Acord de licență Shutterstock

Condiții de utilizare a serviciilor

Condițiile de utilizare a serviciilor actuale sunt prezentate mai jos. Pentru a consulta versiunile anterioare ale Condițiilor de utilizare a serviciilor, faceți clic aici.

Această traducere în limba română are doar caracter informativ și nu constituie un document juridic. Consultați textul original în limba engleză. Dacă alegeți să descărcați orice imagine de pe site-ul web Shutterstock, sunteți de acord să respectați termenele și condițiile din versiunea în limba engleză a Condițiilor de utilizare a serviciilor.

Stimate client Shutterstock:

Condițiile de utilizare a serviciilor de mai jos constituie un acord juridic între dvs. sau angajator ori altă entitate în numele căreia încheiați acest acord („dvs.” sau „Clientul”) și Shutterstock (conform definirii termenului din Partea a V-a, Secțiunea 24 de mai jos) și stabilesc drepturile și obligațiile în legătură cu Conținutul licențiat de către dvs.

Vă rugăm să citiți din nou aceste Condiții de utilizare a serviciilor când achiziționați licențe de Conținut. Shutterstock își rezervă dreptul de a modifica oricând Condițiile de utilizare a serviciilor, la propria alegere. Înainte ca modificările să fie implementate, Shutterstock va depune eforturi rezonabile pentru a vă informa cu privire la orice astfel de modificare. Notificarea poate fi trimisă prin e-mail la adresa de e-mail înregistrată în contul dvs. Shutterstock, printr-un anunț pe această pagină, pe pagina dvs. de conectare și/sau prin alte metode. Modificările aduse acestor Condiții de utilizare a serviciilor se vor aplica numai achizițiilor potențiale (inclusiv reînnoirilor automate). Prin licențierea de Conținut după aplicarea unor astfel de modificări, sunteți de acord să respectați Condițiile de utilizare a serviciilor așa cum au fost modificate.

ACEASTA ESTE O LICENȚĂ CU UN SINGUR UTILIZATOR CARE AUTORIZEAZĂ O PERSOANĂ FIZICĂ SĂ LICENȚIEZE, SĂ DESCARCE ȘI SĂ UTILIZEZE CONȚINUT. CU EXCEPȚIA CAZULUI ÎN CARE FACEȚI UPGRADE LA UN ABONAMENT DE ECHIPĂ SAU LA UN CONT DE PE PLATFORMA PREMIER, NIMENI ALTCINEVA (INCLUSIV ANGAJAȚI, COLEGI SAU CONTRACTANȚI INDEPENDENȚI) NU POATE ACCESA CONTUL DVS. SAU UTILIZA CONȚINUTUL LICENȚIAT DIN CONTUL DVS.

DACĂ ACHIZIȚIONAȚI UN ABONAMENT DE ECHIPĂ, DREPTUL DE A LICENȚIA, DESCĂRCA ȘI UTILIZA CONȚINUT SE LIMITEAZĂ LA NUMĂRUL DE UTILIZATORI ACCEPTAT PENTRU ABONAMENTUL DE ECHIPĂ RESPECTIV. PLATFORMA PREMIER SHUTTERSTOCK ACORDĂ DREPTURI DE ACCES ȘI DE UTILIZARE UNUI NUMĂR NELIMITAT DE UTILIZATORI, PRINTRE ALTE DREPTURI.

Dacă aveți nevoie de drepturi de acces și de utilizare pentru mai multe persoane fizice, contactați serviciul pentru relații cu clienții (telefon: în S.U.A. – 1-866-663-3954, în afara S.U.A. – 1-646-419-4452, e-mail: asistența pentru clienți sau echipa Premier). Pentru claritate, dacă un utilizator acționează ca angajat, angajatorul va fi considerat licențiat în scopurile licenței.

 • Conținut” înseamnă întregul conținut disponibil pentru licențiere de pe site-ul web Shutterstock, inclusiv Imagini, Conținut video, Conținut editorial și Muzică (așa cum sunt definite în prezenta).

 • Conținut video” înseamnă orice imagini, animații, filme, videoclipuri sau alte reprezentări audio/vizuale, elemente video, elemente de efecte vizuale, șabloane, pachete de elemente grafice animate și proiecte de design pentru animație înregistrate în orice format, exclusiv imagini statice.

 • Imagini” înseamnă fotografii, vectori, desene, elemente grafice și alte elemente statice similare.

 • Muzică” înseamnă orice compoziție muzicală, înregistrare originală și alte înregistrări care conțin sunete sau o succesiune de sunete, în orice format, cunoscute în prezent sau create după data acestui document.

 • Conținut editorial” înseamnă fotografii statice și conținut video care apar în fila/secțiunea Conținut editorial.

 • Conținut vizual” se referă în mod colectiv la Conținutul editorial, Imagini și Conținut video.

PARTEA I – LICENȚE DE CONȚINUT VIZUAL

 1. Shutterstock vă acordă prin prezenta un drept neexclusiv și netransferabil de a utiliza, modifica (cu excepția celor interzise în mod explicit în prezenta) și reproduce Conținut vizual la nivel mondial, pe o perioadă nelimitată, așa cum permite în mod explicit licența aplicabilă și în conformitate cu limitările prevăzute aici:
  1. LICENȚE DE IMAGINE

   1. O LICENȚĂ DE IMAGINE STANDARD vă dă dreptul să utilizați Imagini:

    1. ca reproduceri digitale, inclusiv pe site-uri web, în publicitatea online, pe rețelele sociale, în publicitatea pe dispozitive mobile, în „aplicații” mobile, software, felicitări electronice, publicații electronice (cărți electronice, reviste electronice, bloguri etc.), marketing prin e-mail și conținut media online (inclusiv în servicii de partajare a videoclipurilor precum YouTube, Dailymotion, Vimeo etc., în conformitate cu limitările de buget prevăzute în subsecțiunea I.a.i.4 de mai jos);

    2. imprimate în format fizic, ca parte din ambalaje sau etichete de produs, anteturi și cărți de vizită, reclame în punctele de vânzare, imagini pentru coperte de CD-uri și DVD-uri sau în reclamele și textul mediilor fizice, inclusiv reviste, ziare și cărți, cu condiția ca nicio Imagine să nu fie reprodusă de mai mult de 500.000 de ori în total;

    3. în campanii de publicitate stradală, inclusiv panouri, mobilier stradal etc., cu condiția ca publicul vizat de campania respectivă să înregistreze mai puțin de 500.000 de afișări în total;

    4. încorporate în filme, videoclipuri, seriale, reclame sau alte producții audiovizuale în vederea distribuirii în orice mediu cunoscut în prezent sau creat ulterior, indiferent de mărimea publicului, cu condiția ca bugetul unei astfel de producții să nu depășească 10.000 USD;

    5. pentru uz personal, necomercial (nu pentru revânzare, descărcare, distribuire sau orice utilizare în scopuri comerciale).

