ใบเสร็จรับเงิน

Shutterstock มีการเรียกเก็บจากยอดขายและภาษีอื่น ๆ หรือไม่

เรียนรู้นโยบายการเรียกเก็บภาษีของ Shutterstock

ค่าใช้จ่ายภาษีมูลค่าเพิ่มในการซื้อสินค้าที่ผ่านมา

คุณจะต้องให้หมายเลขภาษีมูลค่าเพิ่มที่ถูกต้องเมื่อคุณทำการสั่งซื้อ [...]

เพราะเหตุใด ในใบแจ้งหนี้ของฉันจึงมีการระบุ “Shutterstock Netherlands” ไว้

หากในใบแจ้งหนี้ของคุณระบุถึง Shutterstock Netherlands, [...]

การคิดค่าธรรมเนียมแบบย้อนกลับ; คืออะไร

หมายถึง เรามีการเพิ่มเลขประจำตัวผู้เสียภาษีมูลค่าเพิ่มของคุณเข้าในคำสั่งซื้อของคุณ [...]

เพราะเหตุใดฉันจึงเห็นสกุลเงินต่างๆ แสดงบนใบเสร็จรับเงินของฉัน

เนื่องจากตามระเบียบข้อบังคับของสหภาพยุโรป [...]

ไม่พบสิ่งที่ต้องการค้นหาใช่หรือไม่