostnader eller förluster som uppstår till följd av ändringar som gjorts på bilderna eller det sammanhang där bilder används av dig.

 31. Shutterstocks totala, maximala och sammanlagda skyldighet och ansvar till en kund, för alla krav, ska begränsas till tiotusen amerikanska dollar - 10 000 USD ("Ansvarsbegränsning").

 32. Alla rättsliga åtgärder eller förfaranden rörande giltigheten, tolkningen och genomförandet av användningsvillkoren, frågor som uppkommer av eller i samband med användningsvillkoren eller dess framställning, utförande eller brott, eller relaterade frågor ska föras uteslutande i domstol i staten New York i länet New York, eller i Förenta staterna för det sydliga området av New York, och alla parter samtycker till dessa domstolars exklusiva behörighet, och de avstår från alla typer av invändningar mot lämplighet eller bekvämlighet på sådana platser. Förenta nationernas konvention angående avtal om internationella köp av varor gäller inte för eller påverkar inte på annat sätt dessa användningsvillkor. Giltigheten, tolkningen och genomförandet av användningsvillkoren, frågor som uppkommer av eller i samband med dessa användningsvillkor eller dess framställning, utförande eller brott, och därtill hörande frågor ska regleras av de interna lagarna i staten New York (utan hänvisning till lagval). Du godkänner att delgivning i alla åtgärder, kontroverser och tvister som uppkommer av eller i samband med användningsvillkoren får ske genom att skicka en kopia av registrerade eller rekommenderade brev (eller i huvudsak all likartad form av brev), porto betalt, till den andra parten, dock skall inget i detta påverka rätten att utföra delgivning på något annat sätt än det som är tillåtet enligt lag.

 33. Dessa användningsvillkor ska inte vara emot eller i förmån för någon utav parterna, utan i enlighet med den verkliga innebörden av språket härav. Ogiltighet eller avsaknaden av någon del av dessa användningsvillkor ska inte påverka giltigheten eller verkställbarheten av återstoden härav.

 34. Om du går med på användningsvillkoren å din arbetsgivares eller annan enhets vägnar, garanterar du att du har full rätt och auktoriteten att göra det. Skulle du inte ha sådan befogenhet, samtycker du till att hållas personligt ansvarig inför Shutterstock för alla brott mot villkoren i användningsvillkoren.

 35. Antalet bildnedladdningar som finns tillgängligt för dig avgörs av produkterna du köper. En dag definieras som en tjugofyra (24) timmar lång period som börjar när du köper din produkt. En månad definieras som trettio (30) på varandra följande dagar som börjar och inkluderar datumet då du köpte din produkt.

 36. Tillskrivningar och upphovsrättsmeddelanden för redaktionellt bruk av bilder

  1. Du skall länka tillbaka till www.shutterstock.com (när så är tillämpligt); eller ge erkännande till fotografen/konstnären som bidragit med bilder och till Shutterstock i samband med redaktionell användning av en bild. Sådant erkännande skall i huvudsak ha följande form: "Namn på konstnär/Shutterstock.com"

  2. I händelse av att en bild används i samband med en film, TV-sändning, dokumentär eller annat audiovisuellt eller multimediaprojekt, kommer du att göra rimliga kommersiella ansträngningar för att ge tillskrivning till bidragsgivaren och till Shutterstock enligt ovan.

  3. Oavsiktligt utelämnande av den förenämnda tillskrivningen anses inte vara ett brott mot villkoren som anges häri, förutsatt att kunden rättar till sitt fel efter att ha fått en avisering från Shutterstock via e-post.

I HÄNDELSE AV ATT DU BRYTER MOT NÅGOT AV VILLKOREN I AVTALET ELLER NÅGOT ANNAT AVTAL MED SHUTTERSTOCK, HAR SHUTTERSTOCK RÄTT ATT SÄGA UPP DITT KONTO UTAN FÖRVARNING. SÅDAN UPPSÄGNING SKALL VARA ETT KOMPLEMENT TILL SHUTTERSTOCKS ÖVRIGA RÄTTIGHETER ENLIGT LAGLIGA OCH/ELLER RÄTTMÄTIGA KRAV. SHUTTERSTOCK HAR INGEN SKYLDIGHET ATT ÅTERBETALA NÅGRA AVGIFTER SOM BETALATS AV DIG I DEN HÄNDELSE ATT DITT KONTO UPPHÖR PÅ GRUND AV BROTT ELLER ÖVERTRÄDELSER.

SHUTTERSTOCK GÖR INGA UTFÄSTELSER ELLER GARANTIER ÖVERHUVUDTAGET, ÄN DET SOM UTTRYCKLIGEN STÅR I PARAGRAF 26 HÄRI, OM LAGLIGHETEN ELLER GILTIGHETEN I DIN ANVÄNDNING AV BILDER ELLER I RELEASEN SOM ASSOCIERAS MED EN BILD. BILDEN(ERNA) OCH ALL TYP AV LAGRINGSMEDIA OCH MEDFÖLJANDE MATERIAL (OM TILLÄMPLIGT) TILLHANDAHÅLLS "SOM DET ÄR" UTAN NÅGRA SOM HELST GARANTIER, VARKEN UTTRYCKLIGA ELLER UNDERFÖRSTÅDDA, INKLUSIVE MEN INTE BEGRÄNSAT TILL, GARANTIER FÖR INTRÅNG, FÖR SÄLJBARHET ELLER LÄMPLIGHET FÖR ETT VISST ÄNDAMÅL.