   2. LICENȚĂ DE IMAGINE EXTINSĂ vă dă dreptul să utilizați Imagini (pe lângă drepturile menționate în paragrafele 1 – 5 de mai sus și exclusive pentru Licențele de imagine extinse):

    1. în orice manieră permisă în baza unei Licențe de imagine standard, fără limitare privind numărul de reproduceri, numărul de afișări sau bugetul;

    2. încorporate în mărfuri destinate vânzării sau distribuirii în scopuri promoționale (denumite colectiv „Mărfuri”), inclusiv, dar fără limitare la materiale textile, grafică, magneți, artă de perete, calendare, jucării, articole de papetărie, felicitări și orice alt tip de reproduceri fizice destinate revânzării sau distribuirii, cu condiția ca Mărfurile respective să includă elemente creative sau funcționale fizice, pe lângă Imagini;

    3. în lucrări de artă de perete (și fără a necesita elemente creative sau funcționale suplimentare) cu scop decorativ într-un spațiu comercial deținut de dvs. sau de clientul dvs., care nu sunt destinate vânzării;

    4. încorporate ca elemente de șabloane digitale destinate vânzării sau distribuirii.

   3. Dacă Licența de imagine standard sau extinsă nu vă acordă drepturile necesare, contactați serviciul pentru relații cu clienții. (Telefon: în S.U.A. – 1-866-663-3954, în afara S.U.A. – 1-646-419-4452, e-mail: asistența pentru clienți)

  2. LICENȚE PENTRU CONȚINUT VIDEO

   1. O LICENȚĂ DE UTILIZARE PENTRU CONȚINUTUL VIDEO vă dă dreptul să utilizați Conținut video:

    1. într-o producție multimedia afișată sau distribuită pe web, pe rețele sociale, utilizând așa-numite „aplicații” sau distribuită prin alte metode în conformitate cu prezentele condiții (consultați restricțiile pentru limitări privind distribuirea), cu condiția ca publicul unei astfel de producții să nu depășească 500.000 de persoane;

    2. în asociere cu un spectacol live, cu condiția ca publicul unui astfel de spectacol să nu depășească 500.000 de persoane;

    3. pe site-uri web.

   2. Dacă Licența de utilizare pentru conținutul video nu vă acordă drepturile necesare, contactați serviciul pentru relații cu clienții. (Telefon: în S.U.A. – 1-866-663-3954, în afara S.U.A. – 1-646-419-4452, e-mail: asistența pentru clienți)

   3. LICENȚA DEMO PENTRU CONȚINUTUL VIDEO vă dă dreptul să utilizați conținutul video cu filigran și cu rezoluție mică („Conținutul demo video”) sub formă de demo, numai în eșantioane, materiale de testare, demo sau de evaluare în versiune preliminară. Licențele pentru conținutul demo video nu permit afișarea sau distribuirea către public ori încorporarea în materiale finite a Conținutului video respectiv. Conținutul demo video poate fi editat, dar nu puteți să eliminați sau să modificați filigranul Shutterstock. Conținutul demo video este disponibil pentru licențiere în baza Licenței de utilizare pentru conținutul video în momentul descărcării acestuia drept Conținut demo video, dar Shutterstock nu oferă nicio garanție și nu are nicio obligație de a se asigura că respectivul Conținut demo video va fi disponibil pentru licențiere în orice moment ulterior.

  3. LICENȚĂ EDITORIALĂ

   1. LICENȚA EDITORIALĂ vă dă dreptul să utilizați o singură dată un element de Conținut editorial în scop editorial, utilizare unică ce poate fi distribuită la nivel mondial, pe o perioadă nelimitată.

   2. „Utilizarea unică” în scopul acestei licențe permite utilizarea Conținutului editorial într-un singur context (de exemplu, un articol de știri, o postare pe blog, o pagină dintr-o publicație) o singură dată, cu condiția să aveți dreptul de a distribui utilizarea respectivă în context într-un număr nelimitat de medii și canale de distribuție. De exemplu, utilizarea Conținutului editorial pentru a ilustra un articol imprimat poate fi refolosită pe un blog, pe rețele sociale etc., cu condiția să fie folosită în același context cu articolul imprimat inițial. Orice utilizare în afara contextului articolului imprimat inițial necesită o licență suplimentară.

   3. „Utilizarea în scop editorial” în sensul acestei licențe înseamnă utilizarea în scopuri descriptive, într-un context de actualitate sau de interes public, și exclude în mod explicit utilizarea în scop comercial, cum ar fi publicitatea sau comercializarea.

   4. Orice utilizare a Conținutului editorial licențiat prin prezenta se supune de asemenea restricțiilor explicite din Partea I, Secțiunea 4 (care interzic orice utilizare distribuită prin difuzare/cablu/OTT, pe copertele publicațiilor și în tiraje de peste 500.000 de exemplare), precum și „restricțiilor speciale” (de exemplu, restricții de utilizare specifice unei regiuni geografice sau unui domeniu) indicate în pagina cu detalii despre imagine și/sau incluse în metadatele atașate unui element de Conținut editorial.

   5. Întregul Conținut editorial este considerat „doar pentru utilizare editorială” în sensul acestor Condiții de utilizare a serviciilor.

   6. Unele părți din Conținutul editorial nu sunt disponibile pentru licențiere pe site-ul web Shutterstock și pot să nu fie disponibile în anumite abonamente. Conținutul editorial disponibil pentru licențiere se poate modifica oricând și nu veți avea dreptul să solicitați licențierea unui anumit element de Conținut editorial. Dacă doriți să licențiați Conținut editorial care nu este disponibil pentru licențiere pe site-ul web, contactați serviciul pentru relații cu clienții. (Telefon: în S.U.A. – 1-866-663-3954, în afara S.U.A. – 1-646-419-4452, e-mail: asistența pentru clienți)

 2. RESTRICȚII DE UTILIZARE A CONȚINUTULUI VIZUAL

  NU PUTEȚI SĂ FACEȚI URMĂTOARELE LUCRURI:

  1. să utilizați Conținut vizual în alte scopuri decât cele prevăzute în mod explicit de licența pe care ați achiziționat-o pentru Conținutul vizual respectiv;

  2. să prezentați orice persoană care apare în Conținutul vizual („Model”) într-o manieră pe care o persoană rezonabilă ar considera-o jignitoare, inclusiv, dar fără limitare la prezentarea unui Model: a) în asociere cu pornografie, „videoclipuri pentru adulți”, locații de divertisment pentru adulți, servicii de escortă, servicii matrimoniale sau altele asemenea; b) în legătură cu reclame sau promovare pentru produse care conțin tutun; c) într-un context politic, cum ar fi promovarea, reclamele pentru sau susținerea unui partid, candidat ori reprezentant ales sau în legătură cu orice politică ori perspectivă politică; d) ca suferind de sau urmând un tratament medicamentos pentru o boală fizică sau mintală; sau e) participând la activități imorale ori infracționale;

