Shutterstocks licensavtal

Tjänstevillkor

De aktuella tjänstevillkoren finns nedan. Klicka här för att visa de tidigare versionerna av tjänstevillkoren.

Denna svenska text är en översättning av ett dokument vars ursprungliga språk är engelska och utgör inte ett juridiskt dokument. Läs den ursprungliga texten på engelska. Genom att ladda ned bilder från Shutterstocks webbplats samtycker du till att vara bunden av de villkor som beskrivs i den engelska versionen av tjänstevillkoren.

Bästa Shutterstock-kund:

Följande tjänstevillkor är ett rättsligt avtal mellan dig och arbetsgivaren eller en annan entitet för vars räkning du ingår det här avtalet (“du” eller “Kunden”) och Shutterstock (termen definieras i del IV avsnitt 24 nedan) och föreskriver rättigheter och skyldigheter med avseende på innehåll som licensierats av dig.

Läs igenom dessa tjänstevillkor när du köper innehållslicenser. Shutterstock förbehåller sig rätten att när som helst och efter eget gottfinnande ändra tjänstevillkoren. Innan sådana ändringar träder i kraft försöker Shutterstock att meddela dig om sådana ändringar. Ett sådant meddelande kan skickas till den registrerade e-postadressen, presenteras med ett meddelande på den här sidan, på inloggningssidan och/eller på annat sätt. Ändringar i dessa tjänstevillkor gäller endast för framtida köp (inklusive eventuella automatiska förnyelser). Genom att licensiera innehåll efter sådana ändringar godkänner du de ändrade tjänstevillkoren.

DET HÄR ÄR EN LICENS FÖR ENDAST EN FYSISK PERSON SOM FÅR LICENSIERA, LADDA NED OCH ANVÄNDA INNEHÅLL. SÅVIDA DU INTE UPPGRADERAR TILL EN TEAMPRENUMERATION ELLER TILL ETT PREMIER-PLATTFORMKONTO FÅR INGA ANDRA PERSONER (INKLUSIVE ANSTÄLLDA, MEDARBETARE ELLER OBEROENDE UNDERLEVERANTÖRER) ÅTKOMST TILL DITT KONTO ELLER TILL INNEHÅLL LICENSIERAT GENOM DITT KONTO.

OM DU HAR KÖPT EN TEAMPRENUMERATION ÄR RÄTTEN ATT LICENSIERA, LADDA NED OCH ANVÄNDA INNEHÅLL BEGRÄNSAD TILL DET ANTAL ANVÄNDARE SOM ÄR TILLÅTNA ATT ANVÄNDA TEAMPRENUMERATIONEN. SHUTTERSTOCKS PREMIER-PLATTFORM GER BLAND ANNAT ÅTKOMST OCH ANVÄNDNINGSRÄTTIGHETER FÖR ETT OBEGRÄNSAT ANTAL ANVÄNDARE.

Om du behöver åtkomst och användningsrättigheter för fler än en fysisk person, kontakta kundservice (telefon: inom USA: +1 866 663 3954, utanför USA: +1 646 419 4452, e-post: Kundtjänst eller vårt Premier-team). För tydlighetens skull: om en användare agerar som anställd anses arbetsgivaren vara licenstagare enligt licensens syfte.

 • Innehåll innebär allt innehåll som finns tillgängligt för licensiering på Shutterstocks webbplats, inklusive bilder, videor, redaktionellt och musik (enligt definition nedan.)

 • Videor betyder alla rörliga bilder, animeringar, filmer, videor eller andra bild-/ljudframställningar, videoelement, element av visuella effekter, mallar, grafikpaket och projekt för rörlig design exklusive stillbilder, oavsett inspelningsformat.

 • Bild(er) innebär stillbilder, vektorer, teckningar, grafik och liknande.

 • Musik innebär alla musikkompositioner, masterinspelningar och andra inspelningar som innehåller ljud eller ljudserier, oavsett format, idag kända eller senare utvecklade.

 • Redaktionellt betyder stillbilder och videor som visas under fliken/avsnittet Redaktionellt.

 • Visuellt innehåll är samlingsnamnet för Redaktionellt, Bilder och Videor.

DEL I – LICENSER FÖR VISUELLT INNEHÅLL

 1. Shutterstock överlåter en icke-exklusiv, icke-överförbar rätt att använda, modifiera (förutom det som uttryckligen förbjuds nedan) och reproducera visuellt innehåll över hela världen, för all framtid, enligt vad som uttryckligen tillåts i den tillämpliga licensen och med förbehåll för de begränsningar som anges häri:
  1. BILDLICENSER

   1. En STANDARDLICENS FÖR BILDER ger dig rätten att använda bilder:

    1. Som en digital reproduktion, även på webbplatser, i onlineannonsering, i sociala medier, i mobil annonsering, ”mobilappar", mjukvara, e-kort, e-publikationer (e-böcker, e-tidskrifter, bloggar osv.), marknadsföring via e-post och i onlinemedier (inklusive videodelningstjänster som YouTube, Dailymotion, Vimeo osv, med förbehåll för de budgetbegränsningar som anges i avsnitt I.a.i.4 nedan);

    2. Tryckt i fysisk form som en del av produktens förpackning och märkning, brev och visitkort, reklam på försäljningsstället, cd- och dvd-omslag, eller i reklam och text för materiella medier, inklusive tidskrifter, tidningar, och böcker förutsatt att ingen bild återges mer än 500 000 gånger sammanlagt;

    3. Som en del av en "Out-of-Home"-reklamkampanj, inklusive utomhusreklam, gatumöbler osv., förutsatt att den tänkta målgruppen för en sådan kampanj är mindre än 500 000 tryck.

