Använda videoklipp

Så här exporterar man After Effects till MP4!

Lär dig hur man exporterar After Effects till MP4!

Videoklipp med alfakanaler

Information om hur du jobbar med videoklipp och alfakanaler

Varför går det inte att spela upp mitt inspelade klipp?

Vi tittar på några orsaker till att klippet kanske inte går att spela ordentligt.

Är videoklipp PAL eller NTSC?

Formatet på filmklippen beror på hur medverkaren filmade och laddade upp klippen.

Hittar du inte vad du söker?