  3. să utilizați orice Conținut vizual într-un context pornografic, calomniator sau înșelător ori într-o manieră care ar putea fi considerată denigratoare, obscenă sau ilegală;

  4. să modificați Conținutul vizual considerat „doar pentru utilizare editorială” într-o manieră care schimbă contextul celor prezentate;

  5. să utilizați Conținut vizual considerat „doar pentru utilizare editorială” (inclusiv, dar fără limitare la Conținut editorial) în scopuri comerciale, inclusiv ca referință, pentru publicitate, comercializare sau în alte contexte non-editoriale;

  6. să revindeți, să redistribuiți, să acordați acces la, să partajați sau să transferați orice Conținut vizual, cu excepția celor prevăzute în mod specific în prezenta. Cu titlu de exemplu și nu de limitare, prevederile de mai sus interzic afișarea Conținutului drept sau ca parte dintr-o „galerie” de conținut în care terții pot să caute și să selecteze din conținutul respectiv.

  7. să utilizați Conținut vizual într-o manieră care încalcă drepturile privind marca comercială sau proprietatea intelectuală ale oricărui terț sau care duce la reclamații privind publicitatea înșelătoare ori concurența neloială;

  8. să utilizați orice Conținut vizual (integral sau parțial) ca marcă comercială, marcă de serviciu, siglă sau altă indicație a originii ori ca parte a acestora;

  9. să faceți declarații false, în mod expres sau prin implicație rezonabilă, conform cărora un Conținut vizual a fost creat de dvs. sau de altă persoană decât titularul drepturilor de autor asupra Conținutului vizual respectiv;

 3. RESTRICȚII SPECIFICE CONȚINUTULUI VIDEO
  1. să utilizați orice Conținut video într-o producție multimedia distribuită prin difuzare, rețele de televiziune prin cablu, servicii video OTT (de exemplu, Netflix, Hulu, Amazon) sau în cinematografe;

  2. să utilizați „imagini statice” derivate din Conținutul video altfel decât în asociere cu marketingul, promovarea și reclamele contextuale pentru lucrările dvs. derivate care includ Conținutul video respectiv;

 4. RESTRICȚII SPECIFICE CONȚINUTULUI EDITORIAL
  1. să utilizați orice Conținut editorial într-o producție multimedia distribuită prin difuzare, rețele de televiziune prin cablu, servicii video OTT (de exemplu, Netflix, Hulu, Amazon) sau în cinematografe ori în materiale promoționale conexe;

  2. să utilizați orice Conținut editorial pe coperta unei publicații, pe supracopertă sau alte ambalaje asociate utilizării de bază;

  3. să utilizați orice Conținut editorial într-o publicație cu un tiraj de peste 500.000 de exemplare.

 5. NOTIFICĂRI PRIVIND CREDITAREA ȘI DREPTURILE DE AUTOR
  1. Utilizarea Imaginilor și a Conținutului video în legătură cu reportaje de știri, comentarii, publicații sau orice alt context „editorial”, va fi însoțită de creditarea colaboratorului Shutterstock și a companiei Shutterstock, care trebuie să arate în mare parte astfel:

   „Numele artistului/Shutterstock.com”

  2. Creditul editorial va arăta astfel:

   „Numele artistului/Agenția/Shutterstock”

  3. Dacă și când este rezonabil din punct de vedere comercial, utilizarea Imaginilor sau a Conținutului video pentru Mărfuri sau într-o producție audiovizuală va fi însoțită de creditarea companiei Shutterstock, care trebuie să arate în mare parte astfel:

   „Imaginile sau Conținutul video (după caz), utilizate sub licență de la Shutterstock.com”

  4. Atribuirea creditului nu este necesară în alte situații de folosire a Conținutului video sau a Imaginilor, cu excepția cazului în care se atribuie credit pentru alt conținut de stoc pus la dispoziție în aceeași situație de folosire. Pentru claritate, atribuirea creditului este întotdeauna necesară pentru Conținutul editorial.

  5. În orice caz, creditul și atribuirea vor avea dimensiunea, culoarea și vizibilitatea necesare pentru a fi clar lizibile și ușor de citit cu ochiul liber.

PARTEA A II-A – LICENȚE PENTRU MUZICĂ

 1. În contextul Părții a II-a a acestor Condiții de utilizare a serviciilor, termenii și expresiile de mai jos vor avea următoarele semnificații:
  1. Termenul „Publicitate” se referă la o producție cu o durată de cel mult trei minute, prin care se transmite un mesaj non-personal sponsorizat în mod deschis cu scopul de a promova sau a vinde un produs și/sau serviciu.

  2. Expresia „Producție de divertisment” se referă la producțiile care nu reprezintă reclame și care sunt create în scopuri de divertisment.

  3. “DVD” means any tangible device now or hereafter devised, including without limitation, DVDs and Blu-ray discs, on which is recorded the Production and which can be accessed through a DVD or Blu-ray player or other hardware capable of playing such tangible device.

  4. Termenul „Producție” înseamnă: (i) un (1) proiect audio-vizual în care Muzica licențiată este sincronizată cu imaginile în mișcare sau statice; sau (ii) un (1) proiect exclusiv audio în care Muzica licențiată este sincronizată cu narațiunea în contextul unui episod de tip podcast, documentar radio sau reclamă radio (fiecare astfel de utilizare permisă, inclusiv așa-numitele versiuni „reduse” ale acestora).

  5. “Licensed Music” means the Music made available as part of the Content and accessible via https://www.shutterstock.com/music/search

  6. Expresia „Utilizare personală” înseamnă, în contextul unei producții distribuite prin intermediul unei platforme de partajare video, o producție pentru care nu s-au cheltuit (în total) mai mult de 4.999 USD pentru promovarea și/sau comercializarea Producției respective.

  7. “PRO-free Music” means those selections of Licensed Music tagged as “PRO-free”.

  8. Expresia „Site-uri web” se referă la întreaga utilizare online (accesată prin intermediul unui browser web și, pentru claritate, nu printr-o aplicație), cu excepția platformelor de rețele sociale (și a platformelor similare sau conexe care nu sunt menționate în mod explicit aici) și a platformelor de partajare video (și a platformelor similare sau conexe care nu sunt menționate în mod explicit aici);

  9. Expresia „Platforme de rețele sociale” se referă la Instagram, Facebook, Twitter, Twitch, TikTok și alte platforme pe care Shutterstock le stabilește la discreția sa exclusivă.