    4. Upptagna i film, video, tv-serier, reklam eller annan audiovisuell produktion för distribution i alla i dag kända medier eller som utformas hädanefter utan hänsyn till publikstorlek ,förutsatt att budgeten för en sådan produktion inte överstiger 10 000 USD;

    5. För eget, icke-kommersiellt bruk (ej för återförsäljning, nedladdning, distribuering eller annat kommersiellt bruk av något slag)

   2. EN UTÖKAD BILDLICENS ger rätt att använda bilder (rättigheter utöver punkt 1–5 ovan och som är exklusiva för Utökade bildlicenser):

    1. På alla sätt som en standardbildlicens tillåter, utan begränsning av antalet reproduktioner, tryck eller budget;

    2. Upptagna i varor som är avsedda för försäljning eller distribution i reklamsyfte (sammantaget "Varor") bland annat textil, konstverk, magneter, väggkonst, kalendrar, leksaker, kontorsmaterial, gratulationskort och annan fysisk reproduktion för återförsäljning eller distribution, förutsatt att sådana varor innehåller kreativt och funktionellt material bortsett från bild(erna).

    3. I väggkonst (och utan att kräva ytterligare kreativa eller funktionella beståndsdelar) för dekorativt bruk i ett kommersiellt område som ägs av dig eller din kund, och inte är till salu.

    4. Upptagna som beståndsdelar i digitala mallar för försäljning eller distribution.

   3. Kontakta kundtjänst om standardlicensen eller den utökade licensen inte ger dig de rättigheter som du behöver. (Telefon: inom USA: +1 866 663 3954, utanför USA: +1 646 419 4452, e-post: Kundtjänst)

  2. VIDEOLICENSER

   1. EN LICENS FÖR VIDEOANVÄNDNING ger dig rätt att använda videor:

    1. i en multimedieproduktion som visas eller distribueras på webben, i sociala medier med så kallade appar eller som sprids på annat sätt i enlighet härmed (se restriktioner för distributionsbegränsningar), förutsatt att publiken för sådan produktion inte överskrider 500 000 personer;

    2. i anslutning till en direktsänd föreställning, förutsatt att publiken för att sådana föreställningar inte överskrider 500 000 personer;

    3. på webbplatser.

   2. Kontakta kundtjänst om licensen för videoanvändning inte ger dig de rättigheter som du behöver. (Telefon: inom USA: +1 866 663 3954, utanför USA: +1 646 419 4452, e-post: Kundtjänst)

   3. EN LICENS FÖR FÖRHANDSGRANSKNING AV VIDEOR ger dig rätten att använda vattenmärkta videor i låg upplösning som förhandsgranskning ("förhandsgranskningsvideor") endast som test, förhandsgranskning eller som första utkast. Med licens för förhandsgranskningsvideor får du inte visa eller distribuera videor till allmänheten eller använda dem i slutprodukter. Förhandsgranskningsvideon får redigeras, men Shutterstocks vattenstämpel får inte tas bort eller ändras. Videor för förhandsgranskning är tillgängliga under licensen för videoanvändning vid den tidpunkt då de laddas ner som videor för förhandsgranskning, men Shutterstock utfäster inga garantier och har ingen skyldighet att säkerställa att videor för förhandsgranskning är tillgängliga för licensiering vid ett senare tillfälle.

  3. REDAKTIONELL LICENS

   1. EN REDAKTIONELL LICENS ger dig rätt till en engångsanvändning av ett enskilt objekt från redaktionellt innehåll och denna användning kan distribueras i hela världen, för all framtid.

   2. En ”engångsanvändning” i enlighet med denna licens ger rätt att använda redaktionellt innehåll i en enskild kontext (t.ex. en nyhetsartikel, ett blogginlägg, en sida i en publikation) en enda gång givet att du har rätt att distribuera den användningen i kontext i obegränsade medier och distributionskanaler. Exempelvis kan redaktionellt innehåll användas för att illustrera en tryckt artikel, kanske återanvändas i en blogg, i sociala medier osv. så länge det är i kontexten av den ursprungliga tryckta artikeln. All användning som inte är i kontexten av den ursprungliga tryckta artikeln kräver ytterligare en licens.

   3. En ”redaktionell användning” i enlighet med denna licens ska vara en användning i beskrivande syfte i en kontext av nyhetsvärde eller av mänskligt intresse och som uttryckligen utesluter kommersiell användning såsom reklam eller marknadsföring.

   4. All användning av redaktionellt innehåll med denna licens regleras även av de uttryckliga begränsningar som beskrivs i Del I, avsnitt 4 (som förbjuder all användning som distribueras via sändning/kabel/OTT eller på publikationsomslag och i tryckta upplagor som överstiger 500 000), såväl som eventuella särskilda begränsningar (t.ex. geografiska eller branschspecifika användningsbegränsningar) indikerade på bildens informationssida och/eller inkluderade i metadata bifogade till ett objekt med redaktionellt innehåll.

