Accessibility image #1

Vi engagerar oss för användbarhet

Shutterstock, Inc. (“Shutterstock”) strävar efter att se till att vår webbplats är tillgänglig och användbar för alla människor, inklusive personer med funktionshinder och användare med skärmläsarteknik. Shutterstock har tagit hjälp av UsableNet Inc., en ledande konsult inom webbtillgänglighet, för att hjälpa till med att testa, åtgärda och upprätthålla efterlevnaden för Shutterstock-webbplatsen när det gäller kraven i Web Content Accessibility Guidelines 2.0 Level AA (WCAG 2.0 AA).
Blue keyboard

Ständig förbättring

Tänk på att våra ansträngningar för att bibehålla tillgänglighet och användbarhet är ständigt pågående. Samtidigt som vi strävar efter att göra webbplatsen så tillgänglig som möjligt, kan vissa problem uppstå vid användning av en del hjälpmedel eftersom utbudet av hjälpteknik är både stort och varierat.
Orange phone

Kontakta oss

Om du har frågor eller funderingar kring tillgängligheten för en viss webbsida på denna webbplats, kontakta oss. Om du stöter på ett tillgänglighetsproblem behöver du ange webbsidan och vilken typ av problem som uppstod i ditt e-postmeddelande och/eller telefonsamtal. Vi kommer att vidta alla rimliga ansträngningar för att göra den sidan eller informationen i den tillgänglig för dig.

Ytterligare resurser

Vilka webbläsare stöds?

Läs mer

Vilka språk stöds?

Läs mer

Vad är bild alt text?

Läs mer