  10. Termenul „Televiziune” se referă la programele de televiziune liniare distribuite prin difuzare, satelit, așa-numita tehnologie „IPTV” și/sau televiziune prin cablu, dar exclude în mod specific serviciile video OTT (de exemplu, Netflix, Hulu, Amazon, Disney+, Apple+ și servicii similare sau conexe);

  11. Expresia „Platformă de partajare video” se referă la YouTube (www.youtube.com), Vimeo (www.vimeo.com) și alte astfel de platforme de partajare video bazate pe web pe care Shutterstock le stabilește la discreția sa exclusivă.

  12. Termenul „Pilot” se referă la o Producție cu o durată de maximum 44 de minute care constituie un episod inițial al unui potențial serial;

  13. Expresia „Entitate de difuzare publică” se referă la o întreprindere de difuzare de televiziune finanțată, în general, de guvern și/sau prin sprijinul telespectatorilor, cu regim de funcționare non-profit, inclusiv, dar fără a se limita la aceasta, PBS în Statele Unite;

  14. Expresia „Platformă de distribuție a podcasturilor” se referă la orice portal online prin care podcasturile pot fi accesate, transmise în flux și/sau descărcate.

  15. Expresia „Proiecte ale studenților” se referă, în contextul unei Producții sau al altei utilizări permise prin prezentul document (alta decât publicitatea), la proiecte necomerciale care sunt realizate de studenți ca parte a unui curs de studii în cadrul unei instituții de învățământ acreditate.

  16. Expresia „Utilizare cinematografică” se referă la expunerea în cinematografele comerciale;

 2. LICENȚE PENTRU MUZICĂ

  Shutterstock vă acordă dreptul neexclusiv și netransferabil de a sincroniza Muzică licențiată într-o Producție care poate fi distribuită la nivel mondial, pe o perioadă nelimitată, conform licenței pe care o achiziționați (dintre cele două tipuri de licență menționate mai jos) și respectând restricțiile prevăzute în Partea a II-a, Secțiunea 3 din prezenta:

  1. LICENȚA PENTRU MUZICĂ STANDARD: O „Licență pentru muzică standard” vă acordă următoarele drepturi (pentru claritate, toate drepturile detaliate în Licența extinsă sunt în mod explicit excluse din Licența pentru muzică standard):

   1. dreptul neexclusiv de a sincroniza Muzica licențiată cu o Producție distribuită prin sau pusă la dispoziție în alt mod sau găzduită prin:

    1. Site-uri web;

    2. Platforme de rețele sociale;

    3. Platforme de partajare video, cu condiția ca această distribuție să fie destinată exclusiv uzului personal; și

    4. Platforme de distribuție a podcasturilor, dar numai în ceea ce privește Producțiile exclusiv audio, de natura unui podcast.

    5. Utilizare cinematografică, dar numai în ceea ce privește proiecte ale studenților

   2. dreptul neexclusiv de a reproduce și de a interpreta Muzică licențiată în și în legătură cu piese de teatru și spectacole în direct similare, dar numai în măsura în care acestea sunt Proiecte ale studenților.

  2. LICENȚA PENTRU MUZICĂ EXTINSĂ: O „Licență extinsă pentru muzică” vă acordă aceleași drepturi ca în cazul unei licențe standard pentru muzică, precum și dreptul neexclusiv de a sincroniza Muzica licențiată cu o Producție, inclusiv toate formele de publicitate, distribuită prin:

   1. Televiziune, într-o singură țară, cu condiția ca orice distribuție a unei Producții de divertisment prin Televiziune să fie limitată în continuare la un Pilot sau la ceea ce este comandat de și disponibil exclusiv prin intermediul unei Entități de difuzare publice;

   2. Radio, într-o singură țară;

   3. locații fizice ale punctelor de vânzare, expoziții comerciale, afișaje în magazine și evenimente industriale, cu condiția ca, în toate cazurile, această utilizare să fie limitată la o singură țară;

   4. DVD, cu condiția să nu se depășească 1.000 de copii;

   5. aplicații software pentru computer (inclusiv aplicații mobile și jocuri video), cu condiția să nu se depășească 1.000 de copii sau descărcări (în total).

  3. LICENȚĂ DEMO PENTRU MUZICĂ: Licența demo pentru muzică vă acordă dreptul de a sincroniza Muzică cu filigran numai în eșantioane, materiale de testare, demo sau de evaluare în versiune preliminară în asociere cu o Producție. Licența demo pentru muzică interzice în mod explicit distribuirea sub orice formă a Muzicii către public sau încorporarea Muzicii în orice materiale finite. Nu puteți să eliminați sau să modificați filigranul Shutterstock pentru Muzică sub nicio formă

 3. RESTRICȚII PRIVIND UTILIZAREA MUZICII.

  NU PUTEȚI SĂ FACEȚI URMĂTOARELE LUCRURI:

  1. Să sublicențiați, să vindeți, să închiriați, să cesionați, să faceți cadou sau să transferați ori să distribuiți în alte moduri unui terț Muzica licențiată sau dreptul de a utiliza Muzica licențiată separat de Producția în care (conform licenței dvs.) este încorporată;

  2. Să revindeți, să redistribuiți, să acordați acces la, să partajați sau să transferați orice Muzică licențiată, cu excepția celor prevăzute în mod specific în prezenta;

  3. Să produceți, să distribuiți, să vindeți sau să exploatați în alt fel „înregistrări”, CD-uri, fișiere mp3 sau orice alt produs audio care conține doar sunet și care includ Muzică licențiată, altul decât o Producție audio descrisă în mod explicit în definiția de mai sus a termenului „Producție”. În sensul acestei subsecțiuni, termenul „înregistrări” reprezintă orice formă de reproducere, cunoscută în prezent sau creată ulterior, produsă sau distribuită în principal pentru utilizare la domiciliu, la școală sau cu tonomate, care conține doar sunet (exclusiv materiale sincronizate);

  4. Să utilizați Muzica licențiată în legătură cu orice alte materiale care sunt pornografice, calomniatoare, denigratoare, obscene, imorale, ilegale sau care încalcă orice drept al oricărui terț;

  5. să încălcați legi, restricții sau reglementări privind exportul prin transportul, transferul sau exportul de Muzică în orice țară prin încălcarea oricărei legi, restricții sau reglementări privind exportul;

  6. Să utilizați, să sublicențiați, să reproduceți, să distribuiți, să afișați, să încorporați sau să puneți Muzica licențiată, integral sau parțial, la dispoziție ca ori ca parte din conținutul unei biblioteci de producții sau fișiere care se pot descărca ori să includeți Muzica licențiată sau orice lucrare derivată care includ Muzica în orice alt produs, bibliotecă ori colecție de stoc;

  7. Să remixați, să combinați sau să modificați în alt mod Muzica licențiată, cu excepția faptului că puteți face o editare de bază a Muzicii licențiate (de exemplu, stabilirea momentelor de început/sfârșit, stabilirea momentelor de fade-in/fade-out etc.) în legătură cu aplicarea licenței acordate în baza prezentului acord;