   5. Allt redaktionellt innehåll ska anses vara Endast för redaktionell användning enligt dessa villkor.

   6. Inte allt redaktionellt innehåll är tillgängligt att licensiera från Shutterstocks webbplats och kanske inte heller är tillgängligt från alla prenumerationer. Du förstår att redaktionellt innehåll som är tillgängligt för licensiering kan ändras när som helst och att du inte har rätt att licensiera ett visst objekt i det redaktionella innehållet. Kontakta kundtjänst om du vill licensiera redaktionellt innehåll som inte är tillgängligt för licenser från webbplatsen. (Telefon: inom USA: +1 866 663 3954, utanför USA: +1 646 419 4452, e-post: Kundtjänst)

 2. BEGRÄNSNINGAR FÖR ANVÄNDNING AV VISUELLT INNEHÅLL

  DU FÅR INTE:

  1. Använda visuellt innehåll på annat sätt än som uttryckligen ges av licensen som du har köpt med avseende på sådant visuellt innehåll.

  2. Skildra en person som avbildas i visuellt innehåll (en "modell") på ett sätt som en omdömesgill person skulle finna stötande, ibland annat att visa en modell: a) i samband med pornografi, "vuxenfilm", vuxna nöjesställen, eskorttjänster, dejtingtjänster eller liknande; b) i samband med reklam och marknadsföring av tobaksprodukter; c) i ett politiskt sammanhang som främjar, marknadsför eller visar stöd för något parti, någon kandidat eller förtroendevald eller i samband med någon som helst politisk policy eller åsikt; d) som lider av, eller tar medicin för en fysisk eller psykisk sjukdom; eller e) som deltar i omoraliska eller brottsliga aktiviteter.

  3. Att använda något visuellt innehåll i ett pornografiskt, nedsättande eller vilseledande sammanhang eller på ett sätt som kan anses vara kränkande, obscent eller olagligt.

  4. Ändra visuellt innehåll avsett för endast redaktionellt bruk på ett sätt som ändrar sammanhanget för det som återges.

  5. Använda visuellt innehåll som är märkt med Endast för redaktionell användning (bland annat redaktionellt innehåll) i kommersiella syften, till exempel för referens, i reklam, marknadsföring och andra icke redaktionella kontexter.

  6. Att återsälja, återdistribuera, ge tillgång till, dela eller överföra någon typ av visuellt innehåll bortsett från det som specifikt anges häri. Som ett exempel och inte som en begränsning, förbjuder föregående visning av innehåll som, eller som en del av, ett ”galleri” med innehåll bland vilket tredje parter kan söka och välja från.

  7. Använda visuellt innehåll på ett sådant sätt att det inkräktar på tredje parts varumärke eller andra immateriella rättigheter, eller skulle ge upphov till en fordran för vilseledande reklam eller illojal konkurrens.

  8. Använda visuellt innehåll (helt eller delvis) som ett firmamärke, varumärke, logotyp eller annan ursprungsbeteckning.

  9. Felaktigt framhålla, uttryckligen eller rimligen underförstått, att visuellt innehåll har skapats av dig eller en annan person än upphovsrättsinnehavare av det visuella innehållet.

 3. SPECIFIKA BEGRÄNSNINGAR FÖR VIDEO
  1. Använda video i en multimedieproduktion distribuerad i etern, på kabel-tv, i OTT-videotjänster (t.ex. Netflix, Hulu, Amazon) eller på teatrar.

  2. Använda "stillbilder" från videor förutom i samband med marknadsföring inom kontext, och marknadsföring för härlett arbete som införlivade videor.

 4. SPECIFIKA BEGRÄNSNINGAR FÖR REDAKTIONELLT
  1. Använda redaktionellt innehåll i en multimedieproduktion distribuerad i etern, på kabel-tv, i OTT-videotjänster (t.ex. Netflix, Hulu, Amazon) eller på teatrar, eller i relaterat marknadsföringsmaterial.

  2. Använda redaktionellt innehåll på ett publikationsomslag, en jacka eller annan paketering som rör underliggande användning.

  3. Använda redaktionellt innehåll i en publikation med en upplaga som överskrider 500 000 exemplar.

 5. TILLSKRIVNING OCH UPPHOVSRÄTTSMEDDELANDEN
  1. Användningen av bilder och videor i samband med nyhetsrapportering, referat, publicering eller annat "redaktionellt" sammanhang ska åtföljas av en intilliggande tillskrivning till Shutterstocks konstnär och Shutterstock i huvudsak följande form:

   ”Namn på konstnär/Shutterstock.com"

  2. Redaktionell tillskrivning ska ha följande form:

   ”Namn på konstnär/byrå/Shutterstock"

  3. Om och när det är kommersiellt rimligt ska användningen av bilder eller videor i Varor eller i audiovisuell produktion åtföljas av en tillskrivning till Shutterstock i huvudsakligen följande form:

   ”Bilder eller videor (enligt vad som är tillämpligt), används under licens från Shutterstock.com"

  4. Tillskrivningar krävs inte i samband med annan användning av videor eller bilder såvida inte annat stockinnehåll får tillskrivning i samband med samma användning. För tydlighetens skull: tillskrivning krävs alltid för redaktionellt innehåll.

