Jak zrobić transparentny gradient w Photoshopie

Gradienty przezroczystości są bardzo użyteczne, kiedy chce się stonować obraz w tle lub sprawić, by dwa obrazy przechodziły płynnie jeden w drugi. Standardowo przechodzą one od całkowitej widoczności do całkowitej przezroczystości, ale możliwe jest stworzenie efektu z dowolnymi ustawieniami!

Poniżej przedstawiamy, jak stworzyć gradient przezroczystości w stylu programu Photoshop. W tym przypadku zastosujemy go do zdjęcia nocnej sceny ulicznej, tworząc przejście do całkowitej czerni.

  1. Najpierw uruchom nowy projekt w programie Photoshop i wczytaj swoje bazowe zdjęcie, tak aby było umieszczone w panelu „Layers” jako warstwa Background. Następnie wybierz narzędzie Rectangle z głównego paska narzędzi oraz kontrastujący odcień jako swój kolor foreground (różniący się od zdjęcia ulicy). 
  2. Następnie narysuj prostokąt nad obszarem zdjęcia, gdzie ma być zastosowany przezroczysty gradient. Aby uzyskać optymalne rezultaty, prostokąt powinien pokrywać około 50% zdjęcia. Aby precyzyjnie dostosować wymiary prostokąta, można także użyć narzędzia Direct Selection do rozciągnięcia rogów po narysowaniu prostokąta. Ikona narzędzia Direct Selection wygląda jak zwykły kursor myszy.   
  3. Po narysowaniu prostokąta i umieszczeniu go we właściwym miejscu, kliknij ikonę fx na dole palety Layers. Zostanie wyświetlone okno Layer Style z rozmaitymi opcjami. Wybierz zakładkę Gradient Overlay po lewej stronie. Zostaną pokazane ustawienia stosowania gradientu do prostokąta.      
  4. W zakładce Gradient Overlay wybierz gradient, który zmienia się od czerni do bieli. W przypadku naszej sceny ulicznej chcemy, by budynki miejskie przechodziły w czerń, więc w naszym przykładzie wybierzemy kąt 90. Dzięki temu gradient będzie się zmieniał w kierunku od dołu do góry. Jeśli jednak gradient ma się zmieniać w kierunku od lewej do prawej strony, należy wybrać kąt 0, a od prawej do lewej – -180.      
  5. Następnie kliknij opcję Gradient color w tej samej zakładce, aby wywołać obszar Gradient Editor. Tu będzie można zmienić gradient od czerni do bieli na przezroczysty. Wybierz opcję Opacity u dołu obszaru Editor, zmień jej wartość na 0 i kliknij OK. Spowoduje to połączenie gradientu z pierwotnym kolorem kształtu. 
  6. Teraz przejdź z powrotem do obszaru Gradient Editor (fx > Gradient Overlay > Gradient). Tym razem kliknij ustawienie Color i zmień je na czarny. Następnie kliknij OK. Po utworzeniu kształtu prostokąta konieczne było wypełnienie go kontrastującym kolorem. Teraz, kiedy został do niego zastosowany gradient przezroczystości, można usunąć ten kolor. W tym celu zaznacz prostokąt z palety Layers, a następnie wpisz wartość 0% w sekcji Fill umieszczonej na tej samej palecie.  
  7. Aby dostosować pozycję prostokąta i pokryć większy obszar obrazu gradientem przezroczystości, kliknij górne rogi prostokąta, a następnie przytrzymaj klawisz Shift, przeciągając rogi tak, by poszerzyć wymiary prostokąta. Można także skorzystać z narzędzia Direct Selection, aby przesunąć na raz cały kształt, bez powiększania go – w tym celu wystarczy kliknąć prostokąt i przeciągnąć go, bez przytrzymywania klawisza Shift.  
  • Czy ten artykuł okazał się pomocny?

Nie możesz znaleźć tego, czego szukasz?