  8. Să utilizați Muzica licențiată într-o Producție audio în care muzica reprezintă conținutul principal.

 4. Cu excepția Muzicii gratuite PRO, în eventualitatea în care sunt necesare licențe pentru difuzare publică în legătură cu modul în care utilizați Muzica licențiată în conformitate cu aceste Condiții de utilizare a serviciilor, vă va reveni responsabilitatea pentru obținerea licențelor respective pe propria cheltuială. Fără a aduce atingere oricăror prevederi contrare din aceste Condiții de utilizare a serviciilor: (a) în eventualitatea în care legislația oricărei jurisdicții prevede ca, pentru a evita încălcarea drepturilor oricărui terț, să se obțină licențe de la grupuri de colectare sau entități similare pentru sau în legătură cu activități permise în temeiul prezentelor Condiții de utilizare a serviciilor, vă va reveni responsabilitatea să obțineți și să plătiți pentru licențele respective pe propria cheltuială; și (b) prezentul acord nu include „drepturi morale” sau drepturi similare. Veți transmite „foi de minutaj” complete și exacte organizației pentru drepturi de difuzare corespunzătoare și veți trimite o copie a fiecărei foi de minutaj respective la Shutterstock prin e-mail, la cuesheets@shutterstock.com. Această obligație se va aplica pentru toată Muzica licențiată, cu excepția Muzicii gratuite PRO.
 5. Fără a aduce atingere celor de mai sus sau oricăror dispoziții contrare din prezentul document, cu privire la Muzica gratuită PRO, recunoașteți și sunteți de acord că nimic din prezentul document nu va împiedica Shutterstock să revendice o cotă din așa-numitele fonduri de tip „cutie neagră” sau din orice fonduri, plătite sau plătibile de orice societate de colectare sau în alt mod prin distribuție generală, în funcție de țară. În plus, în cazul în care orice Muzică gratuită PRO este interpretată public (sau pusă la dispoziție pentru interpretare) de către orice entitate implicată în expunere sau altă transmitere bazată pe programe (fiecare un „Distribuitor în aval”), iar o astfel de expunere dă naștere la plata din partea unui astfel de Distribuitor în aval a unor taxe sau redevențe către o organizație ce deține drepturi de interpretare din orice jurisdicție, nimic din prezentul document nu va împiedica Shutterstock să revendice o cotă din aceste sume de bani, recunoscându-se faptul că, în cazul în care un Distribuitor în aval nu este licențiat pentru interpretarea muzicii prin licențe cu organizații de drepturi de interpretare, atunci utilizarea Muzicii gratuite PRO încorporată într-o producție distribuită, expusă și/sau transmisă de un astfel de Distribuitor din aval va fi considerată a fi directă și nu va exista nicio obligație pentru un Distribuitor din aval de a obține o licență de la o organizație ce deține drepturi de interpretare în ceea ce privește o astfel de utilizare.
 6. Puteți publica Producții care includ Muzică pe platforme terțe de distribuire a conținutului „generat de utilizatori” (de exemplu, YouTube) (fiecare dintre acestea fiind denumită „Platformă CGU”). Nu puteți să revendicați calitatea de proprietar al Muzicii sau să înregistrați Muzică pe nicio Platformă CGU, nici dacă aceasta este sincronizată cu propria Producție. Dacă luați cunoștință de faptul că un terț revendică drepturi de proprietate asupra Muzicii, acceptați să informați imediat Shutterstock cu privire la orice astfel de afirmație.
 7. Atunci când încorporați Muzica în tipul de Producție pentru care vi s-au atribuit drepturi de autor, veți atribui credite care trebuie să arate în mare parte astfel:

  „[Titlul conținutului muzical] interpretat de [Artist], utilizat sub licență de la Shutterstock”

PARTEA A III-A – GARANȚII ȘI DECLARAȚII

 1. Shutterstock garantează și declară după cum urmează:
  1. colaboratorii Shutterstock au acordat companiei Shutterstock toate drepturile necesare asupra Conținutului pentru a-i acorda drepturile menționate în Partea I sau Partea a II-a, după caz;

  2. Conținutul video și Imaginile, în forma lor originală nemodificată și utilizate în deplină conformitate cu aceste Condiții de utilizare a serviciilor și cu legislația în vigoare, nu vor: i) încălca niciun drept de autor, nicio marcă comercială și niciun alt drept de proprietate intelectuală; ii) încălca drepturile vreunui terț la viața privată sau la propria imagine; iii) încălca nicio lege, ordonanță sau reglementare a S.U.A.; și nu vor iv) fi calomniatoare, denigratoare, pornografice sau obscene;

  3. Conținutul editorial, în forma lui originală nemodificată și utilizat în deplină conformitate cu aceste Condiții de utilizare a serviciilor și cu legislația în vigoare, nu va încălca drepturile de autor ale vreunui terț, înțelegându-se că garanția de mai sus nu se aplică elementelor prezentate în Conținutul editorial.

 2. Deși Shutterstock depune eforturi rezonabile din punct de vedere comercial pentru a asigura exactitatea cuvintelor cheie și a descrierilor, precum și integritatea Conținutului vizual considerat „doar pentru utilizare editorială”, SHUTTERSTOCK NU OFERĂ GARANȚII ȘI/SAU NU FACE DECLARAȚII ÎN LEGĂTURĂ CU: I) CUVINTE CHEIE, TITLURI SAU DESCRIERI; ORI II) CONȚINUTUL AUDIO DIN MATERIALE VIDEO. Pentru mai multă claritate, Shutterstock nu va despăgubi și nu va avea nicio răspundere legată de orice reclamații care decurg din cuvinte cheie, titluri sau descrieri inexacte și din orice conținut video din materialele video.
 3. SHUTTERSTOCK NU FACE ALTE DECLARAȚII ȘI NU OFERĂ ALTE GARANȚII DECÂT CELE PREVĂZUTE ÎN MOD EXPLICIT ÎN PREZENTA SECȚIUNE „GARANȚII ȘI DECLARAȚII”.