  5. I samtliga fall ska tillskrivningen vara av en sådan storlek, färg och så framskjutande att den är tydlig och lättläst för blotta ögat.

DEL II – MUSIKLICENSER

 1. ”Produktion” innebär alla versioner av ett enskilt audio-visuellt projekt eller alla versioner av ett enskilt ljudprojekt i vilket musik synkroniseras till berättande i samband med ett podcast-avsnitt, radiodokumentär, radioreklam eller annan liknande ljudproduktion.
 2. MUSIKLICENSER

  Shutterstock tilldelar dig en icke-exklusiv, icke överförbar rätt att synkronisera Musik i en produktion som får distribueras i hela världen, för alltid, enligt den licens du köper (bland de två licenstyper som anges nedan) och med de begränsningar som anges i del II, avsnitt 3 häri:

  1. STANDARDMUSIKLICENS: En Standardmusiklicens ger dig en icke-exklusiv rätt att synkronisera Musik i en Produktion (och i tillhörande trailrar och reklamkampanjer), som distribueras på webbaserade plattformar eller använda den i icke webbaserade ”branschsammanhang”, vilket inbegriper mässor, konferenser, företagsevenemang, intern företagsanvändning och försäljningspunkter.

  2. UTÖKAD MUSIKLICENS: En Utökad musiklicens ger dig en icke-exklusiv rätt att synkronisera Musik i en Produktion (och i tillhörande trailrar och reklamkampanjer), enbart enligt de begränsningar som fastställs i del II, avsnitt 3 häri.

  3. KOMPMUSIKLICENS: En Kompmusiklicens ger dig en icke-exklusiv rätt att synkronisera vattenmärkt Musik enbart i test, samplingar, komp eller råkopior av utvärderingsmaterial relaterade till en Produktion. Kompmusiklicensen förbjuder dig uttryckligen att distribuera Musik till offentligheten i någon form eller att införliva Musik i någon slutprodukt. Du får inte under några omständigheter avlägsna eller ändra Shutterstocks vattenmärkning från musiken

 3. BEGRÄNSNING AV MUSIKANVÄNDNINGEN.

  DU FÅR INTE:

  1. till någon tredje part underlicensiera, återsälja, hyra eller låna ut, överlåta, ge bort eller på annat sätt överlåta eller distribuera Musiken, eller rätten att använda Musiken avskilt från den Produktion i vilken den (enligt din licens) är införlivad;

  2. återsälja, återdistribuera, ge tillgång till, dela eller överlåta Musik, utom på de sätt som specifikt beskrivs häri;

  3. tillverka, distribuera, sälja eller på annat sätt begagna ”inspelningar”, cd-skivor, mp3-inspelningar eller annan ljudprodukt som bara innehåller ljud, däribland musik, förutom en Produktion med enbart ljud som uttryckligen beskrivs i definitionen av termen ”Produkt” ovan. I det här underavsnittet betyder termen ”inspelningar” alla typer av reproduktioner, oavsett om de är kända idag eller senare utformas, tillverkas eller distribueras primärt för användning i hemmet, skolan eller i en jukebox och endast inbegriper ljud (med undantag av synkroniserat material);

  4. använda Musiken tillsammans med annat material som är pornografiskt, ärekränkande, förolämpande, obscent, oetiskt, olagligt eller på annat sätt bryter mot tredje part(er)s rätt;

  5. överträda exportlagar, restriktioner eller bestämmelser genom att transportera, förflytta eller exportera Musik till något land i strid med exportlagar, restriktioner eller bestämmelser;

  6. använda, sälja, underlicensiera, reproducera, distribuera, visa, inkorporera eller på annat sätt göra Musik tillgänglig, delvis eller i sin helhet, i en produktions biblioteksinnehåll eller nedladdningsbara filer, eller inkludera Musiken eller något härlett verk som inbegriper Musiken i en annan lagerprodukt, ett bibliotek eller en samling;

  7. skapa en remix, mashup eller på annat sätt ändra Musiken, utom om syftet är en lätt redigering av Musiken (t.ex. ställa in start-/stoppunkter, bestämma fade-in-/fade-out-punkter osv.) i samband med utövandet av denna licens som beviljats enligt detta avtal;

  8. använda Musiken i en Produktion som enbart innehåller ljud och där musik är det primära innehållet.

 4. Förutom för den Musik som betecknas som ”PRO-free”, ska du ansvara för att skaffa sådana licenser på egen bekostnad, i den händelse av att licenser för offentliga uppträdanden krävs för musikkompositionen som inbegriper Musiken i samband med din användning av Musiken enligt vad som godkänns i dessa tjänstevillkor. Även om något annat skulle anges i dessa villkor: (a) ska du ansvara för att införskaffa och betala för sådana licenser på egen bekostnad om gällande lag i annan domsrätt, för att undvika överträdelse eller kränkning av tredje parts rättigheter, kräver att licenser inskaffas från en förvaltningsorganisation för upphovsrätt eller liknande organisation för och i samband med aktiviteter som annars godkänns enligt användarvillkoren, och (b) detta avtal inbegriper inte några så kallade ”ideella rättigheter” eller liknande rättigheter. Du ska registrera fullständiga och korrekta spellistor hos tillbörlig(a) tonsättarorganisation(er) och tillhandahålla Shutterstock en kopia av var och en av dessa spellistor per e-post till cuesheets@shutterstock.com. Detta krav gäller all Musik med undantag av den Musik som betecknas ”PRO-free."
 5. Du får publicera Produktioner som inbegriper Musiken på tredjemans ”användargenererade” plattform för innehållsdistribution (t.ex. YouTube) (var för sig en AGI-plattform). Du får inte göra anspråk på äganderätten till Musiken eller på annat sätt registrera Musik på någon AGI-plattform, även om den har synkroniserats med din egen Produktion. Om du blir medveten om att tredjeman gör anspråk på ägarintressen i någon Musik samtycker du till att omgående underrätta Shutterstock om varje sådant anspråk.
 6. När Musik införlivas i den typ av produktion där copyright är brukligt, ska du ge bevis huvudsakligen i följande form:

  ”[Music Title], framförd av [Artist], används under licens från Shutterstock"

DEL III – GARANTIER OCH UTFÄSTELSER

 1. Shutterstock garanterar och utfäster att:
  1. Shutterstocks konstnärer har beviljat Shutterstock alla nödvändiga rättigheter i och till visuellt innehåll för att bevilja de tillämpliga rättigheterna som anges i del I.

  2. Videor och bilder i sin ursprungliga oförändrade form och i användning med full överensstämmelse med dessa tjänstevillkor och tillämplig lagstiftning, får inte: i) göra intrång på upphovsrätt, varumärke eller annan immateriell rättighet; ii) bryta mot tredje parts rättigheter till privatliv eller offentlighet; iii) bryta mot amerikansk lag, författning, förordning, eller reglering; eller iv) vara kränkande, ärekränkande, pornografiskt eller obscent.

  3. Redaktionellt innehåll i ursprunglig, oförändrad form som används i enlighet med dessa tjänstevillkor och gällande lagar innebär inte någon överträdelse av tredje parters upphovsrätt. Föregående garanti gäller inte för element som avbildas i det redaktionella innehållet.

 2. Medan Shutterstock gör kommersiellt rimliga ansträngningar för att säkerställa riktigheten av nyckelord och beskrivningar, samt integritet för visuellt innehåll som är ”Endast för redaktionellt bruk” GER SHUTTERSTOCK INGA GARANTIER OCH/ELLER UTFÄSTELSER AVSEENDE NÅGRA: I) NYCKELORD, TITLAR ELLER BESKRIVNINGAR ELLER II) LJUD I VIDEOR. För tydlighetens skull: Shutterstock kommer inte ersätta eller ha något ansvar för eventuella anspråk som härrör från felaktiga sökord, titlar eller beskrivningar, ljud i videor.
 3. SHUTTERSTOCK LÄMNAR INGA GARANTIER SOM INTE UTTRYCKLIGEN STÅR I PARAGRAFEN "GARANTIER OCH UTFÄSTELSER".

DEL IV – SKADEERSÄTTNING OCH ANSVAR

 1. I enlighet med villkoren häri, och förutsatt att du inte har brutit mot villkoren i detta eller något annat avtal med Shutterstock ska Shutterstock försvara, skydda och hålla dig skadeslös upp till den tillämpliga ”Ansvarsbegränsning” som definieras nedan. Sådan ersättning är enbart begränsad till Kundens direkta skador som härrör från en tredje parts anspråk som är direkt hänförliga till Shutterstocks brott mot uttryckliga garantier och utfästelser som gjorts i del III häri, tillsammans med tillhörande utgifter (inklusive rimliga advokatkostnader). Ersättningen villkoras av att du meddelar Shutterstock, i skrift, om alla anspråk eller hot om anspråk, inte senare än fem (5) arbetsdagar från det datum som du får veta om eller rimligen borde ha känt till anspråket eller hotet om anspråk. Sådana meddelanden måste innehålla alla detaljer om anspråket som du vet om (d.v.s. användningen av berört innehåll, namn- och kontaktinformation för personen och/eller enheten som gör anspråket, karaktär och datum för det påstådda anspråket, kopior av all korrespondens som mottagits och/eller skickats i samband med anspråket). Meddelandet måste e-postas eller faxas till Shutterstock till legal-notices@shutterstock.com med en fysisk kopia till Shutterstock, 350 5th Avenue, 21st Floor, New York, New York, 10118, Attention: General Counsel, via rekommenderad försändelse, mottagningskvitto krävs, eller expressbud, mottagarens underteckning krävs. Shutterstock har rätt att anta hanteringen, regleringen eller försvaret av den fordran eller den tvist som denna ersättning omfattar. Du samtycker till att samarbeta med Shutterstock i försvaret av alla typer av anspråk och har rätten att delta i alla rättsliga förfaranden på egen bekostnad. Du accepterar att Shutterstock inte ansvarar för eventuella juridiska kostnader och/eller andra kostnader för din räkning innan Shutterstock fått en rimlig möjlighet att analysera giltigheten i ett sådant påstående.
 2. Shutterstock ansvarar inte för eventuella skador, kostnader eller förluster som uppstår till följd av ändringar som gjorts i innehållet eller det sammanhang i vilket du använder innehållet.
 3. Ansvarsbegränsning: Shutterstocks totala, maximala och sammanlagda skyldighet och ansvar ("Ansvarsbegränsning") härrör från var och en av Kundens:
  1. Standardlicens för bilder är 10 000 USD.

  2. Utökade bildlicenser är 250 000 USD.

  3. Licenser för videoanvändning kostar 10 000 USD.

  4. Licenser för redaktionellt innehåll är 25 000 USD.

  5. Standardlicenser för musik eller utökade musiklicenser är 10 000 USD.

  Kontakta kundtjänst om du har frågor angående det ovannämnda. (Telefon: inom USA: +1 866 663 3954, utanför USA: +1 646 419 4452, e-post: Kundtjänst)

 4. Kunden samtycker till att gottgöra och hålla Shutterstock, och dess styrelseledamöter, anställda, aktieägare, direktörer, chefer, medlemmar och leverantörer skadeslösa för skador eller ansvar av något slag som härrör från all användning av visuellt innehåll utom den användning som uttryckligen tillåts i dessa tjänstevillkor. Kunden samtycker också till att gottgöra Shutterstock för alla kostnader och utgifter som Shutterstock ådrar sig i händelse av att kunden bryter mot något av villkoren i avtalet eller något annat avtal med Shutterstock.

DEL V – YTTERLIGARE VILLKOR

 1. Shutterstock kan inte krävas på återbetalning under några som helst omständigheter såvida det inte krävs enligt lag. Samtliga avgifter är icke återbetalningsbara, även om din prenumeration avslutas innan dess upphörandedatum. Du ger Shutterstock rätt att debitera dig hela prenumerationsavgiften för hela prenumerationsperioden vid tiden för köpet. Om Shutterstock beslutar att du är berättigad hel eller delvis återbetalning kommer sådan återbetalning att göras med samma betalningsmetod som användes ursprungligen för inköpet. Om du bor i EU och avslutar ditt konto inom fjorton (14) dagar efter betalning till Shutterstock, kommer Shutterstock att återbetala avgiften, förutsatt att du inte har laddat ner eller licensierat några bilder i samband med ditt avslutande av kontot. Avsluta ditt konto genom att kontakta kundtjänst. (Telefon: inom USA: +1 866 663 3954, utanför USA: +1 646 419 4452, e-post: Kundtjänst).
 2. Efter att prenumerationsplanen upphör förnyas den planen med samma villkor som för den ursprungliga planen. Du kan inaktivera automatisk förnyelse när som helst före förnyelsen med hjälp av kontoinställningarna. Du ger uttryckligen Shutterstock rätt att debitera dig för varje automatisk förnyelse tills du inaktiverar automatisk förnyelse.
 3. Om Shutterstock är skyldigt att uppbära indirekta skatter och/eller transaktionsskatter (såsom omsättningsskatt, moms, skatter på varor och tjänster m.fl.) enligt gällande lagar i ditt hemvistland, är du skyldig att betala all sådan indirekt skatt. I de fall Shutterstock eller du inte är skyldiga att uppbära direkta eller indirekta skatter, kan du i vissa fall vara skyldig att göra en självutvärdering gällande nämnda skatt enligt tillämplig lag i ditt hemvistland.
 4. "Icke överförbar" så som det används häri betyder att såvida det inte anges i dessa tjänstevillkor, får du inte sälja, hyra ut, ladda, ge bort, vidarelicensiera, eller på annat sätt överföra innehåll eller rätten att använda det innehållet till någon. Du kan överföra visuellt innehåll till tredje part för att den tredje parten ska kunna trycka och/eller tillverka dina varor med det visuella innehållet i enlighet med villkoren häri. Om du blir medveten om att någon av de sociala mediewebbplatserna använder något innehåll på ett sätt som överskrider din licens härunder, samtycker du till att ta bort alla härledda verk som innehåller innehåll från sådana sociala mediewebbplatser, och att omedelbart meddela Shutterstock om sådan användning. Du samtycker till att ta alla kommersiellt rimliga steg för att förhindra tredje part från att duplicera ditt visuella innehåll. Om du känner till obehörig kopiering av visuellt innehåll, underrätta oss per e-post på support@shutterstock.com.
 5. Om Shutterstock underrättar dig om, eller om du själv blir varse att något innehåll är föremål för ett hot om eller ett faktiskt intrång, överträdelse av en annan rätt eller annat krav som Shutterstock kan bära ansvaret för, eller om Shutterstock tar bort något innehåll, på grund av uppfattad affärsrisk efter eget rimligt gottfinnande, och underrättar dig om borttagandet, ska du, på egen bekostnad, avlägsna innehållet från ditt datasystem och dina lagringsenheter (elektroniska och fysiska) och, om möjligt, upphöra med all användning av det borttagna innehållet. Shutterstock ska tillhandahålla dig jämförligt innehåll (vars likvärdighet ska bedömas av Shutterstock enligt dess skäliga affärsmässiga bedömning). Detta ska ske utan kostnad, men vara föremål för bestämmelserna i dessa tjänstevillkor.
 6. Om du använder visuellt innehåll som en del av en arbetsprodukt som skapats för eller levererats till en klient eller kund, måste du avslöja kundernas identitet för Shutterstock, efter rimlig begäran från Shutterstock.
 7. Skiljeförfarande.
  1. Alla konflikter eller anspråk som uppkommer i samband med dessa tjänstevillkor, eller brott mot dem, ska prövas av bindande individuellt (ej gruppmässigt) skiljedomsförfarande under Commercial Arbitration Rules of the American Arbitration Association eller av International Centre for Dispute Resolution som träder i kraft det datumet då skiljedomsförfarandet inleds snarare än i domstol ,och domslut för skiljedomsförfarandet kan ske i valfri kompetent domstol som relevanta parter eller tillgångar är underställda. Platsen för skiljeförfarandet ska vara delstaten och länet New York. Skiljedomsförfarandets språk ska vara engelska. Det ska finnas en skiljedomare som båda parter är överens om. Varje part står för sina egna kostnader i skiljedomsförfarandet. Båda parter godkänner att följande anspråk är undantag i skiljedomsavtalet och förs fram till en domstol i behörig jurisdiktion: (i) anspråk relaterade till verkligt eller hotande intrång, otillbörligt bemäktigande eller överträdelse av endera partens upphovsrätt, varumärken, företagshemligheter eller andra immateriella rättigheter, (ii) anspråk om akut domstolsföreläggande grundat på tvingande omständigheter (t.ex. överhängande fara, brott, hackning, cyberattack), (iii) anspråk som uppstår ur kundens påstådda oförmåga att betala upplupna avgifter till Shutterstock. Denna bestämmelse om skiljedom gäller efter att dessa tjänstevillkor upphör att gälla.