SHUTTERSTOCK GER INGA RÄTTIGHETER OCH LÄMNAR INGA UTFÄSTELSER ELLER GARANTIER AVSEENDE ANVÄNDNING AV NAMN, VARUMÄRKEN, LOGOTYPER, SERVICEMÄRKEN, UPPHOVSRÄTTSSKYDDAD DESIGN ELLER KONSTVERK ELLER ARKITEKTUR SOM AVBILDAS I NÅGON BILD. DET ÄR PÅ DITT ANSVAR ATT SÄKERSTÄLLA ALLA NÖDVÄNDIGA RÄTTIGHETER, MEDGIVANDEN ELLER TILLSTÅND SOM KAN KRÄVAS FÖR DIN ANVÄNDNING AV BILDERNA SOM ERHÅLLS. FOTOGRAFER/KONSTNÄRER PÅ SHUTTERSTOCK LADDAR UPP BILDER TILL SHUTTERSTOCKS WEBBPLATS OCH FÖRSÄKRAR ATT DE HAR ALLA RÄTTIGHETER SOM KRÄVS FÖR ATT GÖRA DET OCH GÖR DET MÖJLIGT FÖR SHUTTERSTOCK ATT BEVILJA DE RÄTTIGHETER DE GER I DETTA AVTAL.

SHUTTERSTOCK GER INGA GARANTIER OM ATT BILDERNA, SHUTTERSTOCKS WEBBPLATS ELLER ANDRA MATERIAL, KOMMER MÖTA DINA KRAV ELLER ATT ANVÄNDNINGEN SKER OAVBRUTET ELLER FELFRITT. RISKEN ANGÅENDE KVALITET, PRESTANDA OCH ANVÄNDNING AV BILDER LIGGER HELT PÅ DIG.

DU FÖRSTÅR ATT DU BORDE SÖKA RÅD HOS PROFESSIONELLA INNAN DU ANVÄNDER BILDERNA PÅ ELLER I SAMBAND MED NÅGRA SOM HELST VAROR ELLER TJÄNSTER ELLER I ANNAN TYP AV KOMMERSIELLT ÄNDAMÅL.

BORTSETT FRÅN DET SOM SPECIFIKT ANGES I PARAGRAF 27 HÄRAV, SKA SHUTTERSTOCKS SAMMANLAGDA ANSVAR, UNDER INGA OMSTÄNDIGHETER, GENTEMOT DIG, ELLER NÅGON TREDJE PART SOM GENOM DIG, TILL FÖLJD AV ELLER I SAMBAND MED DIN ANVÄNDNING ELLER OFÖRMÅGA ATT ANVÄNDA SHUTTERSTOCKS HEMSIDOR OCH/ELLER BILDER SOM FINNS DÄRPÅ (OAVSETT OM DET FINNS PÅ KONTRAKT ELLER ANNAT) ÖVERSKRIDA DET BELOPP SOM SHUTTERSTOCK ERHÅLLIT AV DIG FÖR DIN ANVÄNDNING AV TILLÄMPLIG(A) BILD(ER).

VARKEN SHUTTERSTOCK ELLER NÅGON AV DESS TJÄNSTEMÄN, ANSTÄLLDA CHEFER, MEDLEMMAR, AKTIEÄGARE, STYRELSELEDAMÖTER ELLER LEVERANTÖRER, KAN HÅLLAS ANSVARIG FÖR DIG ELLER ANNAN PERSON ELLER ANNAN ENHET I FALL AV ALLMÄN, STRAFFBAR, SPECIELLA, INDIREKTA, FÖLJD- ELLER TILLFÄLLIGA SKADOR, KOSTNADER ELLER FÖRLUSTER SOM UPPSTÅR VID DIN ANVÄNDNING AV SHUTTERSTOCKS BILDER, ÄVEN VID ÖVERTRÄDELSE AV DETTA AVTAL FRÅN SHUTTERSTOCKS SIDA ELLER ANNAT SÅVIDA DET INTE UTTRYCKLIGEN ANGES HÄRI. DETTA GÄLLER ÄVEN OM SHUTTERSTOCK VARNATS OM RISKERNA FÖR SÅDANA SKADOR, KOSTNADER ELLER FÖRLUSTER. UNDER INGA OMSTÄNDIGHETER SKA SHUTTERSTOCKS SAMMANLAGDA ANSVAR GENTEMOT DIG, ELLER NÅGON TREDJE PART SOM GENOM DIG, TILL FÖLJD AV ELLER I SAMBAND MED DIN ANVÄNDNING ELLER OFÖRMÅGA ATT ANVÄNDA SHUTTERSTOCKS WEBBPLATSER OCH/ELLER BILDER SOM FINNS DÄRPÅ (OAVSETT OM DET FINNS PÅ KONTRAKT ELLER ANNAT) ÖVERSKRIDA ANSVARSBEGRÄNSNINGEN.

I HÄNDELSE AV ATT DU ANGER FALSK KREDITKORTSINFORMATION FÖR ATT ÖPPNA ETT KONTO ELLER PÅ ANNAT SÄTT KOPPLAS TILL BROTTSLIG AKTIVITET SOM PÅVERKAR SHUTTERSTOCK, KOMMER SHUTTERSTOCK ATT GÖRA EN ANMÄLAN HOS www.ic3.govSOM ÄR INTERNET CRIME COMPLAINT CENTER (CENTRUM FÖR ANMÄLAN ANGÅENDE INTERNETBROTT), DET ÄR ETT SAMARBETE MELLAN FEDERALA UTREDNINGSBYRÅN (FBI) OCH NATIONELLA CENTRUMET FÖR EKONOMISK BROTTSLIGHET (NATIONAL WHITE COLLAR CRIME CENTER).

Trädde i kraft den 25 mars 2014