PARTEA A IV-A – DESPĂGUBIRE ȘI RĂSPUNDERE

 1. În conformitate cu prezentele condiții și cu condiția să nu fi încălcat termenele acestui acord sau ale oricărui alt acord încheiat cu Shutterstock, Shutterstock vă va apăra, despăgubi și exonera în măsura permisă de „Limitele de răspundere” aplicabile descrise mai jos. Această despăgubire se limitează la pagubele directe ale Clientului care decurg din reclamația unui terț atribuibilă direct unei încălcări de către Shutterstock a garanțiilor și declarațiilor explicite din Partea a III-a din prezentul acord, împreună cu cheltuielile asociate (inclusiv onorarii avocațiale rezonabile). Despăgubirea se va face cu condiția să trimiteți o notificare scrisă către Shutterstock referitoare la orice astfel de reclamație sau amenințare iminentă de reclamație, nu mai târziu de cinci (5) zile lucrătoare de la data la care luați cunoștință de sau la care ar fi trebuit în mod rezonabil să luați cunoștință de reclamația sau de amenințarea iminentă de reclamație. O astfel de notificare trebuie să includă toate detaliile reclamației pe care le cunoașteți în momentul respectiv (de exemplu, utilizarea Conținutului în cauză, numele și informațiile de contact ale persoanei și/sau entității care depune reclamația, copii ale corespondenței primite și/sau trimise în legătură cu reclamația). Notificarea trebuie să fie trimisă la Shutterstock prin e-mail la legal-notices@shutterstock.com, pe lângă o copie în format tipărit trimisă la Shutterstock, 350 5th Avenue, 21st Floor, New York, New York, 10118, Attention: General Counsel, prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire; sau ii) prin curier cu livrare în următoarea zi lucrătoare, cu semnătura destinatarului. Shutterstock va avea dreptul de a-și asuma gestionarea, soluționarea de comun acord sau apărarea în legătură cu orice reclamație sau litigiu pentru care se aplică despăgubirea respectivă. Sunteți de acord să cooperați cu Shutterstock în apărarea oricărei astfel de reclamații și aveți dreptul să luați parte la orice litigiu pe propria cheltuială. Sunteți de acord cu faptul că Shutterstock nu este răspunzătoare pentru taxele juridice și/sau alte costuri suportate de dvs. sau în numele dvs. înainte ca Shutterstock să aibă oportunitatea rezonabilă de a stabili validitatea unei astfel de reclamații.
 2. Shutterstock nu va fi răspunzătoare pentru daune, costuri sau pierderi care apar în urma modificărilor aduse Conținutului sau din cauza contextului în care utilizați Conținutul.
 3. Limite de răspundere: Obligațiile și răspunderea cumulate maxime totale ale companiei Shutterstock („Limita de răspundere”) care decurg din fiecare:
  1. Licență de imagine standard a Clientului vor fi de 10.000 USD;

  2. Licență de imagine extinsă a Clientului vor fi de 250.000 USD;

  3. Licență de utilizare pentru conținutul video a Clientului vor fi de 10.000 USD;

  4. Licență editorială a Clientului vor fi de 25.000 USD.

  5. În cazul Licențelor pentru muzică standard sau extinsă, acestea vor fi de 10.000 USD.

  Dacă aveți întrebări despre cele menționate mai sus, contactați serviciul pentru relații cu clienții. (Telefon: în S.U.A. – 1-866-663-3954, în afara S.U.A. – 1-646-419-4452, e-mail: asistența pentru clienți)

 4. Veți despăgubi și exonera compania Shutterstock, funcționarii, angajații, acționarii, directorii, managerii, membrii și furnizorii săi de orice daune sau răspunderi care decurg din orice alt mod de utilizare a Conținutului vizual decât cele permise în mod explicit în prezentele Condiții de utilizare a serviciilor. De asemenea, acceptați să despăgubiți compania Shutterstock pentru toate costurile și cheltuielile suportate de Shutterstock în cazul în care încălcați oricare dintre condițiile prezentului acord sau ale oricărui alt acord încheiat cu Shutterstock.

PARTEA A V-A – CONDIȚII SUPLIMENTARE

 1. Cu excepția cazului în care legea prevede acest lucru, Shutterstock nu are nicio obligație să emită rambursări sub nicio formă. Taxele nu sunt rambursabile, chiar dacă abonamentul dvs. se încheie înainte de data expirării. Autorizați Shutterstock să vă perceapă toate taxele de abonare în perioada stabilită în momentul achiziției. În cazul în care Shutterstock stabilește că aveți dreptul la rambursarea integrală sau parțială a taxelor pe care le-ați plătit, rambursarea va fi făcută prin metoda de plată pe care ați utilizat-o inițial pentru a face achiziția. Dacă locuiți în Uniunea Europeană și vă anulați contul în termen de paisprezece (14) zile de la efectuarea plății către Shutterstock, cu condiția să nu fi descărcat sau licențiat încă vreun Conținut vizual, Shutterstock vă va rambursa suma plătită în legătură cu contul anulat respectiv. Pentru a anula contul, contactați serviciul pentru relații cu clienții. (Telefon: în S.U.A. – 1-866-663-3954, în afara S.U.A. – 1-646-419-4452, e-mail: asistența pentru clienți).
 2. După expirarea planului de abonament, planul respectiv se va reînnoi automat în aceleași condiții ca planul inițial achiziționat. Puteți dezactiva oricând reînnoirea automată înainte de reînnoire din setările contului. Acordați în mod explicit companiei Shutterstock dreptul de a vă taxa pentru fiecare reînnoire automată până când dezactivați reînnoirea automată.
 3. Dacă Shutterstock are obligația de a colecta taxe indirecte și/sau pentru tranzacții (cum ar fi taxa pe vânzări, taxa pe valoarea adăugată, taxa pentru bunuri și servicii etc.) în conformitate cu legislația din statul sau țara dvs. de reședință, vă va reveni responsabilitatea pentru plata taxelor indirecte respective. În cazul în care Shutterstock sau dvs. aveți obligația de a colecta sau remite taxe directe ori indirecte, vi se poate solicita să evaluați pe cont propriu taxa respectivă în conformitate cu legislația în vigoare a țării dvs. de reședință.
 4. „Netransferabil”, așa cum este utilizat în prezenta, înseamnă, cu excepția celor prevăzute în mod specific în aceste Condiții de utilizare a serviciilor, că nu puteți să vindeți, să închiriați, să încărcați, să oferiți, să sublicențiați sau să transferați în alt mod oricărei alte persoane Conținutul sau dreptul de a utiliza Conținutul. Însă puteți să faceți un transfer unic al Conținutului unui terț cu scopul exclusiv de a solicita terțului respectiv să imprime și/sau să producă bunuri pentru dvs. care să includă Conținutul, în conformitate cu termenele și condițiile din prezenta. Dacă luați cunoștință de faptul că un site web de rețele sociale utilizează orice Conținut într-o manieră care depășește permisiunile licenței în conformitate cu prezenta, acceptați să eliminați toate lucrările derivate care includ Conținutul de pe site-ul de rețele sociale respectiv și să informați imediat compania Shutterstock cu privire la fiecare astfel de utilizare de către un site web de rețele sociale. Acceptați să luați toate măsurile rezonabile din punct de vedere comercial pentru a împiedica terții să duplicheze Conținutul. Dacă luați cunoștință de orice duplicare neautorizată a Conținutului contactați serviciul pentru relații cu clienții. (Telefon: în S.U.A. – 1-866-663-3954, în afara S.U.A. – 1-646-419-4452, e-mail: asistența pentru clienți).
 5. Atunci când primiți o notificare din partea Shutterstock sau dacă aflați că un Conținut face obiectul unei amenințări iminente de reclamație ori unei reclamații de încălcare a unei politici sau a unui drept sau oricărei alte reclamații pentru care Shutterstock poate fi răspunzătoare ori dacă Shutterstock elimină orice Conținut din cauza unui risc comercial perceput, așa cum stabilește în mod rezonabil Shutterstock și vă informează cu privire la eliminarea respectivă, veți elimina Conținutul de pe sistemele informatice și dispozitivele de stocare (electronice sau fizice) și, dacă este posibil, veți înceta orice utilizare viitoare a Conținutului eliminat pe propria cheltuială. Shutterstock vă va pune la dispoziție un Conținut echivalent (al cărui caracter echivalent va fi stabilit de Shutterstock pe baza evaluării sale comerciale rezonabile) gratuit, dar în conformitate cu termenele și condițiile din prezentele Condiții de utilizare a serviciilor.
 6. Dacă utilizați orice Conținut ca parte a unui produs creat pentru sau livrat unui client, veți dezvălui identitatea clienților respectivi companiei Shutterstock la cererea rezonabilă adresată de Shutterstock.
 7. Arbitraj.
  1. Orice contestație sau reclamație care decurge din sau are legătură cu prezentele Condiții de utilizare a serviciilor sau cu încălcarea acestuia va fi soluționată prin arbitraj individual (nu colectiv) obligatoriu efectuat în conformitate cu regulile de arbitraj comercial ale American Arbitration Association sau ale Centrului Internațional pentru Soluționarea Litigiilor în vigoare la data începerii arbitrajului și nu în instanță, iar hotărârea pronunțată de arbitri poate fi luată în orice instanță competentă sau sub a cărui jurisdicție se află partea relevantă ori activele acesteia. Arbitrajul se va desfășura în statul New York. Limba arbitrajului va fi limba engleză. Părțile vor alege un singur arbitru de comun acord. Fiecare parte își va suporta cheltuielile cu arbitrajul. Ambele părți sunt de acord cu faptul că următoarele reclamații constituie excepții de la Acordul de arbitraj și vor fi depuse în cadrul unei acțiuni în justiție în fața unei instanțe competente: (i) orice reclamație în legătură cu o încălcare reală sau presupusă, folosire abuzivă sau încălcare a drepturilor de autor, mărcilor comerciale, secretelor comerciale, brevetelor sau altor drepturi de proprietate intelectuală ale uneia dintre părți; (ii) orice reclamație prin care se solicită măsuri reparatorii de urgență bazate pe circumstanțe exigente (de exemplu, pericol iminent sau comiterea unei infracțiuni, piraterie informatică, atac cibernetic); (iii) orice reclamație care decurge exclusiv din presupusul fapt că Clientul nu a plătit sumele datorate companiei Shutterstock. Această prevedere privind arbitrajul va fi valabilă și după rezilierea prezentelor Condiții de utilizare a serviciilor.