  2. DU OCH SHUTTERSTOCK GODKÄNNER ATT BÅDA KAN GÖRA ANSPRÅK MOT DEN ANDRA MED INDIVIDUELL TALERÄTT OCH INTE SOM MÅLSÄGANDE ELLER PART I NÅGON KOLLEKTIV TALAN ELLER GRUPPTALAN. Om inte både du och Shutterstock kommer överens får ingen skiljedomare eller domare konsolidera mer än en persons anspråk eller i övrigt leda någon form av grupptalan eller kollektiv talan. Skiljedomaren får tilldöma domstolsföreläggande endast för den enskilda parten som söker skadestånd och endast i nödvändig utsträckning för att tillhandahålla skadestånd som motiveras av den partens enskilda anspråk. Du och Shutterstock erkänner och godkänner att vi båda avstår från rätten till rättegång med jury för alla skiljedomsmässiga tvister i dessa tjänstevillkor.

  3. Om en domstol beslutar att gällande lag förhindrar verkställande av någon av begränsningarna i del V, avsnitt 7 för ett visst anspråk på skadestånd, måste det anspråket (och endast det anspråket) avskiljas från skiljedomen och kan föras till domstol.

 8. Ingendera parten får överlåta det här avtalet utan den andra partens föregående skriftliga godkännande, förutom att Shutterstock får överlåta det här avtalet till ett dotterbolag, ett partnerföretag i Shutterstocks grupp, entiteten som uppstår ur en fusion eller annan omorganisation som involverar Shutterstock eller en entitet som förvärvar i princip alla Shutterstocks tillgångar eller aktier.
 9. Dessa tjänstevillkor ska inte vara emot eller till förmån för någon utav parterna, utan i enlighet med den verkliga innebörden av dessa villkors lydelse. Dessa tjänstevillkor styrs av och ska tolkas i enlighet med lagarna för tillämplig jurisdiktion som anges i avsnitt 5.24, utan hänsyn till dess lagvalsprinciper.
 10. Om du går med på dessa tjänstevillkor å din arbetsgivares eller annan enhets vägnar, garanterar du att du har full rätt och befogenhet att göra det. Skulle du inte ha sådan befogenhet samtycker du till att hållas personligt ansvarig inför Shutterstock för alla brott mot dessa tjänstevillkor. Du ger härmed Shutterstock en världsomspännande, icke-exklusiv, begränsad licens att använda dina varumärken i Shutterstocks marknadsföringsmaterial, inklusive en offentlig kundlista. Shutterstocks användning av dina varumärken ska alltid uppfylla kraven för dina vid tidpunkten gällande villkor för varumärkesanvändning på det sätt som de har gjorts tillgängliga för Shutterstock och den ska alltid vara till din fördel. Shutterstock samtycker vidare till att de kommer att vidta kommersiellt rimliga åtgärder för att avsluta all särskild användning av ditt varumärke senast trettio (30) dagar från det datum då Shutterstock tog emot din förfrågan per e-post till legal-notices@shutterstock.com.
 11. Antalet nedladdningar för visuellt innehåll som är tillgängliga för dig avgörs av produkten som du köper. I dessa tjänstevillkor definieras en dag som en tjugofyra (24) timmar lång period som börjar när du köper din produkt. En månad definieras som en kalendermånad som börjar på och inkluderar datumet då du köpte din produkt och slutar det datum som är det tidigare av (i) samma datum som då du gjorde ditt köp i följande månad eller (ii) den sista dagen av följande månad. Om du exempelvis köper en månatlig prenumeration den 5 mars, förnyas prenumerationen den 5 april. Om du köper en månatlig prenumeration den 31 augusti, förnyas prenumerationen den 30 september.
 12. Om inget annat anges på kupongen, gäller kupong- eller rabattkod för ett köp endast för den första betalningen i samband med ett sådant köp.
 13. Om ett av villkoren i dessa tjänstevillkor visar sig vara ogiltigt eller omöjligt att genomföra enligt lag så kommer ogiltigheten endast gälla den delen som inte går att genomföra utan att det påverkar resten av dessa tjänstevillkor eller annan del av dessa tjänstevillkor, vilket innebär att resten av villkoren gäller fullständigt.
 14. Du godkänner uttryckligen att eventuella synpunkter till dig från Shutterstock eller dess representanter angående frågor du har om dessa tjänstevillkor eller din användning av innehåll licensierat härmed är endast i syfte att tolka dessa tjänstevillkor och är inte rättslig rådgivning. Shutterstock kan inte ge rättslig rådgivning till dig och friskriver sig uttryckligen från ansvar gällande någon form relaterad till synpunkter från Shutterstock eller dess representanter.