  2. DVS. ȘI SHUTTERSTOCK SUNTEȚI DE ACORD CU FAPTUL CĂ FIECARE PARTE POATE DEPUNE RECLAMAȚII ÎMPOTRIVA CELEILALTE ÎN MOD INDIVIDUAL ȘI NU CA RECLAMANT SAU CA MEMBRU DE COLECTIV ÎN CADRUL UNEI PRETINSE ACȚIUNI COLECTIVE SAU REPREZENTATIVE. Cu excepția cazului în care dvs. și Shutterstock sunteți de acord, niciun arbitru sau judecător nu poate cumula reclamațiile mai multor persoane și nu poate prezida o procedură reprezentativă sau colectivă. Arbitrul poate acorda măsuri reparatorii numai în favoarea părții individuale care solicită măsuri reparatorii și doar în măsura necesară pentru a asigura compensarea garantată de reclamația individuală a acelei părți. Dvs. și Shutterstock confirmați și acceptați faptul că fiecare dintre părți renunță la dreptul la un proces cu jurați în cazul tuturor litigiilor care pot fi arbitrate în baza acestor Condiții de utilizare a serviciilor.

  3. Dacă o instanță decide că legislația aplicabilă exclude aplicarea oricăreia dintre limitările din Partea a V-a, Secțiunea 7 în cazul unei anumite reclamații pentru măsuri reparatorii, atunci reclamația respectivă (și numai reclamația respectivă) trebuie să fie exclusă din arbitrare și poate fi judecată în instanță.

 8. Niciuna dintre părți nu poate cesiona prezentul acord fără consimțământul exprimat în scris al celeilalte părți, exceptând faptul că Shutterstock poate cesiona acest acord unei filiale, unei companii afiliate grupului Shutterstock, entității care rezultă în urma unei fuzionări sau unei alte forme de reorganizare corporativă din care face parte Shutterstock ori unei entități care achiziționează toate sau o mare parte din activele sau acțiunile Shutterstock.
 9. Prezentele Condiții de utilizare a serviciilor vor fi interpretate obiectiv, în sensul corect al limbajului folosit. Aceste Condiții de utilizare a serviciilor sunt reglementate de și vor fi interpretate în conformitate cu legislația din jurisdicția aplicabilă, menționată în Secțiunea 5.24, fără a ține seama de principiile privind conflictele de legi.
 10. Dacă acceptați aceste Condiții de utilizare a serviciilor în numele angajatorului dvs. sau al unei alte entități, garantați și declarați că aveți dreptul și autoritatea deplină de a face acest lucru. În cazul în care nu aveți această autoritate, sunteți de acord că veți fi personal răspunzător în fața companiei Shutterstock pentru orice încălcare a prezentelor Condiții de utilizare a serviciilor. Prin prezenta, acordați companiei Shutterstock o licență limitată, neexclusivă și internațională de utilizare a mărcilor dvs. comerciale în materialele promoționale ale companiei Shutterstock, inclusiv o listă de clienți publică. Utilizarea de către Shutterstock a mărcilor dvs. comerciale va respecta întotdeauna politicile dvs. actuale privind utilizarea mărcilor comerciale, în forma în care sunt puse la dispoziția Shutterstock, și va fi întotdeauna în beneficiul dvs. De asemenea, Shutterstock este de acord să depună eforturi rezonabile din punct de vedere comercial pentru a înceta utilizarea mărcilor dvs. comerciale nu mai târziu de treizeci (30) de zile de la data la care Shutterstock a primit solicitarea dvs. prin e-mail la legal-notices@shutterstock.com.
 11. Numărul de descărcări de Conținut disponibile pentru dvs. este stabilit în funcție de produsul pe care îl achiziționați. În sensul acestor Condiții de utilizare a serviciilor, o zi este definită ca perioada de douăzeci și patru (24) de ore care începe în momentul în care achiziționați produsul. O lună este definită ca luna calendaristică ce începe la și include data la care achiziționați produsul și se încheie (i) la aceeași dată a achiziției în luna următoare sau (ii) în ultima zi a lunii următoare, oricare dintre aceste momente are loc primul. De exemplu, dacă achiziționați un abonament lunar pe 5 martie, acesta se va reînnoi pe 5 aprilie. Dacă achiziționați un abonament lunar pe 31 august, abonamentul se va reînnoi pe 30 septembrie.
 12. Dacă nu se specifică altfel în cupon, orice cupon sau cod de reducere aplicat unei achiziții în temeiul prezentelor condiții se va aplica numai primei plăți făcute în legătură cu achiziția respectivă.
 13. În cazul în care orice termen individual din aceste Condiții de utilizare a serviciilor este considerat nevalid sau neaplicabil de către orice autoritate juridică sau de reglementare competentă, această constatare se va limita la partea nevalidă sau neaplicabilă respectivă, fără a afecta celelalte părți ale acelui termen individual sau orice altă parte a prezentelor Condiții de utilizare a serviciilor, astfel încât aceste Condiții de utilizare a serviciilor să rămână în vigoare.
 14. Acceptați în mod explicit faptul că orice feedback pe care îl primiți de la Shutterstock sau de la reprezentanții săi în legătură cu orice întrebări pe care le aveți în legătură cu aceste Condiții de utilizare a serviciilor sau cu utilizarea de către dvs. a Conținutului licențiat prin prezenta este oferit numai în scopul interpretării acestor Condiții de utilizare a serviciilor și nu constituie consiliere juridică. Shutterstock nu vă poate oferi sfaturi juridice și declină în mod explicit orice răspundere în legătură cu feedbackul pe care îl oferă Shutterstock sau reprezentanții săi.
 15. Părțile înțeleg și consimt în mod explicit că aceste Condiții de utilizare a serviciilor sunt acceptate numai în beneficiul reciproc al părților menționate în prezenta și că prezentele Condiții de utilizare a serviciilor nu prevăd beneficii, drepturi, responsabilități sau obligații pentru terți.
 16. În cazul în care încălcați orice termen al prezentului acord sau al oricărui alt acord încheiat cu Shutterstock, Shutterstock va avea dreptul de a vă închide contul fără notificare, pe lângă alte drepturi pe care Shutterstock le are în virtutea legii și/sau a echității. Shutterstock nu are obligația de a vă rambursa taxe pe care le-ați plătit în cazul în care contul dvs. este închis pe motivul unei încălcări.
 17. Cu excepția celor prevăzute în mod explicit în secțiunile privind licența și garanțiile aplicabile din prezenta, Shutterstock nu acordă drepturi și nu oferă garanții suplimentare. Shutterstock oferă autorizații de utilizare a proprietății sau din partea modelului numai în locurile indicate în mod explicit pe site-ul web Shutterstock.
 18. Răspunderea companiei Shutterstock în baza oricărei licențe individuale achiziționate în aceste condiții nu va depăși „Limita de răspundere” aplicabilă licenței în vigoare în momentul în care luați cunoștință de sau ar fi trebuit să luați cunoștință de reclamație, fără a ține cont de câte ori licențiați ori utilizați Conținutul vizat.
 19. Cu excepția celor prevăzute în mod specific în Partea a IV-a din prezenta, răspunderea cumulată totală a companiei Shutterstock față de dvs. sau de orice terț care face o reclamație prin intermediul dvs., care decurge din sau are legătură cu utilizarea sau imposibilitatea dvs. de a utiliza site-urile web Shutterstock și/sau Conținutul acestora (prin contract, prin culpă sau prin alte cauze) nu va depăși sub nicio formă suma de bani primită efectiv de Shutterstock de la dvs. pentru licența de Conținut aplicabilă.
 20. Nici Shutterstock, nici vreunul dintre funcționarii, angajații, managerii, membrii, acționarii, directorii sau furnizorii săi nu vor fi răspunzători față de dvs. sau de orice altă persoană ori entitate pentru daune generale, punitive, speciale, indirecte, pe cale de consecință sau accidentale, profituri pierdute sau orice alte daune, costuri sau pierderi care decurg din utilizarea Conținutului de către dvs., din încălcarea acestui acord de către Shutterstock sau pe altă cale, cu excepția cazului în care este prevăzut în mod expres în prezenta, chiar dacă Shutterstock a fost informată cu privire la posibilitatea unor astfel de daune, costuri sau pierderi.
 21. Cu excepția celor prevăzute în mod explicit în Partea a III-a din prezenta, întregul Conținut este pus la dispoziție „ca atare”, fără niciun fel de garanții, explicite sau implicite, inclusiv, dar fără limitare la garanții implicite de neîncălcare, vandabilitate ori adecvare pentru un anumit scop. Anumite părți din Conținut pot include elemente care pot necesita permisiuni suplimentare în cazul în care Conținutul este modificat sau utilizat într-un anumit context. Dacă faceți o astfel de modificare sau utilizați Conținutul în contextul respectiv, sunteți singura persoană responsabilă pentru obținerea permisiunilor suplimentare necesare în consecință.
 22. Shutterstock nu garantează că site-urile web Shutterstock, Conținutul sau alte materiale vă vor satisface cerințele ori că utilizarea va fi neîntreruptă sau fără erori. Vă asumați în întregime riscurile în ceea ce privește calitatea, performanța și utilizarea Conținutului.
 23. În cazul în care utilizați informații frauduloase despre cardul de credit pentru a deschide un cont sau participați în alt mod la orice activitate infracțională care afectează Shutterstock, Shutterstock va depune imediat o reclamație la www.ic3.gov, centrul pentru reclamații privind infracțiunile pe internet, o colaborare între Biroul Federal de Investigații (FBI) și National White Collar Crime Center.
 24. Partea contractantă Shutterstock și alegerea legislației aplicabile. Abonamentele și achizițiile inițiate înainte de 26 ianuarie 2022 sunt contractate cu Shutterstock, Inc., inclusiv toate plățile ulterioare în rate și reînnoirile automate, până la anulare. Pentru abonamentele noi și achizițiile inițiate începând cu data de 26 ianuarie 2022, confirmați că țara dvs. de reședință corespunde celei din adresa de facturare, aceeași pe care ați trimis-o la Shutterstock în legătură cu contul dvs.
  Țara dvs. de reședințăPartea contractantă Shutterstock și „Shutterstock” în prezentul acordAlegerea legislației aplicabileLocul arbitrajului
  Statele Unite ale Americii, Canada, India, Brazilia

  Shutterstock, Inc.

  350 Fifth Avenue, 21st Floor, New York, NY 10118, Statele Unite ale Americii.

  New YorkNew York County, New York
  Restul lumii

  Shutterstock Ireland Ltd.

  34-37 Clarendon St, 2nd floor, Dublin 2, D02 DE61, Irlanda.

  IrlandaDublin, Irlanda

DATA INTRĂRII ÎN VIGOARE: 26 ianuarie 2022