 15. Det är uttryckligen förstått och accepterat att dessa villkor ingås enbart för ömsesidig nytta för parterna häri och att inga förmåner, rättigheter, krav eller skyldigheter är avsedda för tredje parter.
 16. I händelse av att du bryter mot något av villkoren i detta eller något annat avtal med Shutterstock ska Shutterstock ha rätt att säga upp ditt konto utan vidare, utöver Shutterstocks övriga rättigheter enligt lag och/eller eget kapital. Shutterstock ska inte ha någon skyldighet att återbetala några avgifter som betalas av dig i händelse av att ditt konto avslutas på grund av ett brott.
 17. Med undantag för vad som uttryckligen anges i tillämpliga licens- och garantisektioner häri, beviljar Shutterstock inte några rättigheter och inte heller några ytterligare garantier. Shutterstock har endast modell- eller egendomsrelease där det uttryckligen står på Shutterstocks webbplats.
 18. Shutterstocks ansvar under någon enskild licens som köpts enligt detta avtal får inte överstiga den “Ansvarsbegränsning” som gäller för licensen som i sin tur gäller vid den tidpunkt då du får veta om eller borde ha känt till fordran, och är oberoende av hur många gånger det visuella innehållet är licensierat eller använts av dig.
 19. Förutom vad som uttryckligen anges i del IV i detta avtal, kommer Shutterstocks totala sammanlagda ansvar gentemot dig eller någon tredje part som gör anspråk via dig, som uppstår ur eller i samband med din användning av eller oförmåga att använda Shutterstocks webbplatser och/eller visuellt innehåll därpå (vare sig i kontrakt, åtalbar handling eller annat), inte i något fall, överskrida det belopp som faktiskt tas emot av Shutterstock från dig för den tillämpliga licensen för visuellt innehåll.
 20. Varken Shutterstock eller någon av dess tjänstemän, anställda, chefer, medlemmar, aktieägare, styrelseledamöter eller leverantörer ska vara ansvariga gentemot dig eller någon annan person eller enhet för några generella, bestraffande, speciella, indirekta, påföljande eller oförutsedda skador eller förlorade vinster eller några andra skador, kostnader eller förluster till följd av din användning av visuellt innehåll, Shutterstocks brott mot detta avtal eller på annat sätt, om det inte uttryckligen anges häri, även om Shutterstock har informerats om risken för sådana skador, kostnader eller förluster.
 21. Förutom vad som uttryckligen anges i del III, tillhandahålls allt visuellt innehåll "i befintligt skick" utan garanti av något slag, varken uttryckliga eller underförstådda, inklusive, men inte begränsat till underförstådda garantier om icke-intrång, säljbarhet eller lämplighet för ett visst ändamål. Det finns visuellt innehåll som kan innehålla beståndsdelar som kräver ytterligare tillstånd om det visuella innehållet ändras eller används i ett visst sammanhang. Om du gör en sådan ändring eller använder det visuella innehållet i ett sådant sammanhang, är du själv ansvarig för att erhålla ytterligare tillstånd som kan krävas.
 22. Shutterstock garanterar inte att det visuella innehållet, Shutterstocks webbplatser, eller annat material uppfyller dina krav eller att användningen kommer att vara oavbruten eller felfri. Enbart du tar risken för kvalitet, prestanda och användning av visuellt innehåll.
 23. Om du uppger falska kreditkortsuppgifter för att öppna ett konto eller på annat sätt deltar i någon brottslig verksamhet som påverkar Shutterstock, kommer Shutterstock omgående att lämna in ett klagomål hos klagomålscentret www.ic3.gov, ett samarbete mellan Federal Bureau of Investigation (FBI) och centret för nationell ekonomisk brottslighet.
 24. Shutterstock avtalsslutande part och lagval. Prenumerationer och inköp som påbörjats innan 15 mars 2021 har avtalats med Shutterstock, Inc., inklusive alla efterföljande delbetalningar och automatiska förnyelser tills de annulleras. För nya prenumerationer och inköp initierade från 15 mars 2021, ditt bosättningsland är detsamma som din faktureringsadress, eftersom samma tillhandahålls av dig till Shutterstock i anslutning till ditt konto.
  Ditt bosättningslandShutterstock avtalsslutande part och "Shutterstock" nedanLagvalPlats för skiljeförfarande
  USA, Kanada, Indien, Brasilien

  Shutterstock, Inc.

  350 Fifth Avenue, 21st Floor, New York, NY 10118, USA.

  New YorkNew York County, New York
  Resten av världen

  Shutterstock Ireland Ltd.

  34-37 Clarendon St, 2nd floor, Dublin 2, D02 DE61, Irland.

  IrlandDublin, Irland

IKRAFTTRÄDANDEDATUM: 15 